Tử Vi

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Dậu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Dậu (nữ)

  46 Tuổi (Sinh từ 17.02.1969 đến 05.02.1970)  Thổ mạng — Ấm nữ  Đại trạch thổ — Đất rộng lớn SAO: Kế đô: Trong gia đình có bế tắc và họan nạn: xấu  HẠN: Thiên tinh: Phòng kiện tụng tranh chấp phá …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Dậu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Dậu (nam)

  46 Tuổi (Sinh từ 17.02.1969 đển 05.02.1970) Thổ mạng— Âm nam Đại trạch thổ — Đất rộng lớn  SAO: La hầu: Chủ họan nạn và bệnh tật mất của: xấu  HẠN: Tam kheo: Đề phòng tứ chí thương tích đổ máu: Nhẹ VẬN NI& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Dậu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Dậu (nữ)

  58 Tuổi (Sinh từ 31.01.1957đển 17..02.1958)  Hỏa mạng — Âm nữ  Sơn hạ hòa -Lửa dưới núi SAO: Thái âm: Cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền bạc: Tốt HẠN: Huỳnh tuyền: An dưỡng tinh thần và tịnh tâm t& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Dậu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Dậu (nam)

  58 Tuổi ( Sinh từ 31.01.195 7đến 17.02.l958) Hỏa mạng - Âm nam  Sơn hạ hỏa - Lửa dưới núi  SAO: Thái bạch: Hao hụt tiền bạc và sức khỏe kém: Nhẹ HẠN: Toàn tận: Đề phòng tai biến mạch máu não: Nhẹ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Dậu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Dậu (nữ)

  70 Tuổi (Sinh từ l3.02.1945đến 01.02.l946) Thủy mạng -Âm nữ  Tuyển trung thủy- Nước trong suối SAO: Thái dương: Cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền tài: Tốt  HẠN: Địa võng: cẩn thận kẻo bị dị tật và sức khỏe suy yếu: …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Dậu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Dậu (nam)

  70 Tuổi (Sinh từ l3.02.1945đến 01.02.1946) Thủy mạng — Âm nam  Tuyền trung thủy - Nước trong suối  SAO: Kế đô: Đi xa có tài nhưng tháng 3 và 9 bi ai: Nhẹ HẠN: Địa võng: cẩn thận kẻo sức khỏe bị suy yếu: Nhẹ VẠ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thân (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thân (nữ)

  Xem tu vi tron doi 2014 23 Tuổi ( Sinh từ  04.02.1992 đến 22.01.1993) Kim mạng—Dương nử  Kiếm phong kim — Vàng mũi kiếm  SAO: Thổ tú : Đi xa không tốt, kỵ tháng 4 và 8 : xấu. HAN: Huỳnh huyền: cần giữ g& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thân (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thân (nam)

  Xem tử vi 23 Tuổi (Sinh từ 04.02.1992 đến 22.01.1993) Kim mạng — Dương nam  Kiếm phong kim — Vàng mũi kiếm  SAO: Thái dương : Cầu danh tịnh cầu lợi và đức tiền tài: Tốt. HẠN: Toán tận : Đề phòng tai nạn bệ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Thân (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Thân (nữ)

  Xem tu vi 2014 47 Tuổi (Sinh từ  30 .01.1968 đến 16.02.1969) Thổ mạng - Dương nữ Đại Trạch thổ - Đất rộng lớn. SAO: Vân hán : Bệnh viêm nhiễm lở loát giải phẫu : Nhẹ. HẠN : Ngũ mộ : Cẩn thận sức khỏe suy yếu và tai nạn : Nhẹ. VẬ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Thân (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Thân (nam)

  Xem tu vi 47 Tuổi ( Sinh từ 30.01.1968 đến 16.02.1969) Thổ mạng—Dương nam  Đại Trạch thổ - Đất rộng lớn. SAO: Thổ tú : Đi xa đề phòng tiều nhơn phá hoại : xấu. HẠN: Ngũ mộ : cần thận sức khỏe suy yếu và tai nạn : Nhẹ. VẠN NIEN:Trư …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Canh Thân (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Canh Thân (nữ)

