Nghệ thuật sống

  • Ảnh: 10 lời nhắn nhủ bản thân khi gặp khó khăn

    10 lời nhắn nhủ bản thân khi gặp khó khăn

    Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta đối mặt với những khó khăn, thử thách to lớn và cần một lời động viên, nhắc nhở nào đó để tiếp tục đứng lên đi tiếp. Hi vọng bài viết này sẽ là một lời động …

  • Ảnh: Đừng dạy con bạn thành "ăn mày"

    Đừng dạy con bạn thành "ăn mày"

    Có những bậc cha mẹ coi con mình như ăn xin thật sự khi cho chúng quần áo, bát bưng đến tận mặt, tiền nhét vào túi chúng.Một kẻ lang thang đến trước cửa nhà tôi xin chú gì ăn. Anh ta rất đ& …