Tử Vi

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Dậu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Dậu (nam)

  34 Tuổi (Sinh từ 05.02.1981 đến 24.01.1982) Mộc mạng - Âm nam  Thạch lựu mộc - Gỗ cây thạch lựu  SAO: Kế đô: Trong gia đình có bế tắc và hoạn nạn: xấu  HẠN: Địa võng: Cẩn thận kẻo bị tai nạn thương tí …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Qúy Dậu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Qúy Dậu (nữ)

  22Tuổi (Sinh từ 23.01.1993 đến 18.02.1994)                 Kim mạng—Dương nữ  Kiếm phong kim - Nước trên cao  SAO: Thái âm: Cầu danh tịnh cầu lợi: Lợi về tiền bạc: Tổt  HẠN: Tam kheo: Đề …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Qúy Dậu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Qúy Dậu (nam)

  22Tuổi (Sinh từ 2 3.01.1993 đến 18.02.1994) Kim mạng — Dương nam  Kiếm phong kim -Nước trên cao  SAO: Thái Bạch: Không hao tiền bạc thì bệnh tật nặng: xấu  HẠN: Thiên Tinh: Giấy tờ pháp luật và kiện tụng: xấ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Dậu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Dậu (nữ)

  46 Tuổi (Sinh từ 17.02.1969 đến 05.02.1970)  Thổ mạng — Ấm nữ  Đại trạch thổ — Đất rộng lớn SAO: Kế đô: Trong gia đình có bế tắc và họan nạn: xấu  HẠN: Thiên tinh: Phòng kiện tụng tranh chấp phá …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Dậu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Dậu (nam)

  46 Tuổi (Sinh từ 17.02.1969 đển 05.02.1970) Thổ mạng— Âm nam Đại trạch thổ — Đất rộng lớn  SAO: La hầu: Chủ họan nạn và bệnh tật mất của: xấu  HẠN: Tam kheo: Đề phòng tứ chí thương tích đổ máu: Nhẹ VẬN NI& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Dậu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Dậu (nữ)

  58 Tuổi (Sinh từ 31.01.1957đển 17..02.1958)  Hỏa mạng — Âm nữ  Sơn hạ hòa -Lửa dưới núi SAO: Thái âm: Cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền bạc: Tốt HẠN: Huỳnh tuyền: An dưỡng tinh thần và tịnh tâm t& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Dậu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Dậu (nam)

  58 Tuổi ( Sinh từ 31.01.195 7đến 17.02.l958) Hỏa mạng - Âm nam  Sơn hạ hỏa - Lửa dưới núi  SAO: Thái bạch: Hao hụt tiền bạc và sức khỏe kém: Nhẹ HẠN: Toàn tận: Đề phòng tai biến mạch máu não: Nhẹ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Dậu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Dậu (nữ)

  70 Tuổi (Sinh từ l3.02.1945đến 01.02.l946) Thủy mạng -Âm nữ  Tuyển trung thủy- Nước trong suối SAO: Thái dương: Cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền tài: Tốt  HẠN: Địa võng: cẩn thận kẻo bị dị tật và sức khỏe suy yếu: …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Dậu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Dậu (nam)

  70 Tuổi (Sinh từ l3.02.1945đến 01.02.1946) Thủy mạng — Âm nam  Tuyền trung thủy - Nước trong suối  SAO: Kế đô: Đi xa có tài nhưng tháng 3 và 9 bi ai: Nhẹ HẠN: Địa võng: cẩn thận kẻo sức khỏe bị suy yếu: Nhẹ VẠ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thân (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thân (nữ)

  Xem tu vi tron doi 2014 23 Tuổi ( Sinh từ  04.02.1992 đến 22.01.1993) Kim mạng—Dương nử  Kiếm phong kim — Vàng mũi kiếm  SAO: Thổ tú : Đi xa không tốt, kỵ tháng 4 và 8 : xấu. HAN: Huỳnh huyền: cần giữ g& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thân (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thân (nam)

