Tử Vi

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Thân (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Thân (nữ)

  tu vi 2014 59Tuổi (Sinh từ 12.02.1956 đển 30.01.1957)  Hỏa mạng-Dương nữ   Sơn hạ hỏa —Lửa dưới núi. HẠN: Diêm vương: Minh bạch sổ sách vá thuế vụ: Nhẹ. VẠN NIÊN: Trung bình : Bình an trọn năm : Tốt. - …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Thân (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Thân (nam)

  Xem lá số tử vi 59Tuổi (Sinh từ 12.02.1956 đển 30.01.1957)  Hỏa mạng-Dương nam  Sơn hạ hỏa —Lửa dưới núi. SAO: Thái Dương: cầu danh tịnh lợi và đắc tiền tài: Tốt Hạn: Thiên la: Đề phòng tai nạn và bệ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Mùi (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Mùi (nữ)

  Xem tử vi trọn đời 24 Tuổi (Sinh từ 15.02.1991 đến 03.02.1992)  Thổ mạng - Âm nữ  Lộ Bàng Thổ — Đất Bên Đường SAO: La hầu : Chủ các việc buồn bệnh nặng, phụ khoa : xấu. HẠN. Diêm vương : Minh bạch sổ sách v& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Mùi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Mùi (nam)

  Xem tử vi 24 Tuổi (Sinh từ 15.02.1991 đến 03.02.1992) Thổ mạng - Âm nam Lộ Bàng Thổ — Đất Bên Đường SAO: Vân hán : Bệnh viêm nhiễm lở loét giải phẫu : Nhẹ.  HẠN: Thiên la : Đề phòng tai nạn v& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Mùi (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Mùi (nữ)

  Xem tu vi 2014 36 Tuổi (Sinh từ 28.01.1979 đến 15.02.1980)  Hỏa mạng – Âm nữ  Thiên thượng hỏa – Lửa sấm sét SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt HẠN: Toán tận : Đề phòng tai …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Mùi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Mùi (nam)

  Xem tu vi 36 Tuổi ( Sinh từ 28.1979 đến 15.02.1980) Hỏa mạng — Âm nam  Thiên thượng hỏa —Lửa sấm sét  SAO: Mộc đức : May mắn tiền bạc và đường công danh : Tốt. HẠN: Huỳnh tuyền : Cần giữ gìn sức khỏe và …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Mùi (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Mùi (nữ)

  Tu vi 2014 48 Tuổi (Sinh từ 09.02.1967đến29.01.1968) Thủy mạng - Âm nữ Thiên hà thủy -Nước mưa  SAO: Mộc đức :Thành đạt công danh và đắc tài lộc : Tốt. HẠN: Tam kheo : Đề phòng tứ chi thương tích đổ m& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Mùi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Mùi (nam)

  Xem tu vi tron doi 2014 48 Tuổi (Sinh từ 09.02.1967đến 29.01.1968) Thủy mạng —Âm nam  Thiên hà thủy -Nước mưa  SAO: Thủy diệu : Thành công ở sự nghiệp và đắc tiền bạc : Tốt. HẠN. Thiên Tinh : Đề phòng tứ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Mùi (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Mùi (nữ)

  Xem tử vi trọn đời 2014 60 Tuổi (Sinh từ 24.01.1955 đến 11.02.1956)  Kim mạng- Âm nữ Sa trung kim - Vàng trong cát SAO: La hầu : Chủ các việc buồn thị phi, bệnh nặng, mất tiền : xấu. HẠN: Diêm vương : Sổ sách và …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Mùi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Mùi (nam)

  Xem tử vi 2014 60 Tuổi (Sinh từ 24.01.1955 đến 11.02.1956) Kim mạng-Âm nam Sa trung kim - Vàng trong cát SAO: Vân hán : Bệnh viêm nhiễm lỡ loét giải phẩu. HẠN : Thiên la : Đề phòng thị phi tai nạn và bệnh tậ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Ngọ (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Ngọ (nữ)

