Contents tagged with sao-thien-tuong

  • Ảnh: Sao Thiên Tướng trong tử vi - Tể tướng Văn Trọng

    Sao Thiên Tướng trong tử vi - Tể tướng Văn Trọng

    Trong tử vi, sao Thiên tướng được lấy từ hình tượng của tể tướng Văn Trọng. Ông là một nhân vật chủ chốt trong triều Trụ Vương, là Tể tướng kiêm giám sát triều chính, đây cũng là Văn Thái sư thư …