Tử Vi

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Canh Ngọ (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Canh Ngọ (nam)

  tử vi trọn đời 25 Tuổi Sinh từ (27.01.1990 đếnl 4.02.1991) Thổ mạng—Dương nam  Lộ Bàn Thổ—Đất Bên Đường SAO: Kế đô : phòng tranh tụng và gia đình có buồn bực : nhẹ. HẠN: Địa võng : Cẩn thận kẻo bị tai …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Ngọ (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Ngọ (nữ)

  Xem tử vi trọn đời 49 Tuổi (Sinh từ 21.01.1966 đến 08.02.1967)  Thủy mạng - Dương Nữ  Thiên Hà Thuỷ — Nước Mưa SAO: Thái âm : Cầu công danh tịnh cầu lợi lộc tiền bạc : Tốt. HẠN: Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Ngọ (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Ngọ (nam)

  Xem tử vi trọn đời 49  Tuổi (Sinh từ 21.01.1966 đến 08.02.1967) Thuỷ mạng — Dương Nam Thiên Hà Thuỷ—Nước Mưa SAO. Thái bạch : Hao hụt tiền bạc và bệnh tật nặng : xấu. HẠN. Toán tận : Đề phòng tai biến mạch m& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Quý Tỵ (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Quý Tỵ (nữ)

  Tử vi trọn đời 62 Tuổi (Sinh từ 14.02.1953 đến 02.02.194) Thủy mạng — Âm nữ Trường Lưu Thuỷ — Nước Chảy Dài  SAO: Thái bạch : Hao hụt tiền bạc và bệnh nặng bất ngờ : xấu.  HẠN: Thiên la : Phòng tranh chấp c& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Quý Tỵ (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Quý Tỵ (nam)

  Xem tu vi tron doi 62 Tuổi (Sinh từ 14.02.1953 đến 02.02.1954) Thuỷ mạng - Âm nam Trường Lưu Thuỷ — Nước Chảy Dài  SAO: Thái âm : Bị thị phi, hao hụt tiền bạc và đổi việc làm : Nhẹ. HẠN: Diêm vương : Đề phò …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Tỵ (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Tỵ (nữ)

  Xem tử vi trọn đời 26 Tuổi (Sinh từ 06.02.1989 đến 2 6.01.1990) Mộc mạng - Âm nử Đại Lâm Mộc—Cây Rừng Lớn SAO: Thái bạch : Hao hụt  tiền bạc và bị bệnh nặng : xấu HẠN: Thiên la : Cẩn thận kẻo tranh chấp cãi v& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Tỵ (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Tỵ (nam)

  Xem tu vi 26 Tuổi (Sinh từ 06.02.1989 đến 26.01.1990)  Mộc mạng—Ầm nam  Đại Lâm Mộc—Cây Rừng Lớn SAO: Thái âm : cầu công danh tịnh cầu lợi lộc tiền bạc : Tốt HẠN: Diêm vương : Phòng tai ách thị …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 ĐinhTỵ (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 ĐinhTỵ (nữ)

  Xem tử vi 38 Tuổi (Sinh từ 18.02.1977đến 06.02.1978) Thổ mạng - Âm nữ  Sa Trung Thổ — Đất pha Cát  SAO: Vân hán : Bệnh viêm nhiễm lở loét giải phẫu : Nhẹ. HẠN: Ngũ mộ : cẩn thận kẻo đau ốm và tai nạn xe t& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Tỵ (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Tỵ (nam)

  Tử vi trọn đời 38 Tuổi (Sinh từ 18.02.1977đến 06.02.1978) Thổ mạng - Âm nam  Sa Trung Thổ —Đất pha Cát  SAO: Thổ tú : Đi xa phòng tiểu nhơn phá và gia đình buồn: xấu. HẠN: Ngũ mộ : Cẩn thận sức khỏe suy …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Tỵ (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Tỵ (nữ)

  tu vi tron doi 50 Tuổi (Sinh từ 02.02.1965 đến 20.01.1966)  Hỏa mạng — Âm nữ Phúc Đăng Hoả—Lửa Đèn Lớn  SAO: Thổ tú : Đi xa không tốn hao tiền và tai nạn bệnh tật : Xấu  HẠN: Huỳnh tuyền : Tinh thầ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Tỵ (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Tỵ (nam)

