Tử Vi Trọn Đời

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Mão (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Mão (nam)

  Tử vi 2014 28 tuổi (Sinh tư 29-01-1987 đến 16-02-1988)  Hoả mạng - Âm nam Lư Trung Hoả — Lửa Trong Lò  SAO. La hầu : Chủ hoạn nạn và bệnh tật mất của cải : xấu. HẠN: Tam kheo : Đề phòng tứ chi thương tích đổ máu : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Mão (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Mão (nữ)

  40 Tuổi (Sinh từ 11-02-1975 đến 30-01-1976) Đại Khê Thuỷ - Nước Suối Lớn  SAO: Thái âm : Công thành danh toại cầu lợi lộc tiền tài : Tốt.  HẠN: Tam kheo : Bệnh tật bất ngờ và thương tích đổ máu : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Mão (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Mão (nam)

  40 Tuổi (Sinh từ 11-02-1975 đến 30-01-1976) Thuỷ mạng — Âm nam  Đại Khê Thuỷ — Nước Suối Lớn  SAO: Thái bạch : Hao hụt tiền bạc và sức khỏe kém : xấu. HẠN: Thiên tinh : Mang tiếng thị phi tranh chấp pháp …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Dần (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Dần (nữ)

  xem tử vi trọn đời 53 Tuổi (Sinh từ 05-02-1962 đến 24-01-1963) Kim mạng — Dương nữ  Kim Bạch Kim — Vàng pha vàng Trắng SAO: Thái bạch: Hao hụt tiền bạc và sức khỏe kém: Nhẹ  HẠN: Thiên la : Đề phòng tai …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 53 Tuổi (Sinh từ 05-02-1962 đến 24-01-1963) Kim mạng — Dương nam  Kim Bạch Kim — Vàng pha vàng Trắng  SAO: Thái âm : cầu công danh tiền tài tịnh lợi lộc: Tốt  HẠN: Diêm vương : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Dần (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Dần (nữ)

  Tử vi số mệnh giới thiệu 17 Tuồi (Sinh từ 28-01-1998 đến 15-02-1999)  Thổ mạng — Dương nữ  Thành Đầu Thổ — Đất Bờ Thành SAO: Thái bạch:Không hao tiền bạc thì bệnh tật nặng: xấu  HẠN: Thiên la : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Dần (nam)

  Xem tử vi  2014 trọn đời 17 Tuổi (Sinh từ 28-01-1998 đến 15-02-1999)  Thổ mạng — Dương nam  Thành Đầu Thổ — Đất Bờ Thành SAO: Thai âm: Cầu công danh tiền bạc tịnh cầu lợi lộc: Tốt  HẠN: Diêm vương: …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Dần (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Dần (nữ)

  Tử vi số mệnh giới thiệu 41 tuổi Sinh từ 23-01-1974 đến 10-02-1975)  Thuỳ mạng — Dương nữ  Đại Khê Thuỷ — Nước Suối Lớn SAO: Thổ tú: Đi xa không hao tốn tiền và kỵ tháng 4 và 8: xấu HẠN: Huỳnh tuyền : cần …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Dần (nam)

  Xem Tử vi trọn đời 41 Tuổi Sinh từ 23-01-1974 đến 10-02-1975) Thủy  mạng — Dương nam  Đại Khê Thuỷ - Nước Suối Lớn  SAO: Thái dương :Cầu danh tịnh cầu lợi lộc và đắc tiền tài: Tốt  HẠN: Tán Tận : Đề ph& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Canh Dần (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Canh Dần (nữ)

  Tử vi số mệnh 65 Tuổi (Sinh từ 17-02-1950 đến 05-02-1951) Mộc mạng — Dương tử Tòng Bá mộc- thông cổ thụ  SAO: Vàn hán :Bệnh viê nhiễm lỡ, loét giải, giải phẫu: Nhẹ  HẠN: Ngũ mộ : cần tích lũy …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Canh Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Canh Dần (nam)

    Tử vi trọn đời 65 Tuổi (Sinh từ 17-02-1950 đến 05-02-1951) Mộc mạng — Dương nam  Tòng Bá mộc— thông cỗ thụ  SAO: Thổ tú : Đi xa không tổt và kỵ tháng 6 và 8: xấu  HẠN: Ngũ mộ : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Sửu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Sửu (nữ)

  54 Tuổi (Sinh từ 15-02-1961 đến 04-02-1962) Thổ mạng – Âm nữ  Bích Thượng Thổ - Đất Trên Vách SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt.  HẠN: Toán tận : Phòng tai biến mạ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Sửu (nam)

  54 Tuổi (Sinh từ 15-02-1961 đến 04-02-1962) Thổ mạng — Âm nam  Bích Thượng Thổ- Đất Trên Vách  SAO: Mộc đức : Đắc công danh và may mắn tiền bạc : Tốt. HAN: Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và tịnh tá …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Quý Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Quý Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 nam tuổi Quý sửu. Tử vi 2014 42 Tuổi (Sinh từ 03-02-1973 đến 22-02-1974) Mộc mạng -Âm nam Tang Đồ Mộc— Gỗ Cây Dầu SAO: Vân hán : Bệnh viêm nhiễm lở loét giải phẫu : Nhẹ. HẠN: Thiên la: Đề ph& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Sửu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Sửu (nữ)

  66 Tuổi  (Sinh từ 29-01-1949 đến 16-02-1950)  Hoả mạng — Âm nữ  Thích Lịch Hoả—Lửa Sấm Sét SAO: Mộc đức : Đắc công danh và may mắn tiền bạc : Tốt. , HẠN: Tam kheo : Đề phòng tứ chi thương tí …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Sửu (nam)

  66 Tuổi (Sinh từ 29-01-1949 đến 16-02-1950) Hỏa mạng — Âm nam Thích Lịch Hoả—Lửa sấm Sét SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh. HẠN: Thiên tinh : Phòng kiện tụng và tranh chấp ph& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Sửu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Sửu (nữ)

  18 Tuổi (Sinh từ 07-02-1997đến 27-01-1998) Thủy mạng — Dương nữ Giang Hà Thủy - Nước Sông Hồ SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt. HẠN: Toán tận : Phòng máu huyết và bệnh phụ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Sửu (nam)

  18 Tuổi(Sinh từ 07-02-1997đến 27-01-1998) Thủy mạng — Dương nam  Giang Hà Thủy — Nước Sông Hồ SAO: Mộc đức : Thành công trong học hành và may mắn tiền bạc  HẠN Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và tịnh t& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Sửu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Sửu (nữ)

  ẤT SỬU 30 Tuổi ( Sinh ngày 20-02-1985 đến 08-02-1986) Kim mạng – Âm nữ Hải Trung Kim – Vàng Giữa Biển SAO: Mộc đức : Thành đạt công danh lớn trong tiền bạc : Tốt. HAN: Ngũ mộ : Tổn hao tiền bạc phòng tai nạn đổ m& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Sửu (nam)

  ẤT SỬU 30 Tuổi (Sinh từ 20-02-1985 đến 08-02-1986) Kim mạng—Âm nam  Hải Trung Kim—Vàng Giửa Biển SAO: Thủy diệu : Thành công ở việc làm và quý nhơn cứu  giúp : Tõt. HẠN: Ngũ mộ : Hao …