Tử Vi

 • Ảnh: Hai Sao Đồng Cung Tại Mệnh trong Tử vi

  Hai Sao Đồng Cung Tại Mệnh trong Tử vi

  Tất cả những ai nghiên cứu Tử Vi đều biết có 14 sao chính (còn gọi là chính tinh hoặc chính diệu) là Tử Vi , Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng, Thất Sát , Phá Quân, Liêm Trinh, Tham …

 • Ảnh: Đào hoa vận và Đào hoa sát

  Đào hoa vận và Đào hoa sát

  Trong thuật xem tướng, Từ " Đào hoa" dùng để chỉ những người chiếm được nhiều tình cảm – nhân duyên hơn so với người khác. Vậy Đào hoa vận là gì? Đào hoa thực ra chỉ là một cái tên m& …

 • Ảnh: Chuyện tử vi

  Chuyện tử vi

  Trong những câu chuyện Tử vi ghi sau đây, chúng tôi cũng đi tìm các nguyên tắc đoán của các vị danh tài Tử vi. Những lời phú đoán có sẵn của sách, như quý vị đã biết, chỉ …

 • Ảnh: 1001 chuyện tử vi

  1001 chuyện tử vi

  Về khoa Tử vi có cả ngàn chuyện lý thú, kể ra hoài hoài không sao hết được. Trong những câu chuyện lý thú lại có những kinh nghiệm ly kì, làm đề tài thảo luận cho những vị mê tử …

 • Ảnh: Các sao sinh con trong lá số Tử vi

  Các sao sinh con trong lá số Tử vi

  Khi xem lá số tử vi, các sao sinh con ảnh hưởng đến có con hoặc hiếm muộn con cái được quy định bởi các chính tinh. Với phụ tinh, có thể cho biết tướng mạo con cái thế nào, sinh nở vuông tròn hay kh& …

 • Ảnh: Mẫu người Đào Hoa

  Mẫu người Đào Hoa

  Mẫu người đào hoa giống như lúc nào cũng nắm trong tay con dao hai lưỡi. Con dao Đào Hoa trong cái tốt có ẩn tàng cái xấu. trong hạnh phúc có mầm móng của sự đau khổ. Đà Lạt là thà …

 • Ảnh: Nghề coi số tử vi bạc bẽo

  Nghề coi số tử vi bạc bẽo

  Dưới đây là mộ số câu chuyện ngắn ngắn của cụ Hòang Hạc về Tử Vi, nhưng chuyện lý thú, lạ và có ích. Cụ Hòang Hạc vừa làm một số nhận xét, vừa kể những câu chyện có thật về Tử Vi. …

 • Ảnh: Tử vi 2017 tuổi Mậu Thân nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2017 tuổi Mậu Thân nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Mậu Thân nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Đinh Dậu 2017 Đây là phần luận giải lá số tử vi Mậu Thân nữ …

 • Ảnh: Tử vi 2015 tuổi Đinh Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2015 tuổi Đinh Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2015 xem chi tiết tử vi tuổi Đinh Hợi nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Ất Mùi 2015 Đây là phần luận giải lá số tử vi Đinh Hợi nữ mạng, …

 • Ảnh: Tử vi 2015 tuổi Đinh Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2015 tuổi Đinh Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2015 xem chi tiết tử vi tuổi Đinh Hợi nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Ất Mùi 2015 Đây là phần luận giải lá số tử vi Đinh Hợi nam mạ …

 • Ảnh: Tử vi 2015 tuổi Kỷ Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2015 tuổi Kỷ Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2015 xem chi tiết tử vi tuổi Kỷ Hợi nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Ất Mùi 2015 Đây là phần luận giải lá số tử vi Kỷ Hợi nữ mạng, 57 …

 • Ảnh: Tử vi 2015 tuổi Kỷ Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2015 tuổi Kỷ Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2015 xem chi tiết tử vi tuổi Kỷ Hợi nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Ất Mùi 2015 Đây là phần luận giải lá số tử vi Kỷ Hợi nam mạng, 57 …

 • Ảnh: Tử vi 2015 tuổi Tân Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2015 tuổi Tân Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2015 xem chi tiết tử vi tuổi Tân Hợi nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Ất Mùi 2015 Đây là phần luận giải lá số tử vi Tân Hợ …

 • Ảnh: Tử vi 2015 tuổi Tân Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2015 tuổi Tân Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2015 xem chi tiết tử vi tuổi Tân Hợi nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Ất Mùi 2015 Đây là phần luận giải lá số tử vi Tân Hợ …

 • Ảnh: Tử vi 2015 tuổi Quý Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2015 tuổi Quý Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2015 xem chi tiết tử vi tuổi Quý Hợi nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Ất Mùi 2015 Đây là phần luận giải lá số tử vi Quý …

 • Ảnh: Tử vi 2015 tuổi Quý Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2015 tuổi Quý Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2015 xem chi tiết tử vi tuổi Quý Hợi nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Ất Mùi 2015 Đây là phần luận giải lá số tử vi Quý …

 • Ảnh: Tử vi 2015 tuổi Ất Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2015 tuổi Ất Hợi nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2015 xem chi tiết tử vi tuổi Ất Hợi nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Ất Mùi 2015 Đây là phần luận giải lá số tử vi Ất Hợi nữ mạng, 21 …

 • Ảnh: Tử vi 2015 tuổi Ất Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2015 tuổi Ất Hợi nam mạng chi tiết

  Tử vi 2015 xem chi tiết tử vi tuổi Ất Hợi nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Ất Mùi 2015 Đây là phần luận giải lá số tử vi Ất Hợi nam mạng, 21 …

 • Ảnh: Tử vi 2015 tuổi Bính Tuất nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2015 tuổi Bính Tuất nữ mạng chi tiết

  Tử vi 2015 xem chi tiết tử vi tuổi Bính Tuất nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Ất Mùi 2015 Đây là phần luận giải lá số tử vi Bí …

 • Ảnh: Tử vi 2015 tuổi Bính Tuất nam mạng chi tiết

  Tử vi 2015 tuổi Bính Tuất nam mạng chi tiết

  Tử vi 2015 xem chi tiết tử vi tuổi Bính Tuất nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Ất Mùi 2015 Đây là phần luận giải lá số tử vi Bí …