Tử Vi Trọn Đời

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Quý Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Quý Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 nam tuổi Quý sửu. Tử vi 2014 42 Tuổi (Sinh từ 03-02-1973 đến 22-02-1974) Mộc mạng -Âm nam Tang Đồ Mộc— Gỗ Cây Dầu SAO: Vân hán : Bệnh viêm nhiễm lở loét giải phẫu : Nhẹ. HẠN: Thiên la: Đề ph& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Sửu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Sửu (nữ)

  66 Tuổi  (Sinh từ 29-01-1949 đến 16-02-1950)  Hoả mạng — Âm nữ  Thích Lịch Hoả—Lửa Sấm Sét SAO: Mộc đức : Đắc công danh và may mắn tiền bạc : Tốt. , HẠN: Tam kheo : Đề phòng tứ chi thương tí …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Sửu (nam)

  66 Tuổi (Sinh từ 29-01-1949 đến 16-02-1950) Hỏa mạng — Âm nam Thích Lịch Hoả—Lửa sấm Sét SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh. HẠN: Thiên tinh : Phòng kiện tụng và tranh chấp ph& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Sửu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Sửu (nữ)

  18 Tuổi (Sinh từ 07-02-1997đến 27-01-1998) Thủy mạng — Dương nữ Giang Hà Thủy - Nước Sông Hồ SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt. HẠN: Toán tận : Phòng máu huyết và bệnh phụ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Sửu (nam)

  18 Tuổi(Sinh từ 07-02-1997đến 27-01-1998) Thủy mạng — Dương nam  Giang Hà Thủy — Nước Sông Hồ SAO: Mộc đức : Thành công trong học hành và may mắn tiền bạc  HẠN Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và tịnh t& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Sửu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Sửu (nữ)

  ẤT SỬU 30 Tuổi ( Sinh ngày 20-02-1985 đến 08-02-1986) Kim mạng – Âm nữ Hải Trung Kim – Vàng Giữa Biển SAO: Mộc đức : Thành đạt công danh lớn trong tiền bạc : Tốt. HAN: Ngũ mộ : Tổn hao tiền bạc phòng tai nạn đổ m& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Sửu (nam)

  ẤT SỬU 30 Tuổi (Sinh từ 20-02-1985 đến 08-02-1986) Kim mạng—Âm nam  Hải Trung Kim—Vàng Giửa Biển SAO: Thủy diệu : Thành công ở việc làm và quý nhơn cứu  giúp : Tõt. HẠN: Ngũ mộ : Hao …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Tý (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Tý (nam)

  Tử vi Bính Tý 2014 19 Tuồi (Sinh từ 19.02.1996 đến 06.02.1997) Thủy mạng — Dương nam Giang Hà Thủy - Nước Sông Hồ SAO: La hầu: Chù các việc buồn thị phi, bệnh tật hao tiền: xấu HẠN: Tạm kheo: Đệ phòng tứ chi thư …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Dần ( nữ )

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Dần ( nữ )

  Tử vi Bính Dần 29 tuổi (Sinh từ 09-02-1986 đến 28-01-1987)   Hoả mạng — Dương nữ Lư Trung Hoả - Lửa Trong Lò SAO: Vân hán : Bệnh viêm nhiễm, lỡ loét giải phẫu: Nhẹ  HẠ N: Ngũ mộ : cẩn thận sức khỏe suy yế …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Dần (nam)

  Tử vi Bính Dần 29 tuổi (sinh từ 09-02-1986 đến 28-01-1987) Hỏa mạng - Dương nam Lư Trung Hỏa - Lửa Trong Lò SAO: Thồ tú : Đề phòng gia đình tranh chấp kiện tụng: xấu HẠN: Ngũ mộ : Cẩn thận kẻo bị mất của cải: Nhẹ VẬN NIÊN: Trư ph& …