  Xem tu vi 2014 35 Tuổi (Sinh từ 16.02.1980 đến 04.02.1981) Mộc mạng — Dương nữ  Thạch lựu mộc - Gỗ gây thạch lựu SAO: Thái bạch : Hao hụt tiền bạc và sức khỏe : Nhẹ. HẠN: Thiên la : Cẩn thận kẻo tranh chấp cãi vã : Nhẹ. …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Canh Thân (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Canh Thân (nam)

  tu vi 2014 35 Tuổi (Sinh từ 16.02.1980 đến 04.02.1981) Mộc mạng — Dương nam  Thạch lựu mộc - Gỗ gây thạch lựu  SAO: Thái âm : Cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền bạc : Tốt. HẠN: Diêm vương : Phòng tai ách thị phi …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Thân (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Thân (nữ)

  tu vi 2014 59Tuổi (Sinh từ 12.02.1956 đển 30.01.1957)  Hỏa mạng-Dương nữ   Sơn hạ hỏa —Lửa dưới núi. HẠN: Diêm vương: Minh bạch sổ sách vá thuế vụ: Nhẹ. VẠN NIÊN: Trung bình : Bình an trọn năm : Tốt. - …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Thân (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Thân (nam)

  Xem lá số tử vi 59Tuổi (Sinh từ 12.02.1956 đển 30.01.1957)  Hỏa mạng-Dương nam  Sơn hạ hỏa —Lửa dưới núi. SAO: Thái Dương: cầu danh tịnh lợi và đắc tiền tài: Tốt Hạn: Thiên la: Đề phòng tai nạn và bệ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Mùi (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Mùi (nữ)

  Xem tử vi trọn đời 24 Tuổi (Sinh từ 15.02.1991 đến 03.02.1992)  Thổ mạng - Âm nữ  Lộ Bàng Thổ — Đất Bên Đường SAO: La hầu : Chủ các việc buồn bệnh nặng, phụ khoa : xấu. HẠN. Diêm vương : Minh bạch sổ sách v& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Mùi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Mùi (nam)

  Xem tử vi 24 Tuổi (Sinh từ 15.02.1991 đến 03.02.1992) Thổ mạng - Âm nam Lộ Bàng Thổ — Đất Bên Đường SAO: Vân hán : Bệnh viêm nhiễm lở loét giải phẫu : Nhẹ.  HẠN: Thiên la : Đề phòng tai nạn v& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Mùi (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Mùi (nữ)

  Xem tu vi 2014 36 Tuổi (Sinh từ 28.01.1979 đến 15.02.1980)  Hỏa mạng – Âm nữ  Thiên thượng hỏa – Lửa sấm sét SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt HẠN: Toán tận : Đề phòng tai …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Mùi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Mùi (nam)

  Xem tu vi 36 Tuổi ( Sinh từ 28.1979 đến 15.02.1980) Hỏa mạng — Âm nam  Thiên thượng hỏa —Lửa sấm sét  SAO: Mộc đức : May mắn tiền bạc và đường công danh : Tốt. HẠN: Huỳnh tuyền : Cần giữ gìn sức khỏe và …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Mùi (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Mùi (nữ)

  Tu vi 2014 48 Tuổi (Sinh từ 09.02.1967đến29.01.1968) Thủy mạng - Âm nữ Thiên hà thủy -Nước mưa  SAO: Mộc đức :Thành đạt công danh và đắc tài lộc : Tốt. HẠN: Tam kheo : Đề phòng tứ chi thương tích đổ m& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Mùi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Mùi (nam)

  Xem tu vi tron doi 2014 48 Tuổi (Sinh từ 09.02.1967đến 29.01.1968) Thủy mạng —Âm nam  Thiên hà thủy -Nước mưa  SAO: Thủy diệu : Thành công ở sự nghiệp và đắc tiền bạc : Tốt. HẠN. Thiên Tinh : Đề phòng tứ …