Vì sao không đi chùa thắp hương bái lạy mà vẫn được phúc báo?

Giữa người và Thần là dựa vào tấm lòng thành mà cảm ứng, chứ không phải nhờ thắp hương mà...

Mắc phải 6 tội này sẽ chịu quả báo rất nặng, là ai cũng...

Theo lời Phật dạy, 6 việc dưới đây là những việc đại ác, mắc phải sẽ gánh hậu quả khôn...

Nhân quả báo ứng là có thật: Nghiệp báo thiện ác nhân quả

Phần đông con người phạm lỗi vì không hiểu luật Nhân quả. Nếu thông tỏ rồi ắt sẽ không dám...

Câu chuyện từ quá khứ, tiết lộ vì sao ôn dịch thường xuất hiện...

Con người sống ở thế gian luôn cho rằng tiền tài vật chất là điều quan trọng nhất, vậy nên...

Nhân quả báo ứng trong tình yêu: Mối tình tay ba

Phần đông người ta phạm lỗi vì không hiểu Luật Nhân Quả, nếu am tường rồi ắt sẽ không dám...

Hành thiện mà vẫn mất 2 con – Nhân quả báo ứng mắt người...

Ngày xưa, ở Dương Châu có một người làm nghề bán gạo, người này vốn rất nghèo khó, tay trắng...

Ăn chay không bằng tu tâm tính – Rất nhiều người vẫn đang làm...

Nhiều người vẫn có quan niệm rằng, ăn chay chính là tu Phật. Tuy nhiên, miệng ăn chay mà tâm vẫn...

Bàn về nhân quả báo ứng trong tình yêu

Có phải ai cứ cho đi nhiều là sẽ gặp hạnh phúc? Có phải người thứ 3 nào rồi cũng...

Khi lòng người không còn có đạo, thế gian sẽ phải gánh chịu cơn...

Lịch sử nhân loại nếu quan sát thật kỹ, tựa như một vở kịch được lặp đi lặp lại. Khi...

Mắc phải 6 tội này sẽ chịu quả báo rất nặng, là ai cũng...

Theo lời Phật dạy, 6 việc dưới đây là những việc đại ác, mắc phải sẽ gánh hậu quả khôn...