Tử Vi Trọn Đời

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Tý ( nam )

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Tý ( nam )

  43 Tuổi (Sinh từ 15-02-1972 đến 02-02-1973) Mộc Mạng — Dương nam  Tang Đồ Mộc — Gỗ Trong Dầu  SAO: Kế Đô: Đi xa có tài nhưng tháng 3 và 9 bị tai nạn: Nhẹ HẠN: Địa võng: cẩn thận kẻo bị tai nạn thương tí …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Tý ( nữ )

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Tý ( nữ )

  67 tuổi Sinh từ (10-2-1948 đến 28-01-1949 Hoả mạng — Dương nữ Tích Lịch Hỏa—Lửa Sâm Sét SAO: Thái âm: cầu công danh tịnh tiền tài phú lộc: Tốt  HẠN: Huỳnh tuyền: An dưỡng tinh thần và tịnh t& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Tý ( nữ )

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Tý ( nữ )

  31 Tuổi (Sinh từ 02-02-1984 đến 19-02-1985) Kim mạng — Dương nữ Hải Trung Kim - Vàng giữa Biển  SAO: Thái âm: cầu công danh tịnh cầu tiền bạc: Tốt  HẠN: Tam kheo: Đề phòng tứ chí thương tích đổ máu: …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Tý (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Tý (nam)

  31 Tuổi (Sinh từ 02-02-1984 đến 19-02-1985) Kim mạng -Dương nam  Hải Trung Kim – Vàng giữa biển  SAO: Thái bạch: Hao hụt tiền bạc và sức khỏe kém: Xấu  HẠN: Thiên tinh: Phòng kiện tụng tranh chấp pháp luậ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Tý (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Tý (nam)

  19 Tuổi (Sinh từ 19.02.1996 đến 06.02.1997) Thủy mạng — Dương nam  Giang Hà Thủy - Nước Sông Hồ  SAO: La hầu: Chủ các việc buồn thị phi, bệnh tật hao tiền: Xấu  HẠN: Tam kheo: Đề phòng tứ chi thương tích đổ máu: …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Tý (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Tý (nữ)

  19 Tuổi (Sinh từ 19.02.1996 đến 06.02.1997) Thủy mạng — Dương nữ  Giang Hà Thủy - Nước Sông Hồ  SAO: Kế đô: Trong gia đình có bế tắc và hoạn nạn: Xấu  HẠN: Thiên tinh: Phòng kiện tụng tranh chấp …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Hợi (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Hợi (nữ)

  44 Tuổi (Sinh từ 27.01.1971 đến 14.02.1972) Kim mạng - Âm nữ Sa trung kim— Vàng trong cát  SAO: Thái Bạch: Không hao tiền bạc thì bệnh tật nặng: xấu  HẠN: Thiên La: Tranh cãi luật pháp và …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Hợi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Hợi (nam)

  44 Tuổi (Sinh từ27.01.1971 đến 14.02.1972) Kim mạng — Âm nam  Sa trung kim- Vàng trong cát  SAO: Thái âm: cầu danh lợi và tiền tài được tọai ý: Tốt  HẠN: Diêm vương: Cẩn thận sổ sách …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Quý Hợi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Quý Hợi (nam)

  32 Tuổi (Sinh từ 13.02.1983 đến 01.02.1984) Thủy mạng - Âm nam Đại hải thủy —Nước biển lớn SAO: Thái dương: Cầu tài đắc tiền tài cầu lợi đắc lợi: Tốt  HẠN. Toàn tận: Đề phòng sức khỏe suy yếu và mạch máu: Nhẹ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Hợi (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Hợi (nữ)

  56 Tuổi (Sinh từ 08.02.1959 đển 27.01.1960) Mộc mạng-Âm nữ Bình Địa Mộc - Cây ở đồng bằng  SAO:  Vân hạn: Bệnh viêm nhiễm lỡ loét giải phẫu: Nhẹ HẠN: Ngũ mộ: Cẩn thận kẻo đau ốm và tai nạn xe tàu: Nhẹ VẬN …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Hợi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Hợi (nam)