  Xem tử vi 23 Tuổi (Sinh từ 04.02.1992 đến 22.01.1993) Kim mạng — Dương nam  Kiếm phong kim — Vàng mũi kiếm  SAO: Thái dương : Cầu danh tịnh cầu lợi và đức tiền tài: Tốt. HẠN: Toán tận : Đề phòng tai nạn bệ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Thân (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Thân (nữ)

  Xem tu vi 2014 47 Tuổi (Sinh từ  30 .01.1968 đến 16.02.1969) Thổ mạng - Dương nữ Đại Trạch thổ - Đất rộng lớn. SAO: Vân hán : Bệnh viêm nhiễm lở loát giải phẫu : Nhẹ. HẠN : Ngũ mộ : Cẩn thận sức khỏe suy yếu và tai nạn : Nhẹ. VẬ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Thân (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Thân (nam)

  Xem tu vi 47 Tuổi ( Sinh từ 30.01.1968 đến 16.02.1969) Thổ mạng—Dương nam  Đại Trạch thổ - Đất rộng lớn. SAO: Thổ tú : Đi xa đề phòng tiều nhơn phá hoại : xấu. HẠN: Ngũ mộ : cần thận sức khỏe suy yếu và tai nạn : Nhẹ. VẠN NIEN:Trư …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Canh Thân (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Canh Thân (nữ)

  Xem tu vi 2014 35 Tuổi (Sinh từ 16.02.1980 đến 04.02.1981) Mộc mạng — Dương nữ  Thạch lựu mộc - Gỗ gây thạch lựu SAO: Thái bạch : Hao hụt tiền bạc và sức khỏe : Nhẹ. HẠN: Thiên la : Cẩn thận kẻo tranh chấp cãi vã : Nhẹ. …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Canh Thân (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Canh Thân (nam)

  tu vi 2014 35 Tuổi (Sinh từ 16.02.1980 đến 04.02.1981) Mộc mạng — Dương nam  Thạch lựu mộc - Gỗ gây thạch lựu  SAO: Thái âm : Cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền bạc : Tốt. HẠN: Diêm vương : Phòng tai ách thị phi …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Thân (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Thân (nữ)

  tu vi 2014 59Tuổi (Sinh từ 12.02.1956 đển 30.01.1957)  Hỏa mạng-Dương nữ   Sơn hạ hỏa —Lửa dưới núi. HẠN: Diêm vương: Minh bạch sổ sách vá thuế vụ: Nhẹ. VẠN NIÊN: Trung bình : Bình an trọn năm : Tốt. - …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Thân (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Thân (nam)

  Xem lá số tử vi 59Tuổi (Sinh từ 12.02.1956 đển 30.01.1957)  Hỏa mạng-Dương nam  Sơn hạ hỏa —Lửa dưới núi. SAO: Thái Dương: cầu danh tịnh lợi và đắc tiền tài: Tốt Hạn: Thiên la: Đề phòng tai nạn và bệ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Mùi (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Mùi (nữ)

  Xem tử vi trọn đời 24 Tuổi (Sinh từ 15.02.1991 đến 03.02.1992)  Thổ mạng - Âm nữ  Lộ Bàng Thổ — Đất Bên Đường SAO: La hầu : Chủ các việc buồn bệnh nặng, phụ khoa : xấu. HẠN. Diêm vương : Minh bạch sổ sách v& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Mùi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Mùi (nam)

  Xem tử vi 24 Tuổi (Sinh từ 15.02.1991 đến 03.02.1992) Thổ mạng - Âm nam Lộ Bàng Thổ — Đất Bên Đường SAO: Vân hán : Bệnh viêm nhiễm lở loét giải phẫu : Nhẹ.  HẠN: Thiên la : Đề phòng tai nạn v& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Mùi (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Mùi (nữ)

  Xem tu vi 2014 36 Tuổi (Sinh từ 28.01.1979 đến 15.02.1980)  Hỏa mạng – Âm nữ  Thiên thượng hỏa – Lửa sấm sét SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt HẠN: Toán tận : Đề phòng tai …