Tử Vi

 • Ảnh: Tử vi 2016 tuổi Ất Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2016 tuổi Ất Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2016 xem chi tiết tử vi tuổi Ất Hợi nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Bính Thân 2016 Đây là phần luận giải lá số tử vi Ất Hợi …

 • Ảnh: Tử vi 2016 tuổi Ất Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2016 tuổi Ất Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2016 xem chi tiết tử vi tuổi Ất Hợi nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Bính Thân 2016 Đây là phần luận giải lá số tử vi Ất Hợi nữ …

 • Ảnh: Tử vi 2016 tuổi Quý Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2016 tuổi Quý Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2016 xem chi tiết tử vi tuổi Quý Hợi nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Bính Thân 2016 Đây là phần luận giải lá số tử vi …

 • Ảnh: Tử vi 2016 tuổi Quý Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2016 tuổi Quý Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2016 xem chi tiết tử vi tuổi Quý Hợi nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Bính Thân 2016 Đây là phần luận giải lá số tử vi Qu& …

 • Ảnh: Tử vi 2016 tuổi Tân Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2016 tuổi Tân Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2016 xem chi tiết tử vi tuổi Tân Hợi nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Bính Thân 2016 Đây là phần luận giải lá số tử vi T& …

 • Ảnh: Tử vi 2016 tuổi Tân Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2016 tuổi Tân Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2016 xem chi tiết tử vi tuổi Tân Hợi nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Bính Thân 2016 Đây là phần luận giải lá số tử vi T& …

 • Ảnh: Tử vi 2016 tuổi Kỷ Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2016 tuổi Kỷ Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2016 xem chi tiết tử vi tuổi Kỷ Hợi nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Bính Thân 2016 Đây là phần luận giải lá số tử vi Kỷ Hợi …

 • Ảnh: Tử vi 2016 tuổi Kỷ Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2016 tuổi Kỷ Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2016 xem chi tiết tử vi tuổi Kỷ Hợi nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Bính Thân 2016 Đây là phần luận giải lá số tử vi Kỷ Hợi nữ …

 • Ảnh: Tử vi 2016 tuổi Đinh Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2016 tuổi Đinh Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2016 xem chi tiết tử vi tuổi Đinh Hợi nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Bính Thân 2016 Đây là phần luận giải lá số tử vi Đinh Hợ …

 • Ảnh: Tử vi 2016 tuổi Đinh Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2016 tuổi Đinh Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2016 xem chi tiết tử vi tuổi Đinh Hợi nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Bính Thân 2016 Đây là phần luận giải lá số tử vi Đinh Hợi …

 • Ảnh: Tử vi 2017 tuổi Đinh Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2017 tuổi Đinh Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Đinh Hợi nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017 Đây là phần luận giải lá số tử vi Đinh Hợi nam mạng, 71 …

 • Ảnh: Tử vi 2017 tuổi Đinh Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2017 tuổi Đinh Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Đinh Hợi nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017 Đây là phần luận giải lá số tử vi Đinh Hợi nữ mạng, 71 …

 • Ảnh: Tiền tài thăng trầm

  Tiền tài thăng trầm

  Sao Vũ khúc tại cung Mão, Dậu, cung Mệnh là sao Tử vi nhập miếu và sao Phá quân thế vượng, chủ có đặc điểm những năm trẻ tuổi thì tự phụ quật cường, không nghe theo những lời nói thật, tự cho m& …

 • Ảnh: Phóng khoáng với bạn bè.

  Phóng khoáng với bạn bè.

  Sao Vũ khúc tại cung Dần, Thân là thế địa, tất có sao Thiên tướng nhập miếu cùng tọa thủ. Khi hai sao này kết hợp với nhau thì chủ yên tâm là thu nhập sẽ không tồi. Biết cách tích lũy tiề …

 • Ảnh: Yên tâm sau trung niên sẽ vô cùng giàu có.

  Yên tâm sau trung niên sẽ vô cùng giàu có.

  Khi luận sao Vũ Khúc tại cung Sửu, Mùi. Về bố cục sao chắc chắn sẽ có sao Tham lang nhập miếu cùng tọa thủ. Với tính chất của hai sao, chủ thường là người nhạy bén, sáng tạo. Nhưng những năm trẻ tuổi thì thư …

 • Ảnh: Thuận theo tự nhiên sẽ được hưởng ứng

  Thuận theo tự nhiên sẽ được hưởng ứng

  Sao Vũ khúc tại cung Tý, Ngọ là thế vượng tất có sao Thiên phủ cùng tọa thủ (cung Tý là nhập miếu, cung Ngọ là thế vượng), chủ có cuộc sống thuận lợi, có khả năng lãnh đạo, được trọng dụ …

 • Ảnh: Liệu tiền tài có cuồn cuộn đến?

  Liệu tiền tài có cuồn cuộn đến?

  Vũ khúc là sao chính tài, là chủ cung Tài bạch, khi tọa thủ cung Tài bạch, chủ sẽ có duyên đặc biệt với tiền tài, có tham vọng và hứng thú kiếm tiền, giỏi quản lý tiền nong. Tiền t& …

 • Ảnh: Bạn có tài kinh doanh quản lý tiền tài

  Bạn có tài kinh doanh quản lý tiền tài

  Sao Thái dương tại cung Tỵ độc tọa thế vượng cung Tài bạch, tài vận vượng thịnh, có tài kinh doanh quản lý tiền tài, thu nhập cao, tay nghề giỏi, có thể đạt được danh lợi song toàn, nên theo đuổi ng& …

 • Ảnh: Cần phải làm một thì mới kiếm được một

  Cần phải làm một thì mới kiếm được một

  Sao Thái dương là quý tinh, tích cực tiến thủ, độc lập đảm đang, thích dựa vào đạo lý để cạnh tranh, dễ dẫn đầu, cuộc đời có lúc khó tránh khỏi vất vả cô độc, tình cảm th& …