Blog Tử vi số mệnh - Tổng hợp các seri bài viết hữu ích

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Kỷ Dậu nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Kỷ Dậu nữ mạng

  TỬ VI TUỔI KỶ DẬU 2019 NỮ MẠNG Sinh năm 1969 năm 2019 là 51 tuổi (Sinh từ 17/02/1969 đến 05/01/1970) Thổ mạng – Âm Nữ Đại trạch thổ - Đất rộng lớn Vài nét sơ lược về tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2019 nữ mạng 1969 Tử vi tuổi Kỷ Dậu nữ mạng năm 20 …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Đinh Dậu nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Đinh Dậu nam mạng

  TỬ VI TUỔI ĐINH DẬU 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1957 năm 2019 là 63 tuổi (Sinh từ ngày 31/01/1957 đến 17/02/1958) Hỏa mạng – Âm nam Sơn hạ hỏa – Lửa dưới núi Khái quát cơ bản tử vi tuổi Đinh Dậu nam mạng năm 2019 -  …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Đinh Dậu nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Đinh Dậu nữ mạng

  TỬ VI TUỔI ĐINH DẬU 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1957 năm 2019 là 63 tuổi (Sinh từ ngày 31/01/1957 đến 17/02/1958) Hỏa mạng – Âm nữ Sơn hạ hỏa – Lửa dưới núi Khái quát tử vi tuổi Đinh Dậu nữ mạng năm 2019 Chi tiết tử vi …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Quý Mùi nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Quý Mùi nam mạng

  TỬ VI TUỔI QUÝ MÙI 2019 NAM MẠNG Sinh năm 2003 năm 2019 là 17 tuổi (Sinh từ 01/02/2003 đến 22/01/2004) Mộc mạng – Âm  nam Dương Liễu Mộc - Cây Dương Liễu Xem bói tử vi tuổi Quý Mùi năm 2019 nam mạng bị sao …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Quý Mùi nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Quý Mùi nữ mạng

  TỬ VI TUỔI QÚY MÙI 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 2003 năm 2019 là 17 tuổi (Sinh từ 01/02/2003 đến 22/01/2004) Mộc mạng – Âm  nữ Dương Liễu Mộc - Cây Dương Liễu Khái quát tử vi năm 2019 tuổi Quý Mùi nữ mạ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Tân Mùi nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Tân Mùi nam mạng

  TỬ VI TUỔI TÂN MÙI 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1991 năm 2019 là 29 tuổi (Sinh từ 15/02/1991 đến 03/02/1992) Thổ mạng – Âm  nam Lộ Bàng Thổ - Đất bên đường Tử vi tuổi Tân Mùi năm 2019 nam mạng bị sao nào chiế …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Tân Mùi nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Tân Mùi nữ mạng

  TỬ VI TUỔI TÂN MÙI 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1991 năm 2019 là 29 tuổi (Sinh từ 15/02/1991 đến 03/02/1992) Thổ mạng – Âm nữ Lộ Bàng Thổ - Đất bên đường Vài nét sơ lược về tử vi tuổi Tân Mùi năm 201 …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Kỷ Mùi nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Kỷ Mùi nam mạng

  TỬ VI TUỔI KỶ MÙI NĂM 2019 NAM MẠNG 1979 Sinh năm 1979 năm 2019 là 41 TUỔI (Sinh từ 28/01/1979 đến 15/02/1980) Hỏa mạng – Âm  nam Thiên Thượng Hỏa -Lửa trên trời Khái quát tử vi tuổi Kỷ M& …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Kỷ Mùi nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Kỷ Mùi nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI KỶ MÙI 2019 NỮ MẠNG 1979 Nữ sinh năm 1979 năm 2019 là 41 TUỔI (Sinh từ 28/01/1979 đến 15/02/1980) Hỏa mạng – Âm nữ Thiên Thượng Hỏa -Lửa trên trời Sơ lược về tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2019 nữ mạng 1979 Tử vi tuổi Kỷ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Đinh Mùi nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Đinh Mùi nam mạng

  TỬ VI TUỔI ĐINH MÙI 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1967 năm 2019 là 53 tuổi (Sinh từ 09/02/1967 đến 28/01/1968) Thủy mạng – Âm nam Thiên Hà Thủy - Nước sông ngân hà Xem tử vi 2019 tuổi Đinh Mùi nam mạng bị sao …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Đinh Mùi nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Đinh Mùi nữ mạng

