Chuyện Mục: Top Ten Phong Tục Tập Quán

Xem ngày khai trương năm 2018

Đầu năm xem ngày khai trương mở cửa hàng và chọn được người hợp tuổi mua mở hàng đầu năm thì cả năm sẽ làm ăn thuận buồm xuôi gió, công việc hanh thông.

Sau đây là những ngày khai trương 2018 cho các tuổi:

khai trương 2018

Xem ngày khai trương năm 2018 tuổi Tý:

 1. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Mậu Tý - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 2. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Canh Tý - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 3. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Nhâm Tý - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 4. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Giáp Tý - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 5. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Bính Tý - Chọn tuổi mở hàng đầu năm

Xem ngày khai trương năm 2018 tuổi Sửu:

 1. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Kỷ Sửu - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 2. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Tân Sửu - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 3. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Quý Sửu - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 4. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Ất Sửu - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 5. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Đinh Sửu - Chọn tuổi mở hàng đầu năm

Xem ngày khai trương năm 2018 tuổi Dần:

 1. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Mậu Dần - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 2. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Canh Dần - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 3. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Nhâm Dần - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 4. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Giáp Dần - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 5. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Bính Dần - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 6. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Mậu Dần - Chọn tuổi mở hàng đầu năm

Xem ngày khai trương năm 2018 tuổi Mão:

 1. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Kỷ Mão - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 2. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Tân Mão - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 3. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Quý Mão - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 4. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Ất Mão - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 5. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Đinh Mão - Chọn tuổi mở hàng đầu năm

Xem ngày khai trương năm 2018 tuổi Thìn:

 1. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Canh Thìn - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 2. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Nhâm Thìn - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 3. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Giáp Thìn - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 4. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Bính Thìn - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 5. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Mậu Thìn - Chọn tuổi mở hàng đầu năm

Xem ngày khai trương năm 2018 tuổi Tỵ:

 1. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Tân Tỵ - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 2. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Quý Tỵ - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 3. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Ất Tỵ - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 4. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Đinh Tỵ - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 5. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Kỷ Tỵ - Chọn tuổi mở hàng đầu năm

Xem ngày khai trương năm 2018 tuổi Ngọ:

 1. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Nhâm Ngọ - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 2. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Giáp Ngọ - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 3. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Bính Ngọ - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 4. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Mậu Ngọ - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 5. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Canh Ngọ - Chọn tuổi mở hàng đầu năm

Xem ngày khai trương năm 2018 tuổi Mùi:

 1. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Quý Mùi - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 2. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Ất Mùi - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 3. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Đinh Mùi - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 4. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Kỷ Mùi - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 5. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Tân Mùi - Chọn tuổi mở hàng đầu năm

Xem ngày khai trương năm 2018 tuổi Thân:

 1. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Giáp Thân - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 2. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Bính Thân - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 3. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Mậu Thân - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 4. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Canh Thân - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 5. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Nhâm Thân - Chọn tuổi mở hàng đầu năm

Xem ngày khai trương năm 2018 tuổi Dậu:

 1. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Ất Dậu - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 2. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Đinh Dậu - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 3. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Kỷ Dậu - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 4. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Tân Dậu - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 5. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Quý Dậu - Chọn tuổi mở hàng đầu năm

Xem ngày khai trương năm 2018 tuổi Tuất:

 1. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Bính Tuất - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 2. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Mậu Tuất - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 3. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Canh Tuất - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 4. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Nhâm Tuất - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 5. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Giáp Tuất - Chọn tuổi mở hàng đầu năm

Xem ngày khai trương năm 2018 tuổi Hợi:

 1. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Đinh Hợi - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 2. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Kỷ Hợi - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 3. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Tân Hợi - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 4. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Quý Hợi - Chọn tuổi mở hàng đầu năm
 5. Xem ngày khai trương 2018 tuổi Ất Hợi - Chọn tuổi mở hàng đầu năm