Blog Tử vi số mệnh - Tổng hợp các seri bài viết hữu ích

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Mậu Thân nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Mậu Thân nữ mạng

  TỬ VI TUỔI MẬU THÂN 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1968 năm 2019 là 52 tuổi (Sinh từ 30/01/1968 đến 16/02/1969) Thổ mạng – Dương nữ Đại Trạch Thổ - Đất rộng lớn Vài nét sơ lược về tử vi 2019 tuổi Mậu Thân nữ mạng 1968  Tử vi tuổi Mậ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Mậu Thân nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Mậu Thân nam mạng

  TỬ VI TUỔI MẬU THÂN 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1968 năm 2019 là 52 tuổi (Sinh từ 30/01/1968 đến 16/02/1969) Thổ mạng – Dương  nam Đại Trạch Thổ - Đất rộng lớn Vài nét tổng quan về tử vi tuổi Mậu Thân năm 2019 nam mạng 1968 & …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Nhâm Ngọ nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Nhâm Ngọ nam mạng

  TỬ VI TUỔI NHÂM NGỌ 2019 NAM MẠNG Sinh năm 2002 năm 2019 là 19 tuổi (Sinh từ 12.021.2002 đến 31.01.2003) Mộc  mạng – Dương nam Dương Liễu Mộc – Cây dương liễu Xem bói tử vi tuổi Nhâm Ngọ năm 2019 nam mạng bị sao n& …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng

  TỬ VI TUỔI NHÂM NGỌ 2019 NỮ MẠNG Sinh năm 2002 năm 2019 là 18 tuổi (Sinh từ 12.021.2002 đến 31.01.2003) Mộc  mạng – Dương nữ Dương Liễu mộc –Cây dương liễu Khái quát tử vi năm 2019 tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng  Tử …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Canh Ngọ nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Canh Ngọ nam mạng

  TỬ VI TUỔI CANH NGỌ 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1990 năm 2019 là 30 tuổi (Sinh từ 27/01/1990 đến 14/02/1991) Thổ mạng – Dương nam Lộ Bàng Thổ - Đất bên đường Khái quát cơ bản tử vi 2019 Canh Ngọ nam mạng  Về phương diện ngoại …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Canh Ngọ nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Canh Ngọ nữ mạng

  TỬ VI TUỔI CANH NGỌ 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1990 năm 2019 là 30 tuổi (Sinh từ 27/01/1990 đến 14/02/1991) Thổ mạng – Dương nữ Lộ Bàng Thổ - Đất bên đường Tổng quan tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2019 nữ mạng  Tử vi tuổi Canh Ngọ nữ mạng năm …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Mậu Ngọ nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Mậu Ngọ nam mạng

  TỬ VI TUỔI MẬU NGỌ NĂM 2019 NAM MẠNG 1978 Sinh năm 1978 năm 2019 là 42 TUỔI (Sinh từ 07/02/1978 đến 27/01/1979) Hỏa mạng – Dương nam Thiên Thượng Hỏa – Lửa trên trời Xem bói tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2019 nam mạng sinh nă …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Mậu Ngọ nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Mậu Ngọ nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI MẬU NGỌ 2019 NỮ MẠNG 1978 Nữ sinh năm 1978 năm 2019 là 42 TUỔI (Sinh từ 07/02/1978 đến 27/01/1979) Hỏa mạng – Dương nữ Thiên Thượng Hỏa – Lửa trên trời Sơ lược về tử vi tuổi Mậu Ngọ nữ mạng năm 2019  Tử vi tuổi Mậ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Bính Ngọ nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Bính Ngọ nam mạng

  TỬ VI TUỔI BÍNH NGỌ 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1966 năm 2019 là 54 tuổi (Sinh từ 21/01/1966 đến 08/02/1967) Thủy mạng – Dương nam Thiên Hà Thủy – Nước mưa Xem tử vi 2019 tuổi Bính Ngọ nam mạng bị sao nào chiếu mệnh   …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Bính Ngọ nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Bính Ngọ nữ mạng

