Tử Vi

 • Ảnh: Tử vi Lục Thập Hoa Giáp

  Tử vi Lục Thập Hoa Giáp

  Bắt nguồn từ 10 Thiên Can và 12 Địa Chi sẽ cho ra 6 chu kỳ hàng Can kết hợp với 5 chu kỳ hàng Chi, tạo thành một vòng quay 60 được gọi là Lục Thập Hoa Giáp. Bắt đầu từ Giáp Tý rồi đến Ất Sửu ...  cuối …

 • Ảnh: Tử vi 2018 tuổi Ngọ chi tiết

  Tử vi 2018 tuổi Ngọ chi tiết

  Tử vi 2018 xem chi tiết tử vi các tuổi Canh Ngọ, Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ, Nhâm Ngọ nam mạng & nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe năm 2018 Mậu Tuất. Canh Ngọ: 29 tuổi, từ 27/1 1990 đến  …

 • Ảnh: Tử vi 2018 tuổi Thân chi tiết

  Tử vi 2018 tuổi Thân chi tiết

  Tử vi 2018 xem chi tiết tử vi các tuổi Nhâm Thân, Canh Thân, Mậu Thân, Bính Thân, Giáp Thân nam mạng & nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe năm 2018 Mậu Tuất. Nhâm …

 • Ảnh: Tử vi 2018 tuổi Tỵ chi tiết

  Tử vi 2018 tuổi Tỵ chi tiết

  Tử vi 2018 xem chi tiết tử vi các tuổi Kỷ Tỵ, Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Quý Tỵ, Tân Tỵ nam mạng & nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe năm 2018 Mậu Tuất. Kỷ Tỵ: 30 tuổi, từ 06/2 1989 đến 26/1 1990 Tử …

 • Ảnh: Tử vi 2018 tuổi Dần chi tiết

  Tử vi 2018 tuổi Dần chi tiết

  Tử vi 2018 xem chi tiết tử vi các tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Giáp Dần, Nhâm Dần, Canh Dần nam mạng & nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe năm 2018 Mậu Tuất Mậu Dần: 21 tuổi, từ 28/1 1998 đến 15 …

 • Ảnh: Tử vi 2018 tuổi Mão chi tiết

  Tử vi 2018 tuổi Mão chi tiết

  Tử vi 2018 xem chi tiết tử vi các tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Ất Mão, Quý Mão, Tân Mão nam mạng & nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe năm 2018 Mậu Tuất. Kỷ Mão:& …

 • Ảnh: Tử vi 2018 tuổi Thìn chi tiết

  Tử vi 2018 tuổi Thìn chi tiết

  Tử vi 2018 xem chi tiết tử vi các tuổi Canh Thìn, Mậu Thìn, Bính Thìn, Giáp Thìn, Nhâm Thìn nam mạng & nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe năm 2018 Mậu Tuất. Canh …

 • Ảnh: Tử vi 2018 tuổi Mùi chi tiết

  Tử vi 2018 tuổi Mùi chi tiết

  Tử vi 2018 xem chi tiết tử vi các tuổi Tân Mùi, Kỷ Mùi, Đinh Mùi, Ất Mùi, Quý Mùi nam mạng & nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe năm 2018 Mậu Tuất. Quý Mùi:& …

 • Ảnh: Tử vi 2018 tuổi Dậu chi tiết

  Tử vi 2018 tuổi Dậu chi tiết

  Tử vi 2018 xem chi tiết tử vi các tuổi Quý Dậu, Tân Dậu, Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Ất Dậu nam mạng & nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe năm 2018 Mậu Tuất. Quý Dậu: 26 tuổi, từ 23/1 1993 đến 09/2 1994 …

 • Ảnh: Tử vi 2018 tuổi Tuất chi tiết

  Tử vi 2018 tuổi Tuất chi tiết

  Tử vi 2018 xem chi tiết tử vi các tuổi Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Canh Tuất, Mậu Tuất, Bính Tuất nam mạng & nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe năm 2018 Mậu Tuất. Giáp Tuất: 25 tuổi, từ 10/2 1 …

 • Ảnh: Tử vi 2018 tuổi Hợi chi tiết

  Tử vi 2018 tuổi Hợi chi tiết

  Tử vi 2018 xem chi tiết tử vi các tuổi Ất Hợi, Quý Hợi, Tân Hợi, Kỷ Hợi, Đinh Hợi nam mạng & nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe năm 2018 Mậu Tuất Ất Hợi: 24 tuổi, từ 31/1 1995 đến 18/2 1996 Tử …

 • Ảnh: Tử vi 2018 tuổi Sửu chi tiết

  Tử vi 2018 tuổi Sửu chi tiết

  Tử vi 2018 xem chi tiết tử vi các tuổi Đinh Sửu, Ất Sửu, Quý Sửu, Tân Sửu, Kỷ Sửu nam mạng & nữ mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe năm 2018 Mậu Tuất. Đinh Sửu: 22 tuổi, từ 07/2 1997 đến 27/1 1998 …