cân xương đoán số

Đoán số phận giàu nghèo qua phép “cân xương tính số” của người xưa

Đoán số phận giàu nghèo qua phép “cân xương tính số” của người xưa Phép “Cân xương tính số” này lấy giờ ngày tháng năm sinh (Âm lịch) phối với nhau, mỗi can chi, ngày tháng được định lượng theo kiểu “vàng” tức là lượng chỉ. Cộng lại số lượng chỉ sau khi quy đổi