Blog Tử vi số mệnh - Tổng hợp các seri bài viết hữu ích

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Quý Tị nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Quý Tị nam mạng

  TỬ VI TUỔI QUÝ TỴ 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1953 năm 2019 là 67 tuổi (Sinh từ 12/02/1953 đến 02/02/1953) Thủy mạng – Âm  nam Trường Lưu Thủy – Nước chảy dài Xem Tử vi tuổi Quý Tỵ nam mạng năm 2019 bị sao nào chiếu …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Quý Tị nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Quý Tị nữ mạng

  TỬ VI TUỔI QUÝ TỴ 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1953 năm 2019 là 67 tuổi (Sinh từ 12/02/1953 đến 02/02/1954) Thủy mạng – Âm  nữ Trường Lưu Thủy – Nước chảy dài Khái quát tử vi tuổi Quý Tỵ nữ mạng năm 2019 & …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Kỷ Mão nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Kỷ Mão nam mạng

  TỬ VI TUỔI KỶ MÃO 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1999 năm 2019 là 21 tuổi (Sinh từ 16.02.1999 đến 4.02.2000) Thổ mạng  - Âm nam Thành Đầu Thổ  - Đất đầu thành Luận giải chi tiết tử vi tuổi Kỷ Mão nam mạng năm 2019  Về phươ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Kỷ Mão nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Kỷ Mão nữ mạng

  TỬ VI TUỔI KỶ MÃO 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1999 năm 2019 là 21 tuổi (Sinh từ 16.02.1999 đến 4.02.2000) Thổ mạng  - Âm nữ Thành Đầu Thổ  - Đất đầu thành Vài nét sơ lược về tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2019 nữ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Đinh Mão nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Đinh Mão nam mạng

  TỬ VI TUỔI ĐINH MÃO NĂM 2019 NAM MẠNG 1987 Sinh năm 1987 năm 2019 là 33 TUỔI (Sinh từ 29.01.1987 đến 16.02.1988) Hỏa mạng - Âm nam Lư Trung Hỏa - Lửa trong lò Sơ lược tử vi tuổi Đinh Mão nam mạng năm 2019  Trong tử …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Đinh Mão nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Đinh Mão nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI ĐINH MÃO 2019 NỮ MẠNG 1987 Nữ sinh năm 1987 năm 2019 là 33 TUỔI (Sinh từ 29.01.1987 đến 16.02.1988) Hỏa mạng - Âm nữ Lư Trung Hỏa - Lửa trong lò Tóm tắt tử vi tuổi Đinh Mão năm 2019 nữ mạng sinh năm 1987   …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Ất Mão nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Ất Mão nam mạng

  XEM TỬ VI TUỔI ẤT MÃO 2019 NAM MẠNG 1975 Sinh năm 1975 năm 2019 là 45 TUỔI (Sinh từ 11.02.1975 đến 31.01.1976) Thủy mạng - Âm nam Đại Khê Thủy - Nước khe lớn Vận Mệnh tử vi tuổi Ất Mão năm 2019 nam mạng sinh năm 1975  Tử vi tuổi Ất …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Ất Mão nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Ất Mão nữ mạng

  XEM BÓI TỬ VI TUỔI ẤT MÃO 2019 NỮ MẠNG 1975 Nữ Sinh năm 1975 năm 2019 là 45 TUỔI (Sinh từ 11.02.1975 đến 31.01.1976) Thủy mạng - Âm nữ Đại Khê Thủy - Nước khe lớn #7 yếu tố luận tử vi tuổi Ất Mão nữ mạng năm 2019 cần phải …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Quý Mão nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Quý Mão nam mạng

  TỬ VI TUỔI QÚY MÃO 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1963 năm 2019 là 57 tuổi (Sinh từ 25.01.1963 đến 12.02.1964) Kim mạng  - Âm nam Kim Bạch Kim - Vàng lá trắng Sao chiếu mệnh và tử vi 2019 tuổi Quý Mão nam mạng …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Quý Mão nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Quý Mão nữ mạng

