Blog Tử vi số mệnh - Tổng hợp các seri bài viết hữu ích

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Nhâm Thìn nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Nhâm Thìn nữ mạng

  TỬ VI TUỔI NHÂM THÌN 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1952 năm 2019 là 68 tuổi (Sinh từ 27.01.1952 đến 13.02.1953) Thủy mạng – Dương nữ Trường Lưu Thủy – Nước chảy dài Khái quát tử vi tuổi Nhâm Thìn nữ mạng năm 20 …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Mậu Dần nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Mậu Dần nam mạng

  TỬ VI TUỔI MẬU DẦN 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1998 năm 2019 là 22 tuổi (Sinh từ 28/1 /1998 đến 15 /02/1999) Thổ Mạng - Dương Nam Thành Đầu Thổ - Đất đầu thành Luận giải chi tiết tử vi tuổi Mậu Dần nam mạng năm 2019  Về phương diện ngoại giao v& …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Mậu Dần nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Mậu Dần nữ mạng

  TỬ VI TUỔI MẬU DẦN 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1998 năm 2019 là 22 tuổi (Sinh từ 28/1 /1998 đến 15 /02/1999) Thổ Mạng - Dương Nữ Thành Đầu Thổ - Đất đầu thành Khái quát tử vi tuổi Mậu Dần nữ mạng năm 2019  Vận Mệnh tuổi Mậu Dần năm 2 …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Bính Dần nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Bính Dần nam mạng

  TỬ VI TUỔI BÍNH DẦN 2019 NAM MẠNG 1986 Sinh năm 1986 năm 2019 là 34 TUỔI (Sinh từ 09/02/1986 đến 28/01/1987) Hỏa Mạng - Dương Nam Lư Trung Hỏa - Lửa trong lò Sơ lược tử vi 2019 tuổi Bính Dần nam mạng  Theo tử vi tuổi B& …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Bính Dần nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Bính Dần nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI BÍNH DẦN 2019 NỮ MẠNG 1986 Nữ sinh năm 1986 năm 2019 là 34 TUỔI (Sinh từ 09/02/1986 đến 28 /01/1987) Hỏa Mạng - Dương Nữ Lư Trung Hỏa - Lửa trong lò Tổng quan tử vi tuổi Bính Dần năm 2019 nữ mạng 1986  Năm 2019 tử vi tuổi …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Giáp Dần nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Giáp Dần nam mạng

  XEM TỬ VI TUỔI GIÁP DẦN NĂM 2019 NAM MẠNG 1974 Sinh năm 1974 năm 2019 là 46 TUỔI (Sinh từ 23.01.1974 đến 10.02.1975) Thủy mạng - Dương nam Đại Khê Thủy - Nước suối lớn Xem tử vi 2019 Giáp Dần nam mạng bị sao nào chiế …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Giáp Dần nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Giáp Dần nữ mạng

  XEM BÓI TỬ VI TUỔI GIÁP DẦN 2019 NỮ MẠNG 1974 Nữ sinh năm 1974 năm 2019 là 46 TUỔI (Sinh từ 23.01.1974 đến 10.02.1975) Thủy mạng - Dương nữ Đại Khê Thủy - Nước suối lớn Khái Quát tử vi tuổi Giáp Dần năm 2019 nữ mạ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Nhâm Dần nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Nhâm Dần nam mạng

  TỬ VI TUỔI NHÂM DẦN 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1962 năm 2019 là 58 tuổi (Sinh từ 05.02.1962 đến 24.02.1963) Kim mạng - Dương nam Kim Bạch Kim - Vàng pha vàng trắng Sao chiếu mệnh và tử vi 2019 tuổi Nhâm Dần nam mạng  Năm 2019 tuổ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Nhâm Dần nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Nhâm Dần nữ mạng

  TỬ VI TUỔI NHÂM DẦN 2019 NỮ MẠNG Sinh năm 1962 năm 2019 là 58 tuổi (Sinh từ 05.02.1962 đến 24.02.1963) Kim mạng - Dương nữ Kim Bạch Kim - Vàng pha vàng trắng Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2019 nữ mạng 1962  Năm 2019  …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Canh Dần nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Canh Dần nam mạng