  TỬ VI TUỔI BÍNH NGỌ 2019 NỮ MẠNG Sinh năm 1966 năm 2019 là 54 tuổi (Sinh từ 21/01/1966 đến 08/02/1967) Thủy mạng – Dương nữ Thiên Hà Thủy – Nước mưa Tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2019 nữ mạng 1966  Chi tiết tử vi …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Giáp Ngọ nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Giáp Ngọ nam mạng

  TỬ VI TUỔI GIÁP NGỌ 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1954 năm 2019 là 62 tuổi (Sinh từ 18/02/1958 đến 07/02/1959) Mộc mạng – Dương nam Bình địa mộc – Cây ở đồng bằng     Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ nam mạng năm 2019 bị sao n& …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Giáp Ngọ nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Giáp Ngọ nữ mạng

  TỬ VI TUỔI GIÁP NGỌ 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1954 năm 2019 là 66 tuổi (Sinh từ 03.01.1954 đến 23.01.1955) Kim mạng – Dương nữ Sa Trung Kim – Vàng pha cát Sơ lược tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2019 nữ mạng 1954 & …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Canh Thìn nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Canh Thìn nam mạng

  TỬ VI TUỔI CANH THÌN 2019 NAM MẠNG Sinh năm 2000 năm 2019 là 20 tuổi (Sinh từ 02.02.2000 đến 23.01.2001) Kim mạng  - Dương nam Bạch Lạp Kim - Vàng chân đèn Luận giải tử vi 2019 tuổi Canh Thìn nam mạng sinh năm 2000 & …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Canh Thìn nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Canh Thìn nữ mạng

  TỬ VI TUỔI CANH THÌN 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 2000 năm 2019 là 20 tuổi (Sinh từ 02.02.2000 đến 23.01.2001) Kim mạng  - Dương nữ Bạch Lạp Kim - Vàng chân đèn Tổng quan tử vi tuổi Canh Thìn năm 2019 nữ mạng 2000  Chi tiế …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Mậu Thìn nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Mậu Thìn nam mạng

  XEM BÓI TỬ VI TUỔI MẬU THÌN NĂM 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1988 năm 2019 là 32 TUỔI (Sinh từ 17.02.1988 đến 05.02.1989) Mộc mạng  - Dương nam Đại Lâm Mộc - Cây Rừng Lớn Sơ lược tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2019 nam mạng & …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Mậu Thìn nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Mậu Thìn nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI MẬU THÌN 2019 NỮ MẠNG 1988 Nữ Sinh năm 1988 năm 2019 là 32 TUỔI (Sinh từ 29.01.1987 đến 16.02.1988) Mộc mạng - Dương nữ Đại Lâm Mộc - Cây Rừng Lớn   Sơ lược về tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2019 nữ mạng …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Bính Thìn nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Bính Thìn nam mạng

  XEM TỬ VI TUỔI BÍNH THÌN NĂM 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1976 năm 2019 là 43 TUỔI (Sinh từ 31.01.1976 đến 17.02.1977) Thổ mạng  - Dương nam Sa Trung Thổ  - Đất Pha Cát Vài nét tổng quan về tử vi Bính Th& …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Bính Thìn nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Bính Thìn nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI BÍNH THÌN 2019 NỮ MẠNG 1976 Nữ Sinh năm 1976 năm 2019 là 43 TUỔI (Sinh từ 31.01.1976 đến 17.02.1977) Thổ mạng  - Dương nữ Sa Trung Thổ  - Đất Pha Cát Tổng Quan tử vi tuổi Bính Thìn năm 2019 nữ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Giáp Thìn nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Giáp Thìn nữ mạng

  TỬ VI TUỔI GIÁP THÌN 2019 NỮ MẠNG Sinh năm 1964 năm 2019 là 56 tuổi (Sinh từ 13.02.1964 đến 31.01.1965) Hỏa mạng - Nữ Mạng Phú Đăng Hỏa - Lửa Ngọn Đèn Giải đáp chi tiết tử vi năm 2019 tuổi Giáp Thìn nữ mạng   …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Nhâm Thìn nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Nhâm Thìn nam mạng

  TỬ VI TUỔI NHÂM THÌN 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1952 năm 2019 là 68 tuổi (Sinh từ 27.01.1952 đến 13.02.1953) Thủy mạng – Dương nam Trường Lưu Thủy – nước chảy dài Xem tử vi năm 2019 tuổi Nhâm Thìn nam mạng và …