Contents tagged with sao-tham-lang

  • Ảnh: Sao Tham Lang trong tử vi - Hình tượng Đát Kỷ

    Sao Tham Lang trong tử vi - Hình tượng Đát Kỷ

    Mỗi vì sao trong Tử Vi Đẩu Số đều được hình tượng hóa từ các nhân vật của Phong thần diễn nghĩa. Bài viết này xin được tiếp tục với hình tượng thứ hai là Sao Tham Lang - Đát Kỷ Sau khi Trụ Vương từ cung Nữ …

  • Ảnh: Phân tích sao Tham lang trong lá số Tử vi

    Phân tích sao Tham lang trong lá số Tử vi

    Trong tử vi Tham lang là  ngôi sao thứ hai trong chòm Bắc đẩu, thuộc dương Mộc mà gốc là Thủy, chủ về phúc họa, dục vọng, có thể ban phúc cũng có thể giáng họa, cho nên thiện ác lẫn lộn. Mệ …