Xem sao hạn năm 2018 và bảng sao chiếu mệnh

Sao hạn và sao chiếu mệnh có nguồn gốc từ Lão giáo. Được căn cứ vào học thuyết ngũ hành xung khắc và sự vận chuyển ngũ hành mỗi năm mà sinh ra sao chiếu mệnh của từng tuổi trong năm đó. Đi kèm với đó là sao hạn ứng với niên hạn trong vòng một năm.

Sang đầu năm mới, các sao lại thay nhau cai quản các tuổi khác nhau. Có sao tốt, có sao xấu. Nhưng thường mọi người đều cúng sao giải hạn để được an lành dù năm đó có thể là xấu hoặc là tốt đi nữa.

Có tất cả 9 sao và 8 niên hạn lần lượt cai quản vận số của mỗi tuổi trong năm:

 • 9 sao chiếu mệnh đó là: La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương, Kế Đô, Mộc Đức, Vân Hớn
 • 8 sao hạn đó là: Huỳnh Tuyền, Tam Kheo, Ngũ Mộ, Thiên Tinh, Toán Tận, Thiên La, Đại Võng, Diêm Vương

Ngày nay, đa số ở các thành phố lớn đều tổ chức cúng sao giải hạn ở các chùa qua khóa Cầu An vào đầu năm mới. Việc cúng sao và giải hạn đã trở thành một phần văn hóa trong đời sống hiện đại của mọi người.

Dưới đây là bảng sao chiếu mệnh năm 2018 và sao hạn năm 2018 cho các tuổi, nam mạng và nữ mạng riêng nhau:

Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Tý

Canh Tý:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Tý nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Tý nữ mạng

Nhâm Tý:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Tý nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Tý nữ mạng

Giáp Tý:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Tý nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Tý nữ mạng

Bính Tý:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Tý nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Tý nữ mạng

Mậu Tý:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Tý nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Tý nữ mạng

Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Sửu

Tân Sửu:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Sửu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Sửu nữ mạng

Quý Sửu:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Sửu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Sửu nữ mạng

Ất Sửu:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Sửu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Sửu nữ mạng

Đinh Sửu:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Sửu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Sửu nữ mạng

Kỷ Sửu:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Sửu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Sửu nữ mạng

Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Dần

Nhâm Dần:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Dần nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Dần nữ mạng

Giáp Dần:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Dần nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Dần nữ mạng

Bính Dần:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Dần nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Dần nữ mạng

Mậu Dần:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Dần nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Dần nữ mạng

Canh Dần:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Dần nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Dần nữ mạng

Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Mão

Quý Mão:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Mão nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Mão nữ mạng

Ất Mão:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Mão nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Mão nữ mạng

Đinh Mão:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Mão nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Mão nữ mạng

Kỷ Mão:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Mão nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Mão nữ mạng

Tân Mão:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Mão nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Mão nữ mạng

Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Thìn

Giáp Thìn:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Thìn nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Thìn nữ mạng

Bính Thìn:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Thìn nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Thìn nữ mạng

Mậu Thìn:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Thìn nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Thìn nữ mạng

Canh Thìn:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Thìn nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Thìn nữ mạng

Nhâm Thìn:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Thìn nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Thìn nữ mạng

Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Tỵ

Ất Tỵ:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Tỵ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Tỵ nữ mạng

Đinh Tỵ:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Tỵ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Tỵ nữ mạng

Kỷ Tỵ:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Tỵ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng

Tân Tỵ:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Tỵ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Tỵ nữ mạng

Quý Tỵ:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Tỵ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Tỵ nữ mạng

Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Ngọ

Bính Ngọ:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Ngọ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Ngọ nữ mạng

Mậu Ngọ:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Ngọ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Ngọ nữ mạng

Canh Ngọ:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Ngọ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Ngọ nữ mạng

Nhâm Ngọ:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Ngọ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng

Giáp Ngọ:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Ngọ nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Ngọ nữ mạng

Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Mùi

Đinh Mùi:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Mùi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Mùi nữ mạng

Kỷ Mùi:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Mùi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Mùi nữ mạng

Tân Mùi:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Mùi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Mùi nữ mạng

Quý Mùi:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Mùi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Mùi nữ mạng

Ất Mùi:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Mùi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Mùi nữ mạng

Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Thân

Mậu Thân:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Thân nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Thân nữ mạng

Canh Thân:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Thân nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Thân nữ mạng

Nhâm Thân:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Thân nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Thân nữ mạng

Giáp Thân:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Thân nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Thân nữ mạng

Bính Thân:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Thân nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Thân nữ mạng

Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Dậu

Đinh Dậu:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Dậu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Dậu nữ mạng

Kỷ Dậu:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Dậu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Dậu nữ mạng

Tân Dậu:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Dậu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Dậu nữ mạng

Quý Dậu:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Dậu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Dậu nữ mạng

Ất Dậu:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Dậu nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Dậu nữ mạng

Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Tuất

Mậu Tuất:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Tuất nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Mậu Tuất nữ mạng

Canh Tuất:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Tuất nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Canh Tuất nữ mạng

Nhâm Tuất:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Tuất nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Tuất nữ mạng

Giáp Tuất:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Tuất nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Giáp Tuất nữ mạng

Bính Tuất:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Tuất nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Bính Tuất nữ mạng

Sao hạn 2018 và sao chiếu mệnh năm 2018 tuổi Hợi

Kỷ Hợi:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Hợi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Hợi nữ mạng

Tân Hợi:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Hợi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Tân Hợi nữ mạng

Quý Hợi:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Hợi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Quý Hợi nữ mạng

Ất Hợi:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Hợi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Ất Hợi nữ mạng

Đinh Hợi:

 1. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Hợi nam mạng
 2. Xem sao hạn năm 2018 và sao chiếu mệnh tuổi Đinh Hợi nữ mạng