Chuyện Mục: Phong Thủy

Xem tướng mặt ở Cung Thiên di

Cung Thiên di trên khuôn mặt (cung thứ chín trong 12 cung) nằm ở vị trí bộ vị Mi giác, cũng gọi là Thiên thương. Xem Tướng mặt ở Cung Thiên di, nếu người có bộ vị Thiên thương đầy đặn, nổi cao, người đó cả đời được vinh hoa phú quý chẳng phải lo sầu. Người có bộ vị Ngư vỹ bằng phẳng, cuối đời sẽ được người đời kính trọng.

xemtuongmatocungthiendi

Người có bộ vị Dịch mã sáng rỡ tươi hồng là bậc quý nhân, có thể được du ngoạn tứ phương. Người có bộ vị Ngạch giác thấp lõm, khi già khó được giữ lại chốn quan trường. Người có 2 lông mày nối liền nhau chủ về gia nghiệp phá bại, phải xa quê kiếm sông. Người có Thiên địa nghiêng lệch, nơi cư trú thường không yên ổn, phải thường xuyên thay đổi.

Sách xưa chép rằng: Cung Thiên di ở tại bộ vị Thiên thương. Người có Thiên thương sâu hiểm trở thường phải phiêu bạt bên ngoài, không ở cố định nơi nào. Khi về già nếu có nhiều đường vân nơi khóe mắt sẽ làm quan du ngoạn tứ phương.

Trong Thiên di cung luận có chép, cung Thiên di bao gồm các bộ vị Biên địa, Dịch mã, Sơn lâm, Phát tế.

Người có cung Thiên di trong sáng, thanh khiết là tướng tốt, đối với việc đi xa lập nghiệp rất tốt.

Nếu cung Thiên di mờ tối, thấp lõm, lại xuất hiện khí sắc đen, không thích hợp đi xa bên ngoài, nếu không sẽ gặp phải tai ương.

Người có khí sắc của cung Thiên di màu xanh, khi đi ra ngoài nhất định sẽ gặp chuyện mất mát tiền bạc.

Người có khí sắc của cung Thiên di màu trắng tất sẽ mất mát nô bộc.

Người có khí sắc của cung Thiên di màu đen, vì lưu lạc tha hương mà khó giữ được tính mạng.

Người có khí sắc của cung Thiên di màu hồng, vàng, tía, tất sẽ mừng được hưởng tài lộc.

XEM TIẾP: xem tướng mặt cung thiên di bộ vị mi giác thiên thương bộ vị ngư vỹ bộ vị dịch mã vinh hoa phú quý bậc quý nhân bộ vị ngạch giác thiên địa gia nghiệp phá sản bộ vị biên địa bộ vị sơn lâm bộ vị phát tế khí sắc