Chuyện Mục: Kiến Thức Tử Vi

Tử vi Lục Thập Hoa Giáp

Bắt nguồn từ 10 Thiên Can và 12 Địa Chi sẽ cho ra 6 chu kỳ hàng Can kết hợp với 5 chu kỳ hàng Chi, tạo thành một vòng quay 60 được gọi là Lục Thập Hoa Giáp. Bắt đầu từ Giáp Tý rồi đến Ất Sửu ...  cuối cùng là Quý Hợi sẽ kết thúc một vòng Hoa Giáp.  Mỗi 10 năm thì chữ Giáp lại được lặp lại đầu tiên: Giáp Tý, Giáp Tuất, Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Giáp Dần. Trong Lục Thập Hoa Giáp, ngũ hành được chi làm 30 tổ Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ và cứ 2 năm một tổ. 

dich-hoc

Ngũ hành nạp âm dùng để phân rõ tính chất khác nhau của từng hành, ví như Hải Trung Kim, Kiếm Phong Kim, Sa Trung Kim ... đều là hành Kim nhưng lại mang tính chất khác nhau. Và phải thông qua ngũ hành nạp âm mới định rõ được đặc điểm của từng mệnh. Từ đó mà rút ra các ưu điểm, nhược điểm của từng mệnh, gợi ý đường đi nước bước trong đời.

Sau đây Tử vi số mệnh  xin giới thiệu danh sách các bài viết phân tích về Nạp âm lục thập hoa giáp mong phần nào giải nghĩa ít nhiều về mệnh của mỗi tuổi.

Phân tích Lục Thập Hoa Giáp  cho can Giáp

 1. Tử vi Giáp tý Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 2. Tử vi Giáp tuất Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 3. Tử vi Giáp thân Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 4. Tử vi Giáp ngọ Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 5. Tử vi Giáp Thìn Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

Phân tích Lục Thập Hoa Giáp  cho can Ất

 1. Tử vi Ất sửu Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 2. Tử vi Ất hợi Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 3. Tử vi Ất dậu Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 4. Tử vi Ất mùi Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 5. Tử vi Ất Tỵ Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

Phân tích Lục Thập Hoa Giáp  cho can Bính

 1. Tử vi Bính dần Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 2. Tử vi Bính tý Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 3. Tử vi Bính tuất Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 4. Tử vi Bính thân Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

Phân tích Lục Thập Hoa Giáp  cho can Đinh

 1. Tử vi Đinh mão Phân tích nạp âm luc thập hoa giáp
 2. Tử vi Đinh sửu Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 3. Tử vi Đinh Hợi Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 4. Tử vi Đinh dậu Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

Phân tích Lục Thập Hoa Giáp  cho can Mậu

 1. Tử vi Mậu thìn Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 2. Tử vi Mậu dần Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 3. Tử vi Mậu tý Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 4. Tử vi Mậu tuất Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

Phân tích Lục Thập Hoa Giáp  cho can Kỷ

 1. Tử vi Kỷ tỵ Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 2. Tử vi Kỷ mão Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 3. Tử vi Kỷ sửu Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 4. Tử vi Kỷ Hợi Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

Phân tích Lục Thập Hoa Giáp  cho can Canh

 1. Tử vi Canh ngọ Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 2. Tử vi Canh thìn Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 3. Tử vi Canh dần Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 4. Tử vi Canh tý Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

Phân tích Lục Thập Hoa Giáp  cho can Tân

 1. Tử vi Tân mùi Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 2. Tử vi Tân tỵ Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 3. Tử vi Tân mão Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 4. Tử vi Tân Sửu Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

Phân tích Lục Thập Hoa Giáp  cho can Nhâm

 1. Tử vi Nhâm thân Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 2. Tử vi Nhâm ngọ Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 3. Tử vi Nhâm thìn Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 4. Tử vi Nhâm Dần Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

Phân tích Lục Thập Hoa Giáp  cho can Quý

 1. Tử vi Quý dậu Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 2. Tử vi Quý mùi Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 3. Tử vi Quý tỵ Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp
 4. Tử vi Quý Mão Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

(đang được cập nhật, đầy đủ là 60 bài viết)