Cõi niết bàn

Tinh túy đạo Phật đọng lại chỉ là cõi niết bàn. Vậy niết bàn là gì, có một cõi để...

Niết bàn, rùa già và cá

Đời xưa có một con cá. Vì là loài cá cho nên nó sống suốt đời dưới nước và chẳng...

Những câu chuyện triết lý, Hai cách diễn giải

1.Hai cách diễn giải Ngày xưa, có một Ông Hoàng Ả Rập nọ triệu một nhà tiên tri tới hỏi ông...

Mục đích của đời người

Bài viết hay Phật giáo Đức Phật hay các vị Bồ-tát vượt trội hơn người phàm vì các Ngài có trái...

Phóng sinh tội hay phước?

Phật giáo đàm luận Thiết nghĩ, chúng ta đang sống trong vũ trụ này, một vũ trụ vô cùng huyền diệu...

Những lời dạy của đức Phật có liên quan về bốn thánh tích

Tử vi số mệnh giới thiệu 4 Thánh tích: Nơi Bồ-tát đản sanh, nơi Ðức Phật thành đạo, nơi Ðức Phật...

Đừng để tình thương bị lụi tàn

Tử vi số mệnh giới thiệu Tình thương không chỉ là lời nói, tình thương là hành động trong cả vô...

Truyện Phật giáo, Phật Ngọc đổ mồ hôi

Truyện kể phật giáo Trước đây, có chú Tiểu nọ cùng với vị trưởng lão Hòa Thượng tu học, vị Tiểu...

Tình người trong cuộc sống

Phật giáo Trong sáu đường sinh tử luân hồi, mỗi loài đều có hoàn cảnh và sự sống khác nhau. Loài...

Chuyển hoá khổ đau thành hạnh phúc

Phật giáo đàm luận Trong cuộc sống, bạn có thể nhận thấy rằng nhiều việc có xu hướng xẩy ra rất...