Tử Vi Trọn Đời

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Sửu (nam)

  66 Tuổi (Sinh từ 29-01-1949 đến 16-02-1950) Hỏa mạng — Âm nam Thích Lịch Hoả—Lửa sấm Sét SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh. HẠN: Thiên tinh : Phòng kiện tụng và tranh chấp ph& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Sửu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Sửu (nữ)

  18 Tuổi (Sinh từ 07-02-1997đến 27-01-1998) Thủy mạng — Dương nữ Giang Hà Thủy - Nước Sông Hồ SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt. HẠN: Toán tận : Phòng máu huyết và bệnh phụ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Sửu (nam)

  18 Tuổi(Sinh từ 07-02-1997đến 27-01-1998) Thủy mạng — Dương nam  Giang Hà Thủy — Nước Sông Hồ SAO: Mộc đức : Thành công trong học hành và may mắn tiền bạc  HẠN Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và tịnh t& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Sửu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Sửu (nữ)

  ẤT SỬU 30 Tuổi ( Sinh ngày 20-02-1985 đến 08-02-1986) Kim mạng – Âm nữ Hải Trung Kim – Vàng Giữa Biển SAO: Mộc đức : Thành đạt công danh lớn trong tiền bạc : Tốt. HAN: Ngũ mộ : Tổn hao tiền bạc phòng tai nạn đổ m& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Sửu (nam)

  ẤT SỬU 30 Tuổi (Sinh từ 20-02-1985 đến 08-02-1986) Kim mạng—Âm nam  Hải Trung Kim—Vàng Giửa Biển SAO: Thủy diệu : Thành công ở việc làm và quý nhơn cứu  giúp : Tõt. HẠN: Ngũ mộ : Hao …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Tý (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Tý (nam)

  Tử vi Bính Tý 2014 19 Tuồi (Sinh từ 19.02.1996 đến 06.02.1997) Thủy mạng — Dương nam Giang Hà Thủy - Nước Sông Hồ SAO: La hầu: Chù các việc buồn thị phi, bệnh tật hao tiền: xấu HẠN: Tạm kheo: Đệ phòng tứ chi thư …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Dần ( nữ )

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Dần ( nữ )

  Tử vi Bính Dần 29 tuổi (Sinh từ 09-02-1986 đến 28-01-1987)   Hoả mạng — Dương nữ Lư Trung Hoả - Lửa Trong Lò SAO: Vân hán : Bệnh viêm nhiễm, lỡ loét giải phẫu: Nhẹ  HẠ N: Ngũ mộ : cẩn thận sức khỏe suy yế …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Dần (nam)

  Tử vi Bính Dần 29 tuổi (sinh từ 09-02-1986 đến 28-01-1987) Hỏa mạng - Dương nam Lư Trung Hỏa - Lửa Trong Lò SAO: Thồ tú : Đề phòng gia đình tranh chấp kiện tụng: xấu HẠN: Ngũ mộ : Cẩn thận kẻo bị mất của cải: Nhẹ VẬN NIÊN: Trư ph& …