Chuyện Mục: Tử Vi

Chi tiết chọn tuổi xông nhà 2018

Chi tiết chọn tuổi xông nhà 2018

Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng. Cho nên cứ cuối mỗi năm, mọi gia đình đều tìm trước những người vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành đạt trong Gia đình, họ hàng, làng xóm hay người quen để nhờ sang thăm vào mồng Một tết.

Người đến xông đất thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

Danh sách các tuổi xông nhà hợp với gia chủ Nhâm Tuất năm Mậu Tuất 2018:

Tuổi xông nhà Canh Dần 1950 mệnh Tùng Bách Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy Tương sinh với Tùng Bách Mộc của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Tùng Bách Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Nhâm không sinh, không khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Dần Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Tân Mão 1951 mệnh Tùng Bách Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy Tương sinh với Tùng Bách Mộc của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Tùng Bách Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Nhâm không sinh, không khắc với Tân của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Tân không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Tuất Lục hợp với Mão của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Quý Mão 1963 mệnh Kim Bạch Kim:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy Tương sinh với Kim Bạch Kim của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Kim Bạch Kim Tương khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, không tốt

- Thiên can của người xông nhà Nhâm không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà, rất tốt

- Địa chi của người xông nhà Tuất Lục hợp với Mão của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Ất Mão 1975 mệnh Đại Khê Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy không sinh, không khắc với Đại Khê Thủy của gia chủ, chấp nhận được

- Ngũ hành người xông nhà Đại Khê Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Nhâm không sinh, không khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Tuất Lục hợp với Mão của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Đinh Mão 1987 mệnh Lộ Trung Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy Tương khắc với Lộ Trung Hỏa của gia chủ, không tốt

- Ngũ hành người xông nhà Lộ Trung Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Nhâm Tương sinh với Đinh của gia chủ, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Tuất Lục hợp với Mão của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Tuất 1958 mệnh Bình Địa Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Nhâm Tương khắc với Mậu của gia chủ, không tốt

- Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Tuất Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Tuất 1970 mệnh Thoa Xuyến Kim:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy Tương sinh với Thoa Xuyến Kim của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, không tốt

- Thiên can của người xông nhà Nhâm không sinh, không khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Tuất Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Quý Sửu 1973 mệnh Tang Đố Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy Tương sinh với Tang Đố Mộc của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Nhâm không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà, rất tốt

- Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được

- Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Giáp Dần 1974 mệnh Đại Khê Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy không sinh, không khắc với Đại Khê Thủy của gia chủ, chấp nhận được

- Ngũ hành người xông nhà Đại Khê Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Giáp Tương khắc với Mậu của năm xông nhà, không tốt

- Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Dần Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Nhâm Tuất 1982 mệnh Đại Hải Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy không sinh, không khắc với Đại Hải Thủy của gia chủ, chấp nhận được

- Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Nhâm Tương khắc với Mậu của năm xông nhà, không tốt

- Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Tuất Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Đinh Sửu 1997 mệnh Giang Hạ Thủy:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy không sinh, không khắc với Giang Hạ Thủy của gia chủ, chấp nhận được

- Ngũ hành người xông nhà Giang Hạ Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Nhâm Tương sinh với Đinh của gia chủ, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được

- Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Nhâm Ngọ 2002 mệnh Dương Liễu Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy Tương sinh với Dương Liễu Mộc của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Dương Liễu Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Nhâm Tương khắc với Mậu của năm xông nhà, không tốt

- Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Ngọ Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

XEM TIẾP: tuổi xông nhà