  56 Tuổi (Sinh từ 08.02.1959 đến 27.01.1960) Mộc mạng —Âm nam  Bình Địa Mộc — Cây ở đồng bằng SAO: Thổ tú: Đi xa đề phòng tiểu nhơn phá hoại: xấu  HẠN: Ngũ mộ: cẩn thận sức khỏe suy yếu và tai nạn: Nhẹ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Hợi (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Hợi (nữ)

  68 Tuổi (Sinh từ 02.01.1947 đến 09.02.1948) Thổ mạng- Âm nữ Ốc thuợng thổ - Đất trên nóc nhà. SAO: Thổ tú: Đi xa không tốt, kỵ tháng 4 và 8: xấu HẠN: Diêm vương: Tính toán kỹ kẻo bị thuế vụ: Nhẹ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Hợi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Hợi (nam)

  68 Tuổi (Sinh từ 02.01.1947đến 09.02.1948) Thổ mạng —Âm nam  Ốc thuợng thổ - Đất trên nóc nhà. SAO: Thái dương: Cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền tài: Tốt  HẠN: Thiên la: Đề phòng tai nạn v& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Hợi (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Hợi (nữ)

  20 Tuổi (Sinh từ 31.01.1995 đến 18.02.1996) Hỏa mạng - Dương nữ Sơn Đầu Hoả — Lửa Trên Núi  SAO: Vân hàn: Bệnh viêm nhiễm lở loét giải phẫu: Nhẹ HẠN: Thiên tinh: cẩn thận kẻo thị phi khẩu thiệt: Nhẹ VẬN NI& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Hợi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Hợi (nam)

  20 Tuổi (Sinh từ 31.01.1995 đến 18.02.1996) Hoả mạng —Dương nam  Sơn Đầu Hoả -Lửa Trên Núi SAO: Thồ Tú: Công danh sự nghiệp đầy chướng ngại trắc trở: Nhẹ HAN: Tam Kheo: Tiền bạc bệnh tật và liên quan đến tay chân: Nhẹ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Tuất (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Tuất (nữ)

  33 Tuổi (Sinh từ 25.01.1982 đến 12.02.1983) Thủy mạng - Dương nữ Đại hải thủy — Nước trong biển SAO: La hầu: Chủ họan nạn và bệnh tật: Xấu  HẠN: Diêm vương: cẩn thận sổ sách và thuế vụ: Nhẹ VẬN NIÊN: Mã bị đau: Ngựa tr& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Tuất (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Tuất (nam)

  33 Tuổi (Sinh từ 25.01.1982 đến 12.02.1983)  Thủy mạng - Dương nam Đại hải thủy — Nước trong biển Mạng Thủy gặp năm Kim là: Cùng hành: Tốt. Địa chi tuổi Tuất gặp năm Ngọ là: Cùng hành : Tốt. Thiên can tuổi Nh& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Tuất (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Tuất (nữ)

  57 Tuổi (Sinh từ 18.02.1958 đến 07.02.1959) Mộc mạng — Dương nữ Bình địa mộc — Cây ở đồng bằng SAO:Mộc Đức: Công danh sáng, tiền bạc mỹ mãn: Tốt HẠN: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan tới tay chân:Nhẹ VẬN NIÊN: Thứ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Tuất (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Tuất (nam)

  57 Tuổi (Sinh từ 18.02.1958 đến 07.02.1959) Mộc mạng - Dương nam  Bình địa mộc — Cây ở đồng bằng  SAO: Thủy diệu: Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh: Tốt  HẠN: Thiên tinh: Phòng kiện tụng tranh cấp ph& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Tuất (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Tuất (nữ)

  21Tuổi (Sinh từ 10.02.1994 đến 30.01.1995) Hoả mạng - Dương nữ Sơn Đầu Hoả - Lửa Trên Núi  SAO: Mộc đức: Đắc công danh và tiền bạc: Tốt HẠN: Ngũ mộ: Cẩn thận kẻo bị đau ốm và tai nạn xe tàu: Nhẹ VẬN NIÊN: Thố lộ …