Tử Vi Trọn Đời

 • Ảnh: Tử vi 2015 tuổi Mão sơ lược

  Tử vi 2015 tuổi Mão sơ lược

  Đây là phần luận đoán sơ lược tử vi 2015 cho tuổi Mão Bao gồm: Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão và Quý Mão. Phần chi tiết tử vi trọn đời 2015 hiện đã có, bạn có thể xem tại đ& …

 • Ảnh: Tử vi 2015 tuổi Dần sơ lược

  Tử vi 2015 tuổi Dần sơ lược

  Đây là phần luận đoán sơ lược tử vi 2015 cho tuổi Dần Bao gồm: Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần và Nhâm Dần. Phần chi tiết tử vi trọn đời 2015 hiện đã có, bạn có thể xem tại đây: Tử vi 2015 Mậu Dầ …

 • Ảnh: Tử vi 2015 tuổi Sửu sơ lược

  Tử vi 2015 tuổi Sửu sơ lược

  Đây là phần luận đoán sơ lược tử vi 2015 cho tuổi Sửu Bao gồm: Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu.. Phần chi tiết tử vi trọn đời 2015 hiện đã có, bạn có thể xem tại đây: Tử vi 2015 Đinh Sửu nam mạng Tử vi 20 …

 • Ảnh: Tử vi 2015 tuổi Tý sơ lược

  Tử vi 2015 tuổi Tý sơ lược

  Đây là phần luận đoán sơ lược tử vi 2015 cho tuổi Tý Bao gồm: Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý và Nhâm Tý. Phần chi tiết tử vi trọn đời 2015 hiện đã có, bạn có thể …

 • Ảnh: Xem tuổi làm ăn năm Ất Mùi 2015

  Xem tuổi làm ăn năm Ất Mùi 2015

  Trong thuật xem tuổi làm ăn cho rằng: Con giáp là kí hiệu đại diện cho một thuộc tính trong đời, cũng là tuợng trưng ám chỉ một vận thế sinh mệnh nào đó. Do vậy, trong hợp tác kinh doanh, làm ăn với …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Tý ( nữ )

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Tý ( nữ )

  43 tuổi (Sinh từ 15-02-1972 đến 02-02-1973) Mộc Mang — Dương nữ Tang Đồ Mộc — Gỗ Trong Dầu SAO: Thái dương: cầu danh lợi và đắc tiền tài: Tốt  HẠN: Địạ võng: cẩn thận kẻo bị tai nạn thương tích: Nhẹ  VẬN N& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Tý ( nam )

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Tý ( nam )

  43 Tuổi (Sinh từ 15-02-1972 đến 02-02-1973) Mộc Mạng — Dương nam  Tang Đồ Mộc — Gỗ Trong Dầu  SAO: Kế Đô: Đi xa có tài nhưng tháng 3 và 9 bị tai nạn: Nhẹ HẠN: Địa võng: cẩn thận kẻo bị tai nạn thương tí …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Tý ( nữ )

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Tý ( nữ )

  67 tuổi Sinh từ (10-2-1948 đến 28-01-1949 Hoả mạng — Dương nữ Tích Lịch Hỏa—Lửa Sâm Sét SAO: Thái âm: cầu công danh tịnh tiền tài phú lộc: Tốt  HẠN: Huỳnh tuyền: An dưỡng tinh thần và tịnh t& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Tý ( nữ )

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Tý ( nữ )

  31 Tuổi (Sinh từ 02-02-1984 đến 19-02-1985) Kim mạng — Dương nữ Hải Trung Kim - Vàng giữa Biển  SAO: Thái âm: cầu công danh tịnh cầu tiền bạc: Tốt  HẠN: Tam kheo: Đề phòng tứ chí thương tích đổ máu: …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Tý (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Tý (nam)

  31 Tuổi (Sinh từ 02-02-1984 đến 19-02-1985) Kim mạng -Dương nam  Hải Trung Kim – Vàng giữa biển  SAO: Thái bạch: Hao hụt tiền bạc và sức khỏe kém: Xấu  HẠN: Thiên tinh: Phòng kiện tụng tranh chấp pháp luậ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Tý (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Tý (nam)

  19 Tuổi (Sinh từ 19.02.1996 đến 06.02.1997) Thủy mạng — Dương nam  Giang Hà Thủy - Nước Sông Hồ  SAO: La hầu: Chủ các việc buồn thị phi, bệnh tật hao tiền: Xấu  HẠN: Tam kheo: Đề phòng tứ chi thương tích đổ máu: …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Tý (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Tý (nữ)

  19 Tuổi (Sinh từ 19.02.1996 đến 06.02.1997) Thủy mạng — Dương nữ  Giang Hà Thủy - Nước Sông Hồ  SAO: Kế đô: Trong gia đình có bế tắc và hoạn nạn: Xấu  HẠN: Thiên tinh: Phòng kiện tụng tranh chấp …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Hợi (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Hợi (nữ)

  44 Tuổi (Sinh từ 27.01.1971 đến 14.02.1972) Kim mạng - Âm nữ Sa trung kim— Vàng trong cát  SAO: Thái Bạch: Không hao tiền bạc thì bệnh tật nặng: xấu  HẠN: Thiên La: Tranh cãi luật pháp và …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Hợi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Hợi (nam)

  44 Tuổi (Sinh từ27.01.1971 đến 14.02.1972) Kim mạng — Âm nam  Sa trung kim- Vàng trong cát  SAO: Thái âm: cầu danh lợi và tiền tài được tọai ý: Tốt  HẠN: Diêm vương: Cẩn thận sổ sách …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Quý Hợi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Quý Hợi (nam)

  32 Tuổi (Sinh từ 13.02.1983 đến 01.02.1984) Thủy mạng - Âm nam Đại hải thủy —Nước biển lớn SAO: Thái dương: Cầu tài đắc tiền tài cầu lợi đắc lợi: Tốt  HẠN. Toàn tận: Đề phòng sức khỏe suy yếu và mạch máu: Nhẹ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Hợi (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Hợi (nữ)

  56 Tuổi (Sinh từ 08.02.1959 đển 27.01.1960) Mộc mạng-Âm nữ Bình Địa Mộc - Cây ở đồng bằng  SAO:  Vân hạn: Bệnh viêm nhiễm lỡ loét giải phẫu: Nhẹ HẠN: Ngũ mộ: Cẩn thận kẻo đau ốm và tai nạn xe tàu: Nhẹ VẬN …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Hợi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Hợi (nam)

  56 Tuổi (Sinh từ 08.02.1959 đến 27.01.1960) Mộc mạng —Âm nam  Bình Địa Mộc — Cây ở đồng bằng SAO: Thổ tú: Đi xa đề phòng tiểu nhơn phá hoại: xấu  HẠN: Ngũ mộ: cẩn thận sức khỏe suy yếu và tai nạn: Nhẹ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Hợi (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Hợi (nữ)

  68 Tuổi (Sinh từ 02.01.1947 đến 09.02.1948) Thổ mạng- Âm nữ Ốc thuợng thổ - Đất trên nóc nhà. SAO: Thổ tú: Đi xa không tốt, kỵ tháng 4 và 8: xấu HẠN: Diêm vương: Tính toán kỹ kẻo bị thuế vụ: Nhẹ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Hợi (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Hợi (nam)

  68 Tuổi (Sinh từ 02.01.1947đến 09.02.1948) Thổ mạng —Âm nam  Ốc thuợng thổ - Đất trên nóc nhà. SAO: Thái dương: Cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền tài: Tốt  HẠN: Thiên la: Đề phòng tai nạn v& …