Home Tử Vi Tử Vi Trọn Đời Tử vi 2018 chi tiết chính xác nhất

Tử vi 2018 chi tiết chính xác nhất

Đã có tử vi năm Kỷ Hợi 2019, xem tại: tử vi 2019

Xem tử vi 2018 năm Mậu Tuất chi tiết tới từng tháng, đồ giải về tài chính, công danh, tình yêu hôn nhân tất tần tật. Năm mới muốn làm ăn kinh doanh tốt, xem người hợp tuổi hợp tác làm ăn. Nên hợp tác hay làm một mình đều được nói đến.

Nếu là người nam, xin xem tử vi 2018 nam mạng.

Nếu là người nữ, xin xem tử vi năm 2018 nữ mạng.

Tử vi 2018 tuổi Tý

Canh Tý:

 1. Tử vi 2018 Canh Tý nam mạng
 2. Tử vi 2018 Canh Tý nữ mạng

Nhâm Tý:

 1. Tử vi 2018 Nhâm Tý nam mạng
 2. Tử vi 2018 Nhâm Tý nữ mạng

Giáp Tý:

 1. Tử vi 2018 Giáp Tý nam mạng
 2. Tử vi 2018 Giáp Tý nữ mạng

Bính Tý:

 1. Tử vi 2018 Bính Tý nam mạng
 2. Tử vi 2018 Bính Tý nữ mạng

Mậu Tý:

 1. Tử vi 2018 Mậu Tý nam mạng
 2. Tử vi 2018 Mậu Tý nữ mạng

Tử vi 2018 tuổi Sửu

Tân Sửu:

 1. Tử vi 2018 Tân Sửu nam mạng
 2. Tử vi 2018 Tân Sửu nữ mạng

Quý Sửu:

 1. Tử vi 2018 Quý Sửu nam mạng
 2. Tử vi 2018 Quý Sửu nữ mạng

Ất Sửu:

 1. Tử vi 2018 Ất Sửu nam mạng
 2. Tử vi 2018 Ất Sửu nữ mạng

Đinh Sửu:

 1. Tử vi 2018 Đinh Sửu nam mạng
 2. Tử vi 2018 Đinh Sửu nữ mạng

Kỷ Sửu:

 1. Tử vi 2018 Kỷ Sửu nam mạng
 2. Tử vi 2018 Kỷ Sửu nữ mạng

Tử vi 2018 tuổi Dần

Nhâm Dần:

 1. Tử vi 2018 Nhâm Dần nam mạng
 2. Tử vi 2018 Nhâm Dần nữ mạng

Giáp Dần:

 1. Tử vi 2018 Giáp Dần nam mạng
 2. Tử vi 2018 Giáp Dần nữ mạng

Bính Dần:

 1. Tử vi 2018 Bính Dần nam mạng
 2. Tử vi 2018 Bính Dần nữ mạng

Mậu Dần:

 1. Tử vi 2018 Mậu Dần nam mạng
 2. Tử vi 2018 Mậu Dần nữ mạng

Canh Dần:

 1. Tử vi 2018 Canh Dần nam mạng
 2. Tử vi 2018 Canh Dần nữ mạng

Tử vi 2018 tuổi Mão

Quý Mão:

 1. Tử vi 2018 Quý Mão nam mạng
 2. Tử vi 2018 Quý Mão nữ mạng

Ất Mão:

 1. Tử vi 2018 Ất Mão nam mạng
 2. Tử vi 2018 Ất Mão nữ mạng

Đinh Mão:

 1. Tử vi 2018 Đinh Mão nam mạng
 2. Tử vi 2018 Đinh Mão nữ mạng

Kỷ Mão:

 1. Tử vi 2018 Kỷ Mão nam mạng
 2. Tử vi 2018 Kỷ Mão nữ mạng

Tân Mão:

 1. Tử vi 2018 Tân Mão nam mạng
 2. Tử vi 2018 Tân Mão nữ mạng

Tử vi 2018 tuổi Thìn

Giáp Thìn:

 1. Tử vi 2018 Giáp Thìn nam mạng
 2. Tử vi 2018 Giáp Thìn nữ mạng

Bính Thìn:

 1. Tử vi 2018 Bính Thìn nam mạng
 2. Tử vi 2018 Bính Thìn nữ mạng

Mậu Thìn:

 1. Tử vi 2018 Mậu Thìn nam mạng
 2. Tử vi 2018 Mậu Thìn nữ mạng

Canh Thìn:

 1. Tử vi 2018 Canh Thìn nam mạng
 2. Tử vi 2018 Canh Thìn nữ mạng

Nhâm Thìn:

 1. Tử vi 2018 Nhâm Thìn nam mạng
 2. Tử vi 2018 Nhâm Thìn nữ mạng

Tử vi 2018 tuổi Tỵ

Ất Tỵ:

 1. Tử vi 2018 Ất Tỵ nam mạng
 2. Tử vi 2018 Ất Tỵ nữ mạng

Đinh Tỵ:

 1. Tử vi 2018 Đinh Tỵ nam mạng
 2. Tử vi 2018 Đinh Tỵ nữ mạng

Kỷ Tỵ:

 1. Tử vi 2018 Kỷ Tỵ nam mạng
 2. Tử vi 2018 Kỷ Tỵ nữ mạng

Tân Tỵ:

 1. Tử vi 2018 Tân Tỵ nam mạng
 2. Tử vi 2018 Tân Tỵ nữ mạng

Quý Tỵ:

 1. Tử vi 2018 Quý Tỵ nam mạng
 2. Tử vi 2018 Quý Tỵ nữ mạng

Tử vi 2018 tuổi Ngọ

Bính Ngọ:

