Xem Bói

 • Ảnh: Hãy giữ thần mắt ấm áp và dịu dàng

  Hãy giữ thần mắt ấm áp và dịu dàng

  Khi xem tướng mặt phụ nữ, nếu có những đặc điểm này thì đó là tướng mặt của người phụ nữ phú quý. Đặc biệt, phụ nữ có thần mắt giữ được sự ấm áp và dịu dàng cho thấy tướng tôn quý. …

 • Ảnh: Khuôn mặt mà phụ nữ đều muốn.

  Khuôn mặt mà phụ nữ đều muốn.

  Khi xem tướng mặt phụ nữ, nếu mày thanh mắt tú là người hiền thục; mắt đẹp mà trong trẻo là tướng phụ nữ quý các; sống mũi thẳng là tướng cao quý mà trường thọ... Nếu là phụ nữ, hẳn bạn sẽ muốn m& …

 • Ảnh: Tướng mặt mà không ai muốn có.

  Tướng mặt mà không ai muốn có.

  Có những đặc điểm trên khuôn mặt mà khi xem tướng mặt có thể biết được đàn ông cô độc, khắc người thân hay phụ nữ có cuộc sống bần tiện, lạnh lẽo. Đấy là những tướng mặt mà không …

 • Ảnh: Tướng mặt trường thọ của đàn ông

  Tướng mặt trường thọ của đàn ông

  Tướng trường thọ: Người đàn ông có tướng mặt Cốt cách cương nghị, biết tu tâm dưỡng tính có thể trường thọ. Tai cao thẳng lại dài, mắt thanh mày tú, miệng như hình vuông. Bộ vị Ngạch gi& …

 • Ảnh: Đàn ông có tướng mặt này sẽ làm quan lớn

  Đàn ông có tướng mặt này sẽ làm quan lớn

  Tướng mặt của Đàn ông có đặc điểm như thế này thì sẽ được làm quan cao, danh vang dội bốn phương. Tướng mặt làm quan lớn của đàn ông Nhãn quan dài nhập đến bộ vị Thiên thương. L& …

 • Ảnh: Xem tướng mặt biết mạng mệnh về sau

  Xem tướng mặt biết mạng mệnh về sau

  Bộ vị Thừa thương và Bộ vị Địa các là hai bộ vị cuối cùng trong 13 bộ vị quan trọng trên khuôn mặt. Trong đó có thể xem chi tiết một số bộ vị bộ phận để biết được mộ phần, tính mạng của mình. Bộ vị …

 • Ảnh: Bạn sẽ biết mình kinh doanh như thế nào.

  Bạn sẽ biết mình kinh doanh như thế nào.

  Bộ vị Thủy tinh trên khuôn mặt, dựa theo thứ tự lần lượt từ trong hướng sang phải bao gồm: Thủy tinh, Các môn, Bắc lân, ủy cảng, Thông cù, Khách xá, Binh lan, Gia khố, Thương lữ, Sinh môn, Sơn đầ …

 • Ảnh: Xem tướng mặt bộ vị nào để biết tuổi thọ dài ngắn

  Xem tướng mặt bộ vị nào để biết tuổi thọ dài ngắn

  Bộ vị Nhân trung trên khuôn mặt xét thứ tự lần lượt từ trong hướng sang phải bao gồm: Dựa theo thứ tự lần lượt từ trong hướng sang phải bao gồm: Nhân trung, Tỉnh bộ, Trướng hạ, Tế trù, Nội các, Tiểu sứ, Bộc tùng, …

 • Ảnh: Xem tướng mặt người tuổi thọ cao

  Xem tướng mặt người tuổi thọ cao

  Bộ vị Chuẩn đầu trên khuôn mặt, dựa theo thứ tự lần lượt từ trong hướng sang phải bao gồm: Chuẩn đầu, Lan đài, Pháp lệnh, Táo thượng, Cung thất, Điển ngự, Viên thương, Hậu các, Thủ môn, Binh tốt, Ấn thụ. …

 • Ảnh: Bộ vị tài phú, tài lộc nằm ở đâu trên mặt?

