Tử Vi

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Thìn (nam)

  Tử vi số mệnh 51 Tuổi (Sinh từ 13.02.1964 đến 01.02.1965) Hoả mạng-Dương tử Phúc Đăng Hoả—Lửa Đèn Lớn SAO: Vân hớn : Bệnh viêm nhiễm, mười loại giải phẩu : Nhẹ. HẠN:Thiên la : Đề phòng tai nạn và bệnh tật: Nhẹ. VẶ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Thìn (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Thìn (nữ)

  Xem tử vi 39 Tuổi (Sinh từ 31.01.1976 đến 17.02.1977 Thổ mạng — Dương nử Sa Trung Thổ - Đất pha cát  SAO: Mộc đức : thành công lớn trong tiền bạc : Tốt. HẠN: Tam kheo : đề phòng tứ chi thương tích đổ máu : Nhẹ. VẬ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 39 Tuổi (Sinh từ 31.01.1976 đến 17.02.1977) Thổ mạng — Dương nam  Sa Trung Thổ — Đất Pha Cát SAO. Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt. HẠN: Thiên tinh : Phòng kiện tụng tranh chấp …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Mão (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Mão (nữ)

  Tử vi trọn đời tuổi Mão 64 Tuổi Sinh từ 06-02-1951 đến 26-01-1952) Mộc mạng - Âm nữ Tòng Bá Mộc—Cây Tùng Bách SAO: Kế đô : Trong gia đình đau ốm, bế tắc và hoạn nạn : xấu. HẠN: Thiên tinh : ph& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Mão (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Mão (nam)

  tử vi tham khảo 64 Tuổi (Sinh từ 06-02-1951 đền 26-01-1952) Mộc mạng —Ẩm nam  Tòng Bá Mộc—Cây Tùng Bách  SAO: La hầu : Chủ hoạn nạn và bệnh tật mất của cải: xấu. HẠN: Tao kheo : Đề phòng tứ chi thương …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Quý Mão (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Quý Mão (nữ)

  Xem tử vi trọn đời 2014 52 Tuổi (Sinh từ 25-01-1963 đến 12-02-1964)  Kim mạng - Àm nữ Kim Bạch Kim—Vàng Pha Vàng Trẳng SAO: Thái dương : cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền tài: Tốt. HẠN: Địa võng : Phò …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Quý Mão (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Quý Mão (nam)

  Tử vi 2014 52 Tuổi (Sinh từ 25-01-1963 đến 12-02-1964) Kim mạng —Ấm nam Kim Bạch Kim—Vàng Pha Vàng Trắng  SAO: Kế đô : Đi xa có tài nhưng tháng 3 và 9 bi ai : Nhẹ. HẠN: Địa võng : Bệnh bất ngờ v& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh mão (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh mão (nữ)

  Tử vi số mệnh giới thiệu 28Tuổi ( Sinh từ 29-01-1987 đến 16-02-1988) Hoả mạng — Âm nữ Lư Trung Hoả — Lửa Trong Lò  SAO. Kế đô:  Trong gia đình có bế tắc và hoạn nạn : xấu. HAN: Thiên tinh : Phòng …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Mão (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Mão (nam)

  Tử vi 2014 28 tuổi (Sinh tư 29-01-1987 đến 16-02-1988)  Hoả mạng - Âm nam Lư Trung Hoả — Lửa Trong Lò  SAO. La hầu : Chủ hoạn nạn và bệnh tật mất của cải : xấu. HẠN: Tam kheo : Đề phòng tứ chi thương tích đổ máu : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Mão (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Mão (nữ)

  40 Tuổi (Sinh từ 11-02-1975 đến 30-01-1976) Đại Khê Thuỷ - Nước Suối Lớn  SAO: Thái âm : Công thành danh toại cầu lợi lộc tiền tài : Tốt.  HẠN: Tam kheo : Bệnh tật bất ngờ và thương tích đổ máu : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Mão (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Mão (nam)

  40 Tuổi (Sinh từ 11-02-1975 đến 30-01-1976) Thuỷ mạng — Âm nam  Đại Khê Thuỷ — Nước Suối Lớn  SAO: Thái bạch : Hao hụt tiền bạc và sức khỏe kém : xấu. HẠN: Thiên tinh : Mang tiếng thị phi tranh chấp pháp …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Dần (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Dần (nữ)

  xem tử vi trọn đời 53 Tuổi (Sinh từ 05-02-1962 đến 24-01-1963) Kim mạng — Dương nữ  Kim Bạch Kim — Vàng pha vàng Trắng SAO: Thái bạch: Hao hụt tiền bạc và sức khỏe kém: Nhẹ  HẠN: Thiên la : Đề phòng tai …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 53 Tuổi (Sinh từ 05-02-1962 đến 24-01-1963) Kim mạng — Dương nam  Kim Bạch Kim — Vàng pha vàng Trắng  SAO: Thái âm : cầu công danh tiền tài tịnh lợi lộc: Tốt  HẠN: Diêm vương : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Dần (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Dần (nữ)

  Tử vi số mệnh giới thiệu 17 Tuồi (Sinh từ 28-01-1998 đến 15-02-1999)  Thổ mạng — Dương nữ  Thành Đầu Thổ — Đất Bờ Thành SAO: Thái bạch:Không hao tiền bạc thì bệnh tật nặng: xấu  HẠN: Thiên la : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Dần (nam)

  Xem tử vi  2014 trọn đời 17 Tuổi (Sinh từ 28-01-1998 đến 15-02-1999)  Thổ mạng — Dương nam  Thành Đầu Thổ — Đất Bờ Thành SAO: Thai âm: Cầu công danh tiền bạc tịnh cầu lợi lộc: Tốt  HẠN: Diêm vương: …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Dần (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Dần (nữ)

  Tử vi số mệnh giới thiệu 41 tuổi Sinh từ 23-01-1974 đến 10-02-1975)  Thuỳ mạng — Dương nữ  Đại Khê Thuỷ — Nước Suối Lớn SAO: Thổ tú: Đi xa không hao tốn tiền và kỵ tháng 4 và 8: xấu HẠN: Huỳnh tuyền : cần …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Dần (nam)

  Xem Tử vi trọn đời 41 Tuổi Sinh từ 23-01-1974 đến 10-02-1975) Thủy  mạng — Dương nam  Đại Khê Thuỷ - Nước Suối Lớn  SAO: Thái dương :Cầu danh tịnh cầu lợi lộc và đắc tiền tài: Tốt  HẠN: Tán Tận : Đề ph& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Canh Dần (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Canh Dần (nữ)

  Tử vi số mệnh 65 Tuổi (Sinh từ 17-02-1950 đến 05-02-1951) Mộc mạng — Dương tử Tòng Bá mộc- thông cổ thụ  SAO: Vàn hán :Bệnh viê nhiễm lỡ, loét giải, giải phẫu: Nhẹ  HẠN: Ngũ mộ : cần tích lũy …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Canh Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Canh Dần (nam)

    Tử vi trọn đời 65 Tuổi (Sinh từ 17-02-1950 đến 05-02-1951) Mộc mạng — Dương nam  Tòng Bá mộc— thông cỗ thụ  SAO: Thổ tú : Đi xa không tổt và kỵ tháng 6 và 8: xấu  HẠN: Ngũ mộ : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Sửu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Sửu (nữ)

  54 Tuổi (Sinh từ 15-02-1961 đến 04-02-1962) Thổ mạng – Âm nữ  Bích Thượng Thổ - Đất Trên Vách SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt.  HẠN: Toán tận : Phòng tai biến mạ …