Chuyện Mục: Phong Thủy

Ý nghĩa của tranh chim

tranh chim bao tin lanh

1. TRANH CHIM HỶ THƯỚC

Ngụ ý và hiệu ứng

Hỷ thước còn được gọi ngắn gọn là “thước” (chim khách). Thời cổ đại, chim hỷ thước từng được xem là “thần nữ”. Loài chim này có khả năng dự báo điềm cát.

Khi chim hỷ thước hót tất báo chuyện vui. Do vậy, bức tranh Hỷ thước đăng mai (Chim khách đậu trên cành mai) mang ý nghĩa “Hoa mai khoe nhị đón điềm tốt, chim khách trên cây báo điềm lành”.

Cách sử dụng

Bức tranh chim hỷ thước nên treo ở những vị trí cát li trong ngôi nhà.

Chim hỷ thước mang thuộc tính của loài chim, do vậy những người cầm tinh con rồng, rắn, trâu (tuổi Thìn, Tỵ, Sửu) trong 12 con giáp có thể treo bức tranh này.

Những người cầm tinh con vật xung khắc vói loài chim như mèo, chó, gà (tuổi Mão, Tuất, Dậu) thì không nên treo.

Không nên treo tranh chim hỷ thước ở hướng chính Đông của ngôi nhà. Đó là phương vị xung khắc đối với loài chim.

Nên treo bức tranh này ở phương vị tương sinh thuộc hướng Đông Nam, Đông Bắc hoặc chính Tây là phù hợp.

2. TRANH BỒ CÂU

Ngụ ý và hiệu ứng

Tháng 11 năm 1950, để kỷ niệm Đại hội Thế giới Hòa bình của các nước Xã hội chủ nghĩa diễn ra ở Vacsava (thủ đô của Ban Lan), họa sĩ Picasso đã vẽ bức tranh một con chim bồ câu đang tung cánh. Khi đó, thi nhân nổi tiếng người Chilê là Pablo Nenida đã gọi tên bức tranh là Bồ câu hòa bình. Từ đó, chim bồ câu được xem là sứ giả hòa bình thế giới.

Chim bồ câu còn tượng trưng cho niềm vui, trong các dịp lễ tết người ta thường thả chim bồ câu để thể hiện niềm vui và nguyện cầu sự bình an.

Bồ câu là một loài chim tình nghĩa. Người nuôi chim để thử lòng thường mang bồ câu đến một nơi thật xa để thả, khiến cho chim tự tìm đường về, chim bồ câu luôn tìm về đúng ngôi nhà của mình. Do vậy, bồ câu còn tượng trưng cho lòng trung trinh.

Cách sử dụng

Bức vẽ chim bồ câu nên treo ở phương vị cát lợi của ngôi nhà.

Chim bồ câu mang thuộc tính của loài chim. Do vậy những người cầm tinh loài rồng, rắn, trâu (người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu) tương hợp với loài chim, thích hợp treo bức tranh này.

Những người cầm con tinh mèo, chó, gà (người tuổi Mão, Tuất, Dậu) tương khắc vi loài chim, không nên treo.

B câu vốn mang thuộc tính của loài chim, do vậy không nên treo tranh ở hướng chính Đông của ngôi nhà. Đó là vị trí tương xung với loài chim.

Nên treo tranh ở hướng Đông Nam, hướng Đông Bắc thì phù hợp. Hoặc treo ở hướng chính Tây là phương vị tương hợp của loài chim.

XEM TIẾP: treo tranh tranh treo tranh chim tranh chim hỷ thước tranh chim bồ câu niềm vui sự bình an phương vị cát lợi mèo chó hướng đông hướng đông nam hướng đông bắc