  TỬ VI TUỔI ĐINH MÙI 2019 NỮ MẠNG Sinh năm 1967 năm 2019 là 53 tuổi (Sinh từ 09/02/1967 đến 28/01/1968) Thủy mạng – Âm nữ Thiên Hà Thủy - Nước sông ngân hà Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi nữ mạng năm 2019 Chi …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Ất Mùi nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Ất Mùi nam mạng

  TỬ VI TUỔI ẤT MÙI 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1955 năm 2019 là 65 tuổi (Sinh từ 24/01/1955 đến 11/02/1956) Kim mạng – Âm  nam Sa Trung Kim - Vàng Trong cát Xem tử vi 2019 tuổi Ất Mùi nam mạng bị sao nào chiế …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Ất Mùi nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Ất Mùi nữ mạng

  TỬ VI TUỔI ẤT MÙI 2019 NỮ MẠNG Sinh năm 1955 năm 2019 là 65 tuổi (Sinh từ 24/01/1955 đến 11/02/1956) Kim mạng – Âm  nữ Sa Trung Kim - Vàng Trong cát Sơ lược tử vi tuổi Ất Mùi nữ mạng năm 2019 Tử vi tuổi Ất Mùi …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Tân Tị nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Tân Tị nam mạng

  TỬ VI TUỔI TÂN TỴ 2019 NAM MẠNG Sinh năm 2001 năm 2019 là 19 tuổi (Sinh từ 24/01/2001 đến 11/02/2002) Kim mạng – Âm nam Bạch lạp Kim – Vàng chân đèn Luận giải tử vi 2019 tuổi Tân Tỵ nam mạng sinh năm 2001  Về …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Tân Tị nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Tân Tị nữ mạng

  TỬ VI TUỔI TÂN TỴ 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 2001 năm 2019 là 19 tuổi (Sinh từ 24/01/2001 đến 11/02/2001) Kim mạng – Âm nữ Bạch lạp Kim – Vàng chân đèn Tổng quan tử vi tuổi Tân Tỵ nữ mạng năm 2019  Chi tiết tử …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Kỷ Tị nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Kỷ Tị nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI KỶ TỴ 2019 NỮ MẠNG 1989 Nữ sinh năm 1989 năm 2019 là 31 TUỔI (Sinh từ 06/02/1989 đến 26/01/1990) Mộc mạng – Âm nữ Đại Lâm Mộc – Cây rừng lớn Chi tiết về tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2019 nữ mạng sinh năm 1989  Tử vi tuổi …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Đinh Tị nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Đinh Tị nam mạng

  XEM TỬ VI TUỔI ĐINH TỴ NĂM 2019 NAM MẠNG SINH NĂM 1977 Sinh năm 1977 năm 2019 là 43 TUỔI (Sinh từ ngày 18/02/1977 đến 06/02/1978) Thổ mạng – Âm nam Sa Trung Thổ - Đất pha cát Tổng Quan tử vi tuổi Đinh Tỵ năm 2019 nam …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Đinh Tị nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Đinh Tị nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI ĐINH TỴ 2019 NỮ MẠNG 1978 Nữ Sinh năm 1978 năm 2019 là 43 TUỔI (Sinh từ 18/02/1977 đến 06/02/1978) Thổ mạng – Âm nữ Sa Trung Thổ - Đất pha cát Vài nét sơ lược về tử vi tuổi Đinh Tỵ năm 2019 nữ mạng 1978 & …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Ất Tị nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Ất Tị nam mạng

  TỬ VI TUỔI ẤT TỴ 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1965 năm 2019 là 55 tuổi (Sinh từ 02/02/1965 đến 20/01/1966) Hỏa mạng – Âm nam Phúc Đăng Hỏa – Lửa đèn lớn Khái quát tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2019 nam mạng 1965  Xem tử …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Ất Tị nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Ất Tị nữ mạng

  TỬ VI TUỔI ẤT TỴ 2019 NỮ MẠNG Sinh năm 1965 năm 2019 là 55 tuổi (Sinh từ 02/02/1965 đến 20/01/1966) Hỏa mạng – Âm nữ Phúc Đăng Hỏa – Lửa đèn lớn Giải đáp chi tiết tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2019 nữ mạng 1965  Sao chiếu mệnh tử …