Sự tích cá Chép hoá Rồng

Huyền thoại xưa ở Á Châu có kể rằng, khi trời đất mới hình thành, chính Trời đã làm ra...

Cuộc đời cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm

Từ xưa đến nay, người ta đã nói rất nhiều về cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhưng theo tôi...

Các giai thoại về cụ Tả Ao (P1)

Tả ao Phong thủy nhất trên đời  Họa phúc cầm cân định chẳng sai.  Mắt Thánh trồng xuyên ba thước đất,  Tay Thần...

Các giai thoại về cụ Tả Ao (P2)

Tả Ao người Việt Nam học được khoa địa lý chính thống ở Trung Quốc vào thế kỷ 16 (có...

Sự tích lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan – Báo hiếu mẹ (và tổ tiên nói chung) là truyền thống văn hóa của người Á...

Sự tích ngày rằm tháng Bảy

Trong tháng 7 có hai ngày lễ lớn với người Việt đó là lễ báo hiếu Vu Lan và ngày xá tội...

Sự tích và phong tục Tết Đoan Ngọ

Ca dao ta có câu: Tháng tư đong đậu nấu chè. An tết Đoan ngọ trở về tháng năm. Chứng tỏ rằng Tết...

Sự tích thần tài (P1)

Sự tích về Thần Tài thì có rất nhiều truyền thuyết, mọi người ai cũng biết. Tuy nhiên hiện nay,...

Sự tích thần tài (P2)

Thần tài là vị Thần cai quản về tiền bạc và của cải. Theo tín ngưỡng dân gian, Thần tài mang...

Sự tích ba ông Phúc Lộc Thọ

Có một bộ tượng ba ông già gọi là “Tam đa”, hình tướng khác nhau, áo quần mỗi ông một...