Chuyện Mục: Phong Tục Tập Quán

MÔN THẦN LÀ AI

MÔN THẦN LÀ AI

Tương truyền Vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân, sau khi cùng cha là Lý Uyên bình định thiên hạ xây dựng nên triều Đường 617 – 907, khi Lý Uyên lớn tuổi truyền ngôi lại cho Lý Thế Dân, tức là Thái Tông Hoàng đế.

Trong suốt thời kỳ xây dựng cơ nghiệp, đánh dẹp bốn phương bình định thiên hạ, dù là người nhân nghĩa nhưng ông cũng giết không ít người. Đêm ngủ ông thường bị ám ảnh bởi linh hồn của những người đã chết. Khi thì nằm mơ, khi thì bị quấy nhiễu, trêu ghẹo khiến ông hoảng sợ, lo âu và mất ngủ.

Trước tình hình đó hai đại tướng Tần Quỳnh và Uý Trì Cung xin tình nguyện canh gác, khi hai ông canh gác về đêm thì quả nhiên tướng tinh của hai ông có khả năng trấn áp bách linh, nên vua được yên giấc, không bị ám ảnh và các linh đó quấy rối, dọa nạt, phiền nhiều nữa

Tuy là như thế, việc canh gác về đêm rất mệt mỏi. Mà hai tướng này là là người phàm, thân thể bằng da thịt, nên chẳng mấy bữa là hai tướng ấy lâm vào tình trạng thiếu ngủ, suy nhược, mệt mỏi. Là một vị minh quân, rất thương yêu tướng sỹ dưới quyền nên Đường Thái Tông nghĩ ra một cách để khắc phục tình trạng đó. Ông sai thợ mộc tạc hai pho tượng bằng gỗ cây đào. Loại cây này theo quan niệm của người Hoa được ví như vị quan tốt, có tài đức. Không chỉ có vậy nó còn có thể trấn quỷ, trừ tà. Từ khi tạc xong pho tượng, mặc áo giáp, cầm binh khí và đặt ở trước cửa y như hai người canh gác thật thì những điều kinh hãi quái dị của vua trong khi ngủ không còn nữa.

Từ đó người Hoa dùng tượng gỗ cây đào, hay mảnh gỗ đào dán bùa, có tên các ông được đặt ở trước cửa nhà. Việc làm này có tác dụng xua tà đuổi quỷ, bảo vệ sự yên bình cho con người trước các thế lực vô hình mang ác tâm tà ý.

Tần Quỳnh và Úy Trì Cung lập được nhiều chiến công trong trận mạc và trong công cuộc xây dựng nền trị an của đất nước, phát triển kinh tế, văn hóa nên được phong chức tước, bổng lộc. Tên tuổi hai ông lưu truyền trong sử sách, là đề tài để các nhà nghệ thuật xây dựng hình tượng, sáng tác trong các tác phẩm của mình. Với nhân dân, hai ông còn được xem là thần bảo vệ, che chở trước những thế lực vô hình hắc ám.

Chuyện xưa, nhưn g có nhiều người chưa biết. Nay chép lại để tỏ lòng biết ơn và thành kính.

XEM TIẾP: môn thần