Xem tướng đàn ông trán vuông

Xem tướng đàn ông trán vuông Theo nhân tướng học thì những người trán vuông là những người có ý chí cao trong việc tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Những người trán vuông là những người có ý chí cao trong việc tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.