 1. Tử vi 2018 Bính Ngọ nam mạng
 2. Tử vi 2018 Bính Ngọ nữ mạng

Mậu Ngọ:

 1. Tử vi 2018 Mậu Ngọ nam mạng
 2. Tử vi 2018 Mậu Ngọ nữ mạng

Canh Ngọ:

 1. Tử vi 2018 Canh Ngọ nam mạng
 2. Tử vi 2018 Canh Ngọ nữ mạng

Nhâm Ngọ:

 1. Tử vi 2018 Nhâm Ngọ nam mạng
 2. Tử vi 2018 Nhâm Ngọ nữ mạng

Giáp Ngọ:

 1. Tử vi 2018 Giáp Ngọ nam mạng
 2. Tử vi 2018 Giáp Ngọ nữ mạng

Tử vi 2018 tuổi Mùi

Đinh Mùi:

 1. Tử vi 2018 Đinh Mùi nam mạng
 2. Tử vi 2018 Đinh Mùi nữ mạng

Kỷ Mùi:

 1. Tử vi 2018 Kỷ Mùi nam mạng
 2. Tử vi 2018 Kỷ Mùi nữ mạng

Tân Mùi:

 1. Tử vi 2018 Tân Mùi nam mạng
 2. Tử vi 2018 Tân Mùi nữ mạng

Quý Mùi:

 1. Tử vi 2018 Quý Mùi nam mạng
 2. Tử vi 2018 Quý Mùi nữ mạng

Ất Mùi:

 1. Tử vi 2018 Ất Mùi nam mạng
 2. Tử vi 2018 Ất Mùi nữ mạng

Tử vi 2018 tuổi Thân

Mậu Thân:

 1. Tử vi 2018 Mậu Thân nam mạng
 2. Tử vi 2018 Mậu Thân nữ mạng

Canh Thân:

 1. Tử vi 2018 Canh Thân nam mạng
 2. Tử vi 2018 Canh Thân nữ mạng

Nhâm Thân:

 1. Tử vi 2018 Nhâm Thân nam mạng
 2. Tử vi 2018 Nhâm Thân nữ mạng

Giáp Thân:

 1. Tử vi 2018 Giáp Thân nam mạng
 2. Tử vi 2018 Giáp Thân nữ mạng

Bính Thân:

 1. Tử vi 2018 Bính Thân nam mạng
 2. Tử vi 2018 Bính Thân nữ mạng

Tử vi 2018 tuổi Dậu

Đinh Dậu:

 1. Tử vi 2018 Đinh Dậu nam mạng
 2. Tử vi 2018 Đinh Dậu nữ mạng

Kỷ Dậu:

 1. Tử vi 2018 Kỷ Dậu nam mạng
 2. Tử vi 2018 Kỷ Dậu nữ mạng

Tân Dậu:

 1. Tử vi 2018 Tân Dậu nam mạng
 2. Tử vi 2018 Tân Dậu nữ mạng

Quý Dậu:

 1. Tử vi 2018 Quý Dậu nam mạng
 2. Tử vi 2018 Quý Dậu nữ mạng

Ất Dậu:

 1. Tử vi 2018 Ất Dậu nam mạng
 2. Tử vi 2018 Ất Dậu nữ mạng

Tử vi 2018 tuổi Tuất

Mậu Tuất:

 1. Tử vi 2018 Mậu Tuất nam mạng
 2. Tử vi 2018 Mậu Tuất nữ mạng

Canh Tuất:

 1. Tử vi 2018 Canh Tuất nam mạng
 2. Tử vi 2018 Canh Tuất nữ mạng

Nhâm Tuất:

 1. Tử vi 2018 Nhâm Tuất nam mạng
 2. Tử vi 2018 Nhâm Tuất nữ mạng

Giáp Tuất:

 1. Tử vi 2018 Giáp Tuất nam mạng
 2. Tử vi 2018 Giáp Tuất nữ mạng

Bính Tuất:

 1. Tử vi 2018 Bính Tuất nam mạng
 2. Tử vi 2018 Bính Tuất nữ mạng

Tử vi 2018 tuổi Hợi

Kỷ Hợi:

 1. Tử vi 2018 Kỷ Hợi nam mạng
 2. Tử vi 2018 Kỷ Hợi nữ mạng

Tân Hợi:

 1. Tử vi 2018 Tân Hợi nam mạng
 2. Tử vi 2018 Tân Hợi nữ mạng

Quý Hợi:

 1. Tử vi 2018 Quý Hợi nam mạng
 2. Tử vi 2018 Quý Hợi nữ mạng

Ất Hợi:

 1. Tử vi 2018 Ất Hợi nam mạng
 2. Tử vi 2018 Ất Hợi nữ mạng

Đinh Hợi:

 1. Tử vi 2018 Đinh Hợi nam mạng
 2. Tử vi 2018 Đinh Hợi nữ mạng

Sau đây là 12 bài phân tích tử vi 2018 sơ lược cho 12 con giáp:

Tử vi 2018 tuổi Tý sơ lược

Tử vi 2018 tuổi Sửu sơ lược

Tử vi 2018 tuổi Dần sơ lược

Tử vi 2018 tuổi Mão sơ lược

Tử vi 2018 tuổi Thìn sơ lược

Tử vi 2018 tuổi Tị sơ lược

Tử vi 2018 tuổi Ngọ sơ lược

Tử vi 2018 tuổi Mùi sơ lược

Tử vi 2018 tuổi Thân sơ lược

Tử vi 2018 tuổi Dậu sơ lược

Tử vi 2018 tuổi Tuất sơ lược

Tử vi 2018 tuổi Hợi sơ lược