  Xem tu vi tron doi 50 Tuổi (Sinh từ 02.02.1965 đến 20.01.1966) Hỏa mạng-Âm nam  Phúc Đăng Hỏa—Lửa Đèn Lớn SAO: Thái dương : cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền tài: Tốt. HẠN: Toán tân : Phòng tại …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thìn (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thìn (nữ)

  tử vi trọn đời 63 Tuổi (Sinh từ 27.01.1952 đến 13.02.1953) Thuỷ mạng - Dương nữ Trường Lưu Thuỷ—Nước Chảy Dài SAO:Thủy diệu: Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tổt. HẠN:Toán tận : Phòng máu huyết và bệ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 63 Tuổi (Sinh từ 27.01.1952 đến 13.02.1953) Thuỷ mạng - Dương nam  Trường Lưu Thuỷ — Nước Chảy Dài  SAO: Mộc đức : Vui với công danh và may mắn tiền bạc : Tốt HẠN: Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và tịnh tâm …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Thìn (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Thìn (nữ)

  Xem tử vi  27 Tuổi (Sinh từ 17.02.1988 đến 05.02.1989) Mộc mạng - Dương nữ  Đại Lâm Mộc — Cây Rừng Lớn  SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt. HẠN: Toán tận : Đề phòng tai biến …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 27 Tuổi (Sinh từ 17.02.1988 đến 05.02.1989) Mộc mạng — Dương nam  Đại Lâm Mộc—Cây Rừng Lớn SAO: Mộc đức : Đắc công danh và may mắn tiền bạc : Tốt. HẠN: Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và tịnh tâm t& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Thìn (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Thìn (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 51 Tuổi(Sinh từ 13.02.1964 đến 01.02.1965) Hỏa mạng-Dương tử Phúc Đăng Hỏa—Lửa Đèn Lớn SAO. La hầu : Chủ các việc buồn thị phi, bệnh phụ khoa : xấu. HẠN: Diêm vương : Minh bạch sổ sách và thuế vụ : Nhẹ. …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Thìn (nam)

  Tử vi số mệnh 51 Tuổi (Sinh từ 13.02.1964 đến 01.02.1965) Hoả mạng-Dương tử Phúc Đăng Hoả—Lửa Đèn Lớn SAO: Vân hớn : Bệnh viêm nhiễm, mười loại giải phẩu : Nhẹ. HẠN:Thiên la : Đề phòng tai nạn và bệnh tật: Nhẹ. VẶ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Thìn (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Thìn (nữ)

  Xem tử vi 39 Tuổi (Sinh từ 31.01.1976 đến 17.02.1977 Thổ mạng — Dương nử Sa Trung Thổ - Đất pha cát  SAO: Mộc đức : thành công lớn trong tiền bạc : Tốt. HẠN: Tam kheo : đề phòng tứ chi thương tích đổ máu : Nhẹ. VẬ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 39 Tuổi (Sinh từ 31.01.1976 đến 17.02.1977) Thổ mạng — Dương nam  Sa Trung Thổ — Đất Pha Cát SAO. Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt. HẠN: Thiên tinh : Phòng kiện tụng tranh chấp …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Mão (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Mão (nữ)

  Tử vi trọn đời tuổi Mão 64 Tuổi Sinh từ 06-02-1951 đến 26-01-1952) Mộc mạng - Âm nữ Tòng Bá Mộc—Cây Tùng Bách SAO: Kế đô : Trong gia đình đau ốm, bế tắc và hoạn nạn : xấu. HẠN: Thiên tinh : ph& …