  Bộ vị tài phú, tài lộc nằm ở đâu trên mặt?

  Bộ vị Thọ thượng trên khuôn mặt, xét theo thứ tự lần lượt từ trong - hướng sang phải bao gồm: Thọ thượng, Giáp quỹ, Quy lai, Đường thượng, Chính diện, Cô di, Tỉ muội, Huynh đệ, Ngoại sanh, Mệnh môn, Học đường.& …

 • Ảnh: Xem tướng mặt đoán cát hung vợ chồng

  Xem tướng mặt đoán cát hung vợ chồng

  Bộ vị Niên thượng trên khuôn mặt, xét theo thứ tự lần lượt từ trong hướng sang phải bao gồm: Niên thượng, Phù tọa, Trưởng Trung nam, Thiếu nam, Kim quỹ, Cấm phòng, Tặc thiên, Du quân, Thư thượng, Ngọc đường. …

 • Ảnh: Đặc điểm Sống mũi chỉ ra Bạn là người như thế nào

  Đặc điểm Sống mũi chỉ ra Bạn là người như thế nào

  Bộ vị Sơn căn trên khuôn mặt chính là sống mũi, cũng được gọi là Bột tinh. Dựa theo thứ tự lần lượt từ trong hướng sang phải bao gồm: Sơn căn, Thái dương, Trung dương, Thiếu dương, Ngoại dương, Ngư vỹ, Gian môn, Thần quang, …

 • Ảnh: Tại sao có nhiều chuyện phải lo nghĩ?

  Tại sao có nhiều chuyện phải lo nghĩ?

  Bộ vị Ấn đường trên khuôn mặt được gọi là Tử khí tinh, vị trí của nó nằm giữa 2 lông mày trên mặt. Xét thứ tự lần lượt từ trong hướng sang phải bao gồm: Ấn đường, Giao tỏa, Tả nhật, Tâm thất, …

 • Ảnh: Có phải lông mày dài có tướng làm quan?

  Có phải lông mày dài có tướng làm quan?

  Bộ vị Trung chính trên khuôn mặt xét thứ tự lần lượt từ trong hướng sang phải bao gồm: Trung chính, Ngạch giác, Hổ giác, Ngưu giác, Phù cốt, Nguyên giác, Phủ chiến, Hoa cái, Phúc đườ …

 • Ảnh: Tướng mặt làm quan hiển hách

  Tướng mặt làm quan hiển hách

  Bộ vị Thiên Đình trên khuôn mặt ở giữa trán, dựa theo thứ tự lần lượt từ trong hướng sang phải bao gồm: Thiên đình, Nhật giác, Long giác, Thiên phủ, Phòng tâm, Thượng mộ, Tứ s& …

 • Ảnh: Xem tướng qua 13 bộ vị khuôn mặt

  Xem tướng qua 13 bộ vị khuôn mặt

  Mười ba (13) bộ vị là chỉ các bộ vị quan trọng nhất theo thứ tự từ trên xuống dưới ở trên mặt. Bao gồm: Thiên trung, Thiên đình, Tư không, Trung chính, Ấn đường, Sơn căn, Niên thượng, Thọ thượng, Chuẩn đầu, Nhâ …

 • Ảnh: Bạn đã biết 13 bộ vị quan trọng trên khuôn mặt?

  Bạn đã biết 13 bộ vị quan trọng trên khuôn mặt?

  Khuôn mặt lấy mũi làm đường trung tâm, dựa theo thứ tự từ trên xuống dưới mà chia ra tổng cộng có 13 bộ vị. Hai bên trái phải của mỗi bộ vị đều có một bộ vị tương ứng, lại thêm các bộ vị như thế& …

 • Ảnh: Xem khí sắc của các bộ vị đoán định vận mệnh

  Xem khí sắc của các bộ vị đoán định vận mệnh

  Trong cuộc đời con người, vận số qua các năm được gọi là lưu niên. Hàng trăm bộ vị trên mặt, trong đó mỗi bộ vị đại diện cho một năm. Lấy tuổi của con người làm căn cứ, thông qua quan sát khí sắc& …