Nhân quả báo ứng là có thật: Nghiệp báo thiện ác nhân quả

Phần đông con người phạm lỗi vì không hiểu luật Nhân quả. Nếu thông tỏ rồi ắt sẽ không dám...

Ăn chay không bằng tu tâm tính – Rất nhiều người vẫn đang làm...

Nhiều người vẫn có quan niệm rằng, ăn chay chính là tu Phật. Tuy nhiên, miệng ăn chay mà tâm vẫn...

Bàn về nhân quả báo ứng trong tình yêu

Có phải ai cứ cho đi nhiều là sẽ gặp hạnh phúc? Có phải người thứ 3 nào rồi cũng...
đàn ông vô tâm

Đàn ông tệ nhất chính là vô tâm với vợ nhưng lại đội thiên...

Trên đời này, có một kiểu đàn ông tệ bạc có thể suốt ngày ngồi lắng nghe người lạ tâm...