Chuyện Mục: Phong Thủy

Ý nghĩa tranh quả vải và quả táo

1. Tranh Quả vải

tranh-vai

Ngụ ý và hiệu ứng

Lệ chi - quả vải đồng âm với Lập tử - sinh con, vì thế người ta thường dùng quả vải để chúc vợ chồng mới mau sinh con.

Một bức tranh quả táo kết hợp với quả vải, ngụ ý chúc người khác sớm sinh con, bởi vì chữ Táo - quả táo đồng âm với chữ Tảo - sớm.

Chữ Lệ trong Lệ chi - quả vải đồng âm với chữ Lợi - thông minh, một bức tranh gồm có hành, ngó sen, cỏ ấu và vải, biểu thị sự thông minh lanh lợi.

Cách sử dụng

Tranh quả vải nên treo tại phương vị cát lợi trong phòng khách và phòng ngủ, hoặc cũng có thể treo trong phòng ăn để tăng thêm cảm giác ngon miệng.

Tranh quả vải, nên treo trên phương Đông Bắc các phòng, vì Đông Bắc là phương Cấn, chủ thiếu nam, là con cháu.

Đông Bắc cũng là phương vượng khí trong thời kỳ bát vận, treo tranh này sẽ làm không gian thêm sinh động, ngụ ý sinh được nhiều con cháu.

2.Tranh Quả táo

Ngụ ý và hiệu ứng

Chữ Táo - quả táo đồng âm với chữ Tảo - sớm, cây táo là tượng trưng cho Tảo - sớm và Khoái - nhanh, trồng cây táo trong vườn ngụ ý sớm sinh con, sớm phát tài.

Một bức tranh có sự kết hợp của táo, nhãn và hạt dẻ, biểu thị sớm sinh con;

Tranh có táo và long nhãn kết hợp biểu thị sớm sinh quý tử;

Bức tranh có sự kết hợp của táo với cây nhãn, biểu thị chúc đứa trẻ mới sinh làm nên đại sự.

Cách sử dụng

Tranh táo nên treo trên phương vị cát lợi trong phòng khách hoặc phòng ngủ, vì Đông Bắc là phương Cấn, chủ thiếu nam, là con cháu.

Đông Bắc cũng là phương vượng khí trong thời kỳ bát vận, treo tranh này sẽ làm không gian thêm sinh động, chúc cho người sinh được nhiều con cháu.

XEM TIẾP: tranh quả vải tranh quả táo treo tranh tranh treo con cháu quý tử vợ chồng thông minh phương vị cát lợi phòng khách phòng ngủ phương đông bắc phòng ăn