Tử Vi

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Tuất (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Tuất (nữ)

  33 Tuổi (Sinh từ 25.01.1982 đến 12.02.1983) Thủy mạng - Dương nữ Đại hải thủy — Nước trong biển SAO: La hầu: Chủ họan nạn và bệnh tật: Xấu  HẠN: Diêm vương: cẩn thận sổ sách và thuế vụ: Nhẹ VẬN NIÊN: Mã bị đau: Ngựa tr& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Tuất (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Tuất (nam)

  33 Tuổi (Sinh từ 25.01.1982 đến 12.02.1983)  Thủy mạng - Dương nam Đại hải thủy — Nước trong biển Mạng Thủy gặp năm Kim là: Cùng hành: Tốt. Địa chi tuổi Tuất gặp năm Ngọ là: Cùng hành : Tốt. Thiên can tuổi Nh& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Tuất (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Tuất (nữ)

  57 Tuổi (Sinh từ 18.02.1958 đến 07.02.1959) Mộc mạng — Dương nữ Bình địa mộc — Cây ở đồng bằng SAO:Mộc Đức: Công danh sáng, tiền bạc mỹ mãn: Tốt HẠN: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan tới tay chân:Nhẹ VẬN NIÊN: Thứ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Tuất (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Tuất (nam)

  57 Tuổi (Sinh từ 18.02.1958 đến 07.02.1959) Mộc mạng - Dương nam  Bình địa mộc — Cây ở đồng bằng  SAO: Thủy diệu: Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh: Tốt  HẠN: Thiên tinh: Phòng kiện tụng tranh cấp ph& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Tuất (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Tuất (nữ)

  21Tuổi (Sinh từ 10.02.1994 đến 30.01.1995) Hoả mạng - Dương nữ Sơn Đầu Hoả - Lửa Trên Núi  SAO: Mộc đức: Đắc công danh và tiền bạc: Tốt HẠN: Ngũ mộ: Cẩn thận kẻo bị đau ốm và tai nạn xe tàu: Nhẹ VẬN NIÊN: Thố lộ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Tuất (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Tuất (nam)

  21 Tuổi ( Sinh từ 10.01.1994 đến 30.01.1995) Hoả mạng —Dương nam  Sơn Đầu Hoả -Lửa Trên Núi  SAO: Thủy diệu: Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh: Tốt  HẠN: Ngũ mộ: cẩn thận sức khoẻ suy yếu và tai nạn: Nhẹ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Canh Tuất (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Canh Tuất (nữ)

  45 Tuổi (Sinh từ 06.02.1970 đến 26.01.1971) Kim mạng—Dương nữ Sa Trung Kim- Vàng trong cát  SAO: Thuỷ Diệ chủ tài lộc hưng thịnh và cồng danh: Tốt  HẠN. Tòan tận: Phòng bệnh máu huyết và bệnh phụ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Canh Tuất (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Canh Tuất (nam)

  45 Tuổi (Sinh từ 06.02.1970 đến 26.01.1971) Kim mạng—Dương nam Sa Trung Kim- Vàng trong cát SAO: Mộc đức: Nhiều vui tươi tốt đẹp đắc tiền tài vàng bạc: Tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Hay bị đau ốm bệnh tật, không vừa lòng: xấu VẬN NI& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Tuất (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Tuất (nữ)

  69 Tuổi ( Sinh từ 02. 02.1946 đến 21.01.1947) Thổ mạng - Dương nữ Ốc thượng thổ - Đất trên nóc nhà SAO: La hầu: Chủ các việc buôn bán thị phi, bệnh phụ khoa: Nhẹ HẠN: Địạ võng: cẩn thận kẻo bị tai nạn thương tí …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Tuất (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Tuất (nam)

  69 Tuổi ( Sinh từ 02. 02.1946 đến 21.01.1947) Thổ mạng - Dương nam Ốc thượng thổ - Đất trên nóc nhà SAO: La hầu: Chủ các việc buôn bán thị phi, bệnh phụ khoa: Nhẹ HẠN: Địạ võng: cẩn thận kẻo bị tai nạn thương tí …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Dậu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Dậu (nữ)

