Kinh Phật

 • Ảnh: Phóng sinh tội hay phước?

  Phóng sinh tội hay phước?

  Phật giáo đàm luận Thiết nghĩ, chúng ta đang sống trong vũ trụ này, một vũ trụ vô cùng huyền diệu và mầu nhiệm với quy luật nhân quả nghiệp báo thật khách quan và công bằng. Thân, khẩu, & …

 • Ảnh: Mục đích của đời người

  Mục đích của đời người

  Bài viết hay Phật giáo Đức Phật hay các vị Bồ-tát vượt trội hơn người phàm vì các Ngài có trái tim rộng mở. Các Ngài luôn sống với tinh thần hy sinh để chúng sinh được hạnh ph& …

 • Ảnh: Những câu chuyện triết lý, Hai cách diễn giải

  Những câu chuyện triết lý, Hai cách diễn giải

  1.Hai cách diễn giải Ngày xưa, có một Ông Hoàng Ả Rập nọ triệu một nhà tiên tri tới hỏi ông sẽ sống đuợc bao nhiêu năm. Nhà tiên tri nói : “Bệ hạ sẽ sống lâu, sống lâu tới cỡ Ng& …

 • Ảnh: Niết bàn, rùa già và cá

  Niết bàn, rùa già và cá

  Đời xưa có một con cá. Vì là loài cá cho nên nó sống suốt đời dưới nước và chẳng biết cái gì khác hơn là nước. Một hôm đang bơi trong cái ao thân thuộc, con cá gặp …

 • Ảnh: Cõi niết bàn

  Cõi niết bàn

  Tinh túy đạo Phật đọng lại chỉ là cõi niết bàn. Vậy niết bàn là gì, có một cõi để người ta tìm đến và cư trú như cõi nhân gian không hay chỉ là một khái niệm trừu …