Blog Tử vi số mệnh - Tổng hợp các seri bài viết hữu ích

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Giáp Tuất nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Giáp Tuất nam mạng

  TỬ VI TUỔI GIÁP TUẤT 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1994 năm 2019 là 26 tuổi (Sinh từ 10/02/1994 đến 31/01/1994) Hỏa mạng – Dương nam Sơn đầu hỏa – Lửa trên núi Ảnh hưởng của sao chiếu mệnh đến tử vi tuổi Giáp Tuất năm 2019 nam mạng …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Bính Tuất nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Bính Tuất nữ mạng

  TỬ VI TUỔI BÍNH TUẤT 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 2006 năm 2019 là 14 tuổi (Sinh từ 29/01/2006 đến 16/02/2007) Thổ mạng – Dương nữ Ốc thượng Thổ - (Đất tò vò) Vài nét khái quát tử vi tuổi Bính Tuất nữ mạng …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Bính Tuất nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Bính Tuất nam mạng

  TỬ VI TUỔI BÍNH TUẤT 2019 NAM MẠNG Sinh năm 2006 năm 2019 là 14 tuổi (Sinh từ 29/01/2006 đến 16/02/2007) Kim mạng – Dương nam Ốc Thượng Thổ – Đất Ổ Tò Vò Xem tử vi 2019 Bính Tuất nam mạng bị sao nà …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Đinh Hợi nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Đinh Hợi nam mạng

  TỬ VI TUỔI ĐINH HỢI 2019 NAM MẠNG Sinh năm 2007 năm 2019 là 13 tuổi (Sinh từ 22/01/2007 đến 09/02/2008) Hỏa mạng – Âm nam Ốc Thượng Thổ – Đất Tò Vò Xem tử vi 2019 tuổi Đinh Hợi nam mạng bị sao nào chiếu mệnh SAO: LA HẦU ( …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Đinh Hợi nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Đinh Hợi nữ mạng

  TỬ VI TUỔI ĐINH HỢI 2019 NỮ MẠNG Sinh năm 2007 năm 2019 là 13 tuổi (Sinh từ 22/01/2007 đến 09/02/2008) Thổ  mạng – Âm nữ Ốc Thượng Thổ – Đất Tò Vò Vài nét khái quát tử vi tuổi Đinh Hợi năm 2019 nữ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Ất Hợi nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Ất Hợi nam mạng

  TỬ VI TUỔI ẤT HỢI 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1995 năm 2019 là 25 tuổi (Sinh từ 31/01/1995 đến 18/02/1996) Hỏa mạng – Âm nam Sơn đầu hỏa – Lửa trên núi Tổng quan tử vi tuổi Ất Hợi năm 2019 nam mạng Về phương diện ngoại giao và việ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Ất Hợi nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Ất Hợi nữ mạng

  TỬ VI TUỔI ẤT HỢI 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1995 năm 2019 là 25 tuổi (Sinh từ 31/01/1995 đến 18/02/1996) Hỏa mạng –  Âm nữ Sơn đầu hỏa – Lửa trên núi   Tổng quan tử vi tuổi Ất Hợi năm 2019 nữ mạng 1995 Tuổi Ất Hợi 1995& …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Quý Hợi nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Quý Hợi nam mạng

  XEM TỬ VI TUỔI QUÝ HỢI NĂM 2019 NAM MẠNG 1983 Sinh năm 1983 năm 2019 là 37 TUỔI (Sinh từ 13/02/1983 đến 01/02/1984) Thủy mạng – Âm nam Đại Hải Thủy – Nước trong biển lớn   Tổng quan tử vi tuổi Quý Hợi năm 2019 …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Quý Hợi nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Quý Hợi nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI QUÝ HỢI 2019 NỮ MẠNG 1983 Nữ sinh năm 1983 năm 2019 là 37 TUỔI (Sinh từ 13/02/1983 đến 01/02/1984) Thủy mạng – Âm nữ Đại Hải Thủy – Nước trong biển lớn Vài nét sơ lược về tử vi tuổi Quý Hợi năm 2019 …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Tân Hợi nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Tân Hợi nam mạng

  TỬ VI TUỔI TÂN HỢI 2019 NAM MẠNG 1971 Sinh năm 1971 năm 2019 là 49 tuổi (Sinh từ 27/01/1971 đến 14/02/1972) Kim mạng – Âm nam Thoa Xuyến Kim – Vàng làm trang sức   Tổng quát diễn biến tử vi tuổi Tân …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Tân Hợi nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Tân Hợi nữ mạng