  Xem tử vi 37 tuổi (Sinh từ 07.02.1978 đến 27.01.1979) Hoả mạng — Dương nữ Thiên Thượng Hoả — Lửa Trên Trời SAO: Kế đô : Gia đình có bệnh tật, bế tắc và hoạn nạn : Xấu. HẠN: Thiên tinh : Phòng kiện tụng …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Ngọ (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Ngọ (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 37 Tuổi (Sinh từ 07.02.1978 đến 27.01.1979) Hoả mạng -Dương nam Thiên Thượng Hoả — Lửa Trên Trời  SAO: La hầu : Chủ hoạn nạn và bệnh tật nặng mất của : Nhẹ. HẠN: Tam kheo : Đề phòng tứ chi và mạch máu : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Ngọ (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Ngọ (nữ)

  Xem tử vi 61 Tuổi (Sinh từ 03.02.1954 đến 23.01.1955) Kim mạng – Dương nữ Sa Trung Kim — Vàng Pha Cát   SAO: Thái dương : cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền tài: Tốt  HẠN: Đại võng : cẩn thận kẻo bị tai …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Ngọ (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Ngọ (nam)

  Xem tử vi trọn đời 2014 61 Tuổi (Sinh từ 03.02.1954 đến 23.01.1955) Kim mạng — Dương nam  Sa Trung Kim - Vàng Pha Cát  SAO: Kế đô: Gia đình có bế tắc và hoạn nạn bệnh tật: xấu. HẠN. Đại võng : cẩn thận kẻo bị …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Canh Ngọ (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Canh Ngọ (nữ)

  Xem tử vi trọn đời 25 Tuổi Sinh từ 27.01.1990 đến l4.02.199í) Thổ mang - Dương nữ Lộ Bàn Thổ — Đất Bên Đường  SAO: Thái dương : cầu danh cầu lợi và đắc tiền bạc. Tốt. HẠN: Địa võng : cẩn thận kẻo bị tai nạn thư …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Canh Ngọ (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Canh Ngọ (nam)

  tử vi trọn đời 25 Tuổi Sinh từ (27.01.1990 đếnl 4.02.1991) Thổ mạng—Dương nam  Lộ Bàn Thổ—Đất Bên Đường SAO: Kế đô : phòng tranh tụng và gia đình có buồn bực : nhẹ. HẠN: Địa võng : Cẩn thận kẻo bị tai …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Ngọ (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Ngọ (nữ)

  Xem tử vi trọn đời 49 Tuổi (Sinh từ 21.01.1966 đến 08.02.1967)  Thủy mạng - Dương Nữ  Thiên Hà Thuỷ — Nước Mưa SAO: Thái âm : Cầu công danh tịnh cầu lợi lộc tiền bạc : Tốt. HẠN: Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Ngọ (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Ngọ (nam)

  Xem tử vi trọn đời 49  Tuổi (Sinh từ 21.01.1966 đến 08.02.1967) Thuỷ mạng — Dương Nam Thiên Hà Thuỷ—Nước Mưa SAO. Thái bạch : Hao hụt tiền bạc và bệnh tật nặng : xấu. HẠN. Toán tận : Đề phòng tai biến mạch m& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Quý Tỵ (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Quý Tỵ (nữ)

  Tử vi trọn đời 62 Tuổi (Sinh từ 14.02.1953 đến 02.02.194) Thủy mạng — Âm nữ Trường Lưu Thuỷ — Nước Chảy Dài  SAO: Thái bạch : Hao hụt tiền bạc và bệnh nặng bất ngờ : xấu.  HẠN: Thiên la : Phòng tranh chấp c& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Quý Tỵ (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Quý Tỵ (nam)

  Xem tu vi tron doi 62 Tuổi (Sinh từ 14.02.1953 đến 02.02.1954) Thuỷ mạng - Âm nam Trường Lưu Thuỷ — Nước Chảy Dài  SAO: Thái âm : Bị thị phi, hao hụt tiền bạc và đổi việc làm : Nhẹ. HẠN: Diêm vương : Đề phò …