  34 Tuổi (Sinh từ 05.02.1981 đến 24.01.1982)  Mộc mạng - Âm nữ Thạch lựu mộc - Gỗ cây thạch lựu SAO: Thái dương : cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền tài: Tốt. HẠN: Địa võng: Cẩn thận kẻo bị tai nạn và bệnh phụ khoa: Nhẹ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Dậu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Dậu (nam)

  34 Tuổi (Sinh từ 05.02.1981 đến 24.01.1982) Mộc mạng - Âm nam  Thạch lựu mộc - Gỗ cây thạch lựu  SAO: Kế đô: Trong gia đình có bế tắc và hoạn nạn: xấu  HẠN: Địa võng: Cẩn thận kẻo bị tai nạn thương tí …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Qúy Dậu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Qúy Dậu (nữ)

  22Tuổi (Sinh từ 23.01.1993 đến 18.02.1994)                 Kim mạng—Dương nữ  Kiếm phong kim - Nước trên cao  SAO: Thái âm: Cầu danh tịnh cầu lợi: Lợi về tiền bạc: Tổt  HẠN: Tam kheo: Đề …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Qúy Dậu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Qúy Dậu (nam)

  22Tuổi (Sinh từ 2 3.01.1993 đến 18.02.1994) Kim mạng — Dương nam  Kiếm phong kim -Nước trên cao  SAO: Thái Bạch: Không hao tiền bạc thì bệnh tật nặng: xấu  HẠN: Thiên Tinh: Giấy tờ pháp luật và kiện tụng: xấ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Dậu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Dậu (nữ)

  46 Tuổi (Sinh từ 17.02.1969 đến 05.02.1970)  Thổ mạng — Ấm nữ  Đại trạch thổ — Đất rộng lớn SAO: Kế đô: Trong gia đình có bế tắc và họan nạn: xấu  HẠN: Thiên tinh: Phòng kiện tụng tranh chấp phá …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Dậu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Dậu (nam)

  46 Tuổi (Sinh từ 17.02.1969 đển 05.02.1970) Thổ mạng— Âm nam Đại trạch thổ — Đất rộng lớn  SAO: La hầu: Chủ họan nạn và bệnh tật mất của: xấu  HẠN: Tam kheo: Đề phòng tứ chí thương tích đổ máu: Nhẹ VẬN NI& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Dậu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Dậu (nữ)

  58 Tuổi (Sinh từ 31.01.1957đển 17..02.1958)  Hỏa mạng — Âm nữ  Sơn hạ hòa -Lửa dưới núi SAO: Thái âm: Cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền bạc: Tốt HẠN: Huỳnh tuyền: An dưỡng tinh thần và tịnh tâm t& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Dậu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Dậu (nam)

  58 Tuổi ( Sinh từ 31.01.195 7đến 17.02.l958) Hỏa mạng - Âm nam  Sơn hạ hỏa - Lửa dưới núi  SAO: Thái bạch: Hao hụt tiền bạc và sức khỏe kém: Nhẹ HẠN: Toàn tận: Đề phòng tai biến mạch máu não: Nhẹ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Dậu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Dậu (nữ)

  70 Tuổi (Sinh từ l3.02.1945đến 01.02.l946) Thủy mạng -Âm nữ  Tuyển trung thủy- Nước trong suối SAO: Thái dương: Cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền tài: Tốt  HẠN: Địa võng: cẩn thận kẻo bị dị tật và sức khỏe suy yếu: …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Dậu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Dậu (nam)

  70 Tuổi (Sinh từ l3.02.1945đến 01.02.1946) Thủy mạng — Âm nam  Tuyền trung thủy - Nước trong suối  SAO: Kế đô: Đi xa có tài nhưng tháng 3 và 9 bi ai: Nhẹ HẠN: Địa võng: cẩn thận kẻo sức khỏe bị suy yếu: Nhẹ VẠ …