  TỬ VI 2019 TUỔI TÂN HỢI NỮ MẠNG 1971 Nữ sinh năm 1971 năm 2019 là 49 TUỔI (Sinh từ 27/01/1971 đến 14/02/1972) Kim  mạng – Âm nữ Thoa Xuyến Kim – Vàng làm trang sức Tổng quan về tử vi tuổi Tân Hợi năm 201 …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Kỷ Hợi nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Kỷ Hợi nam mạng

  TỬ VI TUỔI KỶ HỢI 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1959 năm 2019 là 61 tuổi (Sinh từ 08/02/1959 đến 27/01/1960) Mộc  mạng – Âm nam Bình Địa Mộc – Cây ở đồng bằng Tổng quan về tử vi tuổi Kỷ Hợi nam mạng 2019 - Gia đạo tuổi Kỷ Hợ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Kỷ Hợi nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Kỷ Hợi nữ mạng

  TỬ VI TUỔI KỶ HỢI 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1959 năm 2019 là 61 tuổi (Sinh từ 08/02/1959 đến 27/01/1960) Mộc mạng – Âm nữ Bình Địa Mộc – Cây ở đồng bằng   Sơ lược tử vi năm 2019 tuổi Kỷ Hợi nữ mạng Chi tiết tử …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Ất Dậu nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Ất Dậu nam mạng

  TỬ VI TUỔI ẤT DẬU 2019 NAM MẠNG Sinh năm 2005 năm 2019 là 15 tuổi (Sinh từ ngày 09 - 02 - 2005 đến 28 - 01- 2006) Hỏa mạng –Âm nam Tuyền Trung Thủy (Nước trong giếng) Luận giải tử vi 2019 tuổi Ất Dậu nam mạng 2005 Về phương diện ngoại giao v& …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Ất Dậu nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Ất Dậu nữ mạng

  TỬ VI TUỔI ẤT DẬU 2019 NỮ MẠNG Sinh năm 2005 năm 2019 là 15 tuổi (Sinh từ 09/02/2005 đến 28/01/2006) Thủy mạng – Âm Nữ Tuyền trung Thủy - Nước trong giếng Vài nét sơ lược về tử vi năm 2019 tuổi Ất Dậu nữ mạng Nữ tuổi Ất Dậu năm 2019 gặp …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Quý Dậu nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Quý Dậu nam mạng

  TỬ VI TUỔI QUÝ DẬU 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1993 năm 2019 là 27 tuổi (Sinh từ 23/01/1993 đến 18/02/1994) Kim mạng  - Âm nam Kiếm Phong Kim  - Vàng mũi kiếm Sao chiếu mệnh và tử vi tuổi Quý Dậu năm 2019 nam mạng Tử vi tuổ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Quý Dậu nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Quý Dậu nữ mạng

  TỬ VI TUỔI QUÝ DẬU 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1993 năm 2019 là 27 tuổi (Sinh từ 23/01/1993 đến 18/02/1994) Kim mạng – Âm nữ Kiếm Phong Kim  - Vàng mũi kiếm Vài nét tử vi tuổi Quý Dậu nữ mạng năm 2019 Nữ tuổi …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Tân Dậu nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Tân Dậu nam mạng

  XEM TỬ VI TUỔI TÂN DẬU NĂM 2019 NAM MẠNG 1981 Sinh năm 1981 năm 2019 là 39 TUỔI (Sinh từ 5/02/1981 đến 24/01/1982) Mộc mạng – Âm  nam Thạch Lựu Mộc  - Gỗ cây thạch lựu Khái quát tử vi tuổi Tân Dậ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Tân Dậu nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Tân Dậu nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI TÂN DẬU 2019 NỮ MẠNG 1981 Nữ sinh năm 1981 năm 2019 là 39 TUỔI (Sinh từ 5/02/1981 đến 24/01/1982) Mộc mạng – Âm nữ Thạch Lựu Mộc - Gỗ cây thạch lựu Sơ lược về tử vi tuổi Tân Dậu năm 2019 nữ mạng Xem vận mệnh …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Kỷ Dậu nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Kỷ Dậu nam mạng

  TỬ VI TUỔI KỶ DẬU 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1969 năm 2019 là 51 tuổi (Sinh từ 17/02/1969 đến 05/01/1970) Thổ mạng – Âm Nam Đại trạch thổ - Đất rộng lớn Vài nét tổng quan về tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2019 nam mạng 1969 - Gia đạo tuổi Kỷ Dậu …