Tử Vi

 • Ảnh: Tử vi Bính tý Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

  Tử vi Bính tý Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

  BÍNH TÝ: GIẢN HẠ THỦY Trong tử vi Bính Tý là con chuột trong sơn động, tính cách chính trực, là người trọng đạo nghĩa, phàm mọi việc đều biết giới hạn, làm việc tỉ mỉ cẩn thận, thái độ cung …

 • Ảnh: Tử vi Ất hợi Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

  Tử vi Ất hợi Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

  ẤT HỢI: SƠN ĐẦU HỎA Trong tử vi Ất Hợi là con lợn rừng, thích thanh tịnh, không căng thẳng, cá tính trung hậu có tâm từ bi, không coi thường người khác. Sơn đầu Hỏa thiêu cháy đồng cỏ hoang, lờ mờ & …

 • Ảnh: Tử vi Mậu thìn Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

  Tử vi Mậu thìn Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

  MẬU THÌN: ĐẠI LÂM MỘC Trong tử vi lý số Mậu Thìn là rồng nơi biển cả, tướng mạo uy nghiêm, ngoài cương trong nhu, chính trực, lương thiện, trọng lời hứa, được xem là bậc quân tử. Đại lâm Mộc là rừ …

 • Ảnh: Tử vi Ất sửu Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

  Tử vi Ất sửu Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

  ẤT SỬU: HẢI TRUNG KIM  Trong tử vi đẩu số Ất sửu Là trâu trên đồng cỏ, tính cách cương trực dũng mãnh, làm việc chính trực, công bằng vô tư, không ức hiếp người hiền lành, không sợ kẻ …

 • Ảnh: Phân tích sao Thiên phủ trong lá số Tử vi

  Phân tích sao Thiên phủ trong lá số Tử vi

  Trong tử vi sao Thiên phủ là ngôi sao thứ nhất trong chòm Nam đẩu, hóa khí là lệnh, có khả năng giải trừ tai ách, kéo dài tuổi thọ. 'Có thể hạn chế hung tính của Dương nhẫn Đà la; h& …

 • Ảnh: Phân tích sao Tham lang trong lá số Tử vi

  Phân tích sao Tham lang trong lá số Tử vi

  Trong tử vi Tham lang là  ngôi sao thứ hai trong chòm Bắc đẩu, thuộc dương Mộc mà gốc là Thủy, chủ về phúc họa, dục vọng, có thể ban phúc cũng có thể giáng họa, cho nên thiện ác lẫn lộn. Mệ …

 • Ảnh: Phân tích sao Vũ khúc trong lá số Tử vi

  Phân tích sao Vũ khúc trong lá số Tử vi

  Trong tử vi thuộc tính ngũ hành của sao Vũ khúc là âm kim, là ngôi sao thứ sáu trong chòm Bắc Đẩu, hóa khí là tài chủ cung Tài bạch. Sao chính tài Vũ khúc nếu nhậ …

 • Ảnh: Phân tích sao Thiên đồng trong lá số Tử vi

  Phân tích sao Thiên đồng trong lá số Tử vi

  Trong tử vi thì Sao Thiên đồng chủ về phúc thọ, hóa khí là phúc, có khả năng kéo dài tuổi thọ, giải ách, chế hóa; lại chủ về mệnh giỏi văn chương, âm nhạc nhưng khả năng truyền đạt khô …

 • Ảnh: Phân tích sao Thiên cơ trong lá số Tử vi

  Phân tích sao Thiên cơ trong lá số Tử vi

  Trong tử vi sao Thiên cơ có tính chất là động, chủ về người giỏi vận động, phản ứng linh hoạt, hiếu học. Tuy nhiên thưòng học nhiều mà không hiểu sâu, tham vọng quá lớn dẫn đến thường không được như lý …

 • Ảnh: Phân tích sao Liêm trinh trong lá số Tử vi

  Phân tích sao Liêm trinh trong lá số Tử vi

  Trong tử vi, sao Liêm trinh là sao thứ đào hoa, chủ về tình cảm. Liêm trinh và hệ sao tổ hợp  của nó có sát tinh đồng cung, phạm Bạch hổ sẽ gặp việc liên quan đến pháp luật  hoặc bỏ mạng nơi đất …