  TỬ VI TUỔI QÚY MÃO 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1963 năm 2019 là 57 tuổi (Sinh từ 25.01.1963 đến 12.02.1964) Kim mạng  - Âm nữ Kim Bạch Kim - Vàng lá trắng Tổng quan tử vi tuổi Quý Mão nữ mạng năm 2019 & …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Tân Mão nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Tân Mão nam mạng

  TỬ VI TUỔI TÂN MÃO 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1951 năm 2019 là 69 tuổi (Sinh từ 06.02.1951 đến 26.01.1952) Mộc mạng  - Âm nam Tùng Bách Mộc - Cây tùng bách Xem tử vi năm 2019 tuổi Tân Mão nam mạng …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Tân Mão nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Tân Mão nữ mạng

  TỬ VI TUỔI TÂN MÃO 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1951 năm 2019 là 69 tuổi (Sinh từ 06.02.1951 đến 26.01.1952) Mộc mạng  - Âm nữ Tùng Bách Mộc - Cây tùng bách Tổng quan tử vi tuổi Tân Mão năm 20 …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Giáp Thân nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Giáp Thân nam mạng

  TỬ VI TUỔI GIÁP THÂN 2019 NAM MẠNG Sinh năm 2004 năm 2019 là 16 tuổi (Sinh từ 22/01/2004 đến 9/02/2005) Thủy mạng – Dương  nam Tuyền Trung Thủy - Nước Trong Giếng     Luận giải tử vi 2019 tuổi Giáp Thân nam mạng & …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Giáp Thân nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Giáp Thân nữ mạng

  TỬ VI TUỔI GIÁP THÂN 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 2004 năm 2019 là 16 tuổi (Sinh từ 22/01/2004 đến 9/02/2005) Thủy mạng – Dương  nữ Tuyền Trung Thủy - Nước Trong Giếng   Vài nét sơ lược về tử vi năm 2019 tuổi Giáp Th& …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Canh Thân nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Canh Thân nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI CANH THÂN 2019 NỮ MẠNG 1980 Nữ sinh năm 1980 năm 2019 là 40 TUỔI (Sinh từ 16/02/1980 đến 04/02/1981) Mộc mạng – Dương  nam Thạch Lựu Mộc - Gỗ Cây Thạch Lựu Khái quát về tử vi tuổi Canh Thân …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Canh Thân nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Canh Thân nam mạng

  XEM TỬ VI TUỔI CANH THÂN NĂM 2019 NAM MẠNG 1980 Sinh năm 1980 năm 2019 là 40 TUỔI (Sinh từ 16/02/1980 đến 04/02/1981) Mộc mạng – Dương nam Thạch Lựu Mộc - Gỗ Cây Thạch Lựu Sao chiếu mệnh tử vi tuổi Canh Thân năm 2019 nam mạ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Nhâm Thân nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Nhâm Thân nữ mạng

  TỬ VI TUỔI NHÂM THÂN 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1992 năm 2019 là 28 tuổi (Sinh từ 04/02/1992 đến 22/01/1993) Kim mạng – Dương  nữ Kiếm Phong Kim - Vàng Mũi Kiếm Khái quát tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2019 nữ mạng 1 …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Nhâm Thân nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Nhâm Thân nam mạng

  TỬ VI TUỔI NHÂM THÂN 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1992 năm 2019 là 28 tuổi (Sinh từ 04/02/1992 đến 22/01/1993) Kim mạng – Dương  nam Kiếm Phong Kim - Vàng Mũi Kiếm Sao chiếu mệnh và tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2019 nam mạng …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Bính Thân nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Bính Thân nữ mạng

  TỬ VI TUỔI BÍNH THÂN 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1956 năm 2019 là 64 tuổi (Sinh từ 12/02/1956 đến 30/01/1957) Hỏa mạng – Dương  nữ Sơn Hạ Hỏa - Lửa Dưới Núi Khái quát tử vi tuổi Bính Thân nữ mạng năm 2019 & …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Bính Thân nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Bính Thân nam mạng

  TỬ VI TUỔI BÍNH THÂN 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1956 năm 2019 là 62 tuổi (Sinh từ 18/02/1958 đến 07/02/1959) Mộc mạng – Dương nam Bình địa mộc – Cây ở đồng bằng Tổng quan về tử vi tuổi Bính Thân nam mạng 2019  - …