Kinh Dịch

  • Ảnh: Ứng dụng kinh dịch vào làm ăn kinh doanh

    Ứng dụng kinh dịch vào làm ăn kinh doanh

    Với khả năng lý giải các nguyên lý và quy luật của vạn vật trong vũ trụ, Kinh Dịch đang trở thành một môn khoa học được ứng dụng ngày càng phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh. Tại sao Kinh Dịch có thể ứng …

  • Ảnh: Kinh dịch là gì

    Kinh dịch là gì

    Kinh dịch là một di sản văn hóa phi vật thể của Trung Hoa nói riêng và thế giới nói chung. Bên trong bộ sách này chứa đựng hệ thống tư tưởng triết học đồ sộ của người Á Đông cổ đại. Kinh Dịch được nghi& …