Kiến Thức Tử Vi

  • Ảnh: Tử Vi đầu số qua Truyền thuyết Dân gian

    Tử Vi đầu số qua Truyền thuyết Dân gian

    Tử vi là gì ? Tử vi nghĩa là hoa tường vi màu đỏ thẫm (tử : màu đỏ tía – vi : tường vi hoa). Từ cổ đại giống người thuộc phía Bắc sông Hoàng Hà dùng hoa màu đỏ để chiêm bốc. Hì …

  • Ảnh: Thuyết Âm dương Ngũ hành trong Tử vi

    Thuyết Âm dương Ngũ hành trong Tử vi

    Học thuyết Âm dương được thể hiện rất đầy đủ trong kinh dịch. Cái gọi là thái cực sinh lưỡng nghi, thái cực là chỉ trạng thái hỗn độn lúc ban đầu của vũ trụ, là thể hỗn độn của trời đất, càn khôn, cươ …