Chỉ vì một tâm xấu này, khiến cả 10 người con mắc chứng bệnh kỳ quái – câu chuyện nhân quả đáng đọc!

Chỉ vì một tâm xấu này, khiến cả 10 người con mắc chứng bệnh kỳ quái – câu chuyện nhân quả đáng đọc! Nhân quả thường đến muộn, vì thế người ta có ý coi thường. Không chỉ làm việc ác mới gánh nghiệp báo, người nghĩ ác tất sẽ bị báo ứng. Hãy cùng đọc