20 triệu người sẽ nhận 61.500 tỷ đồng hỗ trợ như thế nào?

Chính quyền cơ sở, doanh nghiệp lập danh sách người cần được hỗ trợ, rồi cơ quan chức năng rà soát và người đứng đầu địa phương xác nhận trước khi người dân nhận tiền. Ngày 2/4, trao đổi với Zing, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết tại