Chuyện Mục: Xem Bói

Giờ tỵ là mấy giờ?

Giờ tỵ là mấy giờ?

Từ thủa xa xưa, các cụ ta thường dùng 12 con giáp ngày, tháng, năm và cả giờ. 12 con giáp tức là 12 con vật quen thuộc tượng trưng cho các năm theo thứ tự sau đây: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về giờ tính theo 12 con giáp và cụ thể ở đây là giờ tị. Bạn có biết giờ tị là mấy giờ không? Tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết.

Giờ tị, nói có lẽ ai cũng biết giờ tị là giờ rắn, tuy nhiên giờ tị là mấy giờ, cụ thể là vào khoảng thời gian nào trong ngày thì có lẽ không phải ai cũng biết, đặc biệt là các bạn trẻ. Để hiểu rõ hơn về cách tính giờ theo 12 con giáp, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu:

+ Một ngày gồm có 24 tiếng, 24 tiếng này quy định là 5 canh và 6 khắc

1. Bảng giờ trong 1 ngày theo 12 con giáp

Tính theo 12 con giáp, thứ tự các giờ sẽ tính như sau:

· Giờ tý tức là giờ chuột, bắt đầu từ khoảng 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Những bạn sinh ra vào giờ này tức là sinh giờ tý.

· Giờ ngọ hay còn gọi là ngựa, bắt đầu từ 11 giờ trưa đến 13 giờ trưa

· Giờ sửu hay còn gọi là trâu, bắt đầu từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng

· Giờ mùi hay còn gọi là dê, bắt đầu từ 13 giờ trưa đến 15 giờ chiều

· Giờ dần là giờ hổ, bắt đầu từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng

· Giờ thân tức là khỉ, bắt đầu từ 15 giờ đến 17 giờ chiều

· Giờ mão hay còn gọi là giờ mẹo, con mèo, bắt đầu từ 5 giờ đến 7 giờ sáng

· Giờ dậu là gà từ tính từ 17 giờ đến 19 giờ tối

· Giờ thìn là rồng tính từ 19 giờ đén 11 giờ sáng

· Giờ tị là giờ rắn tính từ 9 giờ đến 11 giờ sáng

· Giờ hợi là heo, tính từ 21 giờ đến 23 giờ khuya

· Giờ tuất là con chó, tính từ 19 giờ đến 21 giờ tối

Vậy với câu hỏi, giờ tị là mấy giờ, nhìn cách tính ở trên chúng ta sẽ trả lời chính xác được rằng, giờ tị tính từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.

2. Một ngày có 5 canh

Ngoài tính xem giờ tị là mấy giờ, giờ hợi là mấy giờ... chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cách chia canh của người xưa.

· Canh 1 tính từ 19 giờ đến 21 giờ tức là giờ tuất

· Canh 2 tính từ 21 giờ đến 23 giờ - giờ hợi

· Canh 3 tính từ 23 giờ đến 1 giờ sáng – giờ tý

· Canh 4 tính từ 1 giờ đến 3 giờ sáng – giờ sửu

· Canh 5 tính từ 3 giờ - 5 giờ - giờ dần

XEM TIẾP: giờ