Contents tagged with sao-liem-trinh

  • Ảnh: Sao Liêm Trinh trong tử vi - hình tượng Phí Trọng

    Sao Liêm Trinh trong tử vi - hình tượng Phí Trọng

    Phí Trọng vốn là Thượng Đại phu của triều Thương. Sau khi Trụ Vương từ cung Nữ Oa trở về, ngày đêm tơ tưởng hình bóng nữ thần, Phí Trọng đón biết tâm sự của nhà vua, bèn nghĩ ra một kế, mách với Trụ …

  • Ảnh: Phân tích sao Liêm trinh trong lá số Tử vi

    Phân tích sao Liêm trinh trong lá số Tử vi

    Trong tử vi, sao Liêm trinh là sao thứ đào hoa, chủ về tình cảm. Liêm trinh và hệ sao tổ hợp  của nó có sát tinh đồng cung, phạm Bạch hổ sẽ gặp việc liên quan đến pháp luật  hoặc bỏ mạng nơi đất …