Contents tagged with sao-vu-khuc

  • Ảnh: Sao Vũ Khúc trong tử vi - Chu Vũ Vương Cơ Phát

    Sao Vũ Khúc trong tử vi - Chu Vũ Vương Cơ Phát

    Sao Vũ Khúc trong tử vi lấy hình tượng từ Chu Vũ Vương Cơ Phát (hay Tây Bá Phát) - người lật đổ vua Trụ tàn bạo của nhà Thương, sáng lập nên nhà Tây Chu. Tây Bá hầu Cơ Xương bị Trụ Vươ …

  • Ảnh: Phân tích sao Vũ khúc trong lá số Tử vi

    Phân tích sao Vũ khúc trong lá số Tử vi

    Trong tử vi thuộc tính ngũ hành của sao Vũ khúc là âm kim, là ngôi sao thứ sáu trong chòm Bắc Đẩu, hóa khí là tài chủ cung Tài bạch. Sao chính tài Vũ khúc nếu nhậ …