Xem bói tay, ý nghĩa của Gò bàn tay

Quan sát bàn tay của mình, bạn sẽ thấy giữa lỏng bàn tay lõm xuống, xung quanh thì hơi nhô cao, nếu để bạn tùy ý phát huy sức tưởng tượng, bạn sẽ liên tưởng chúng thành những gò cao thấp trong tự nhiên.Gò bàn tay, tức là phần cơ thịt nổi lên trên một