  TỬ VI TUỔI CANH DẦN 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1950 năm 2019 là 70 tuổi (Sinh từ 17.02.1950 đến 15.02.1951) Mộc mạng - Dương nam Tùng Bách Mộc  - Gỗ cây tùng bách Xem tử vi 2019 tuổi Canh Dần nam mạng bị sao nào chiếu mệ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Canh Dần nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Canh Dần nữ mạng

  TỬ VI TUỔI CANH DẦN 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1950 năm 2019 là 70 tuổi (Sinh từ 17.02.1950 đến 15.02.1951) Mộc mạng - Dương nữ Tùng Bách Mộc - Gỗ cây tùng bách Tổng quan tử vi tuổi Canh Dần năm 2019 nữ mạng 1950  Tử vi tuổi …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Mậu Tý nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Mậu Tý nam mạng

  TỬ VI TUỔI MẬU TÝ 2019 NAM MẠNG Sinh năm 2008 năm 2019 là 12 tuổi (Sinh từ 22/01/2008 đến 09/02/2009) Hỏa mạng – Âm nam Ốc Thượng Thổ – Đất Tò Vò Sao chiếu mệnh của tử vi tuổi Mậu Tý năm 2019 nam mạng 20 …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Mậu Tý nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Mậu Tý nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI MẬU TÝ 2019 NỮ MẠNG Nữ Sinh năm 2008 năm 2019 là 12 tuổi (Sinh từ 10/2/2008 đến 28/01/2009)     Hỏa Mạng - Dương Nữ    Tịch Lịch Hỏa  - Lửa sấm sét Tổng quan tử vi tuổi Mậu Tý nă …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Bính Tý nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Bính Tý nam mạng

  TỬ VI TUỔI BÍNH TÝ 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1996 năm 2019 là 24 tuổi (Sinh từ 19/02/1996 đến 06/02/1997) Thủy mạng - Dương nam Giản Hạ Thủy - Nước dưới sông Khái quát cơ bản tử vi tuổi Bính Tý nam mạng năm 2019   …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Bính Tý nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Bính Tý nữ mạng

  TỬ VI TUỔI BÍNH TÝ 2019 NỮ MẠNG Sinh năm 1996 năm 2019 là 24 tuổi (Sinh từ 19/02/1996 đến 06/02/1997) Thủy mạng - Dương nữ Giản Hạ Thủy - Nước dưới sông Vài nét sơ lược về tử vi tuổi Bính Tý năm 2019 nữ mạng 1996 & …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Giáp Tý nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Giáp Tý nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI GIÁP TÝ 2019 NỮ MẠNG 1984 Nữ sinh năm 1984 năm 2019 là 36 TUỔI (Sinh từ 02/02/1984 đến 19/21985 ) Kim Mạng - Dương Nữ Hải Trung Kim - Vàng dưới biển Tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý năm 2019 nữ mạng sinh năm …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Nhâm Tý nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Nhâm Tý nam mạng

  XEM TỬ VI TUỔI NHÂM TÝ NĂM 2019 NAM MẠNG 1972 Sinh năm 1972 năm 2019 là 48 TUỔI (Sinh từ 15/02/1972 đến 02/02/1973) Mộc mạng - Dương nam Tang Đố Mộc - Gỗ Cây Dâu Tử vi 2019 tuổi Nhâm Tý nam mạng 1972 bị …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Nhâm Tý nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Nhâm Tý nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI NHÂM TÝ 2019 NỮ MẠNG 1972 Nữ Sinh năm 1972 năm 2019 là 48 TUỔI (Sinh từ 15/02/1972 đến 02/02/1973) Mộc mạng - Dương nữ Tang Đố Mộc - Gỗ Cây Dâu   Khái quát về tử vi tuổi Nhâm T& …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Canh Tý nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Canh Tý nam mạng

  TỬ VI TUỔI KỶ HỢI 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1960 năm 2019 là 60 tuổi (Sinh từ 28/01/1960 đến 14/02/1961 ) Thổ Mạng - Dương Nam Bích Thượng Thổ - Đất trên vách  Tử vi tuổi Canh Tý năm 2019 nam mạng và các sao chiếu mệnh …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Canh Tý nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Canh Tý nữ mạng

   TỬ VI TUỔI CANH TÝ 2019 NỮ MẠNG Sinh năm 1960 năm 2019 là 60 tuổi (Sinh từ 28/01/1960 đến 14/02/1961 ) Thổ Mạng - Dương Nữ Bích Thượng Thổ - Đất trên vách     Vài nét sơ lược về tử vi tuổi Canh Tý …