Blog Tử vi số mệnh - Tổng hợp các seri bài viết hữu ích

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Giáp Tý nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Giáp Tý nam mạng

  XEM BÓI TỬ VI GIÁP TÝ 2019 NAM MẠNG 1984 Sinh năm 1984 năm 2019 là 36 TUỔI (Sinh từ 02/02/1984 đến 19/21985 ) Kim Mạng - Dương Nam Hải Trung Kim - Vàng dưới biển Khái quát về tử vi Giáp Tý 2019 nam …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Giáp Thìn nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Giáp Thìn nam mạng

  TỬ VI TUỔI GIÁP THÌN 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1964 năm 2019 là 56 tuổi (Sinh từ 13.02.1964 đến 31.01.1965) Hỏa mạng - Dương nam Phú Đăng Hỏa - Lửa Ngọn Đèn Xem tử vi tuổi Giáp Thìn nam mạng năm 2019 bị sao nào chiếu …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Kỷ Tị nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Kỷ Tị nam mạng

  XEM TỬ VI TUỔI KỶ TỴ 1989 NAM MẠNG NĂM 2019 Nam Sinh năm 1989 năm 2019 là 31 TUỔI (Sinh từ 06/02/1989 đến 26/01/1990) Mộc mạng – Âm nam Đại Lâm Mộc – Cây rừng lớn Luận bàn tử vi tuổi Kỷ Tỵ nam mạng năm 2019   …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Tân Sửu nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Tân Sửu nữ mạng

  TỬ VI TUỔI TÂN SỬU 2019 NỮ MẠNG Sinh năm 1961 năm 2019 là 59 tuổi (Sinh từ 15/2 /1961 đến 04 /02/1962) Thổ Mạng - Âm Nữ Bích Thượng Thổ - Đất Trên Vách   Vài nét sơ lược về tử vi tuổi Tân Sửu năm 2019 nữ mạng …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Tân Sửu nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Tân Sửu nam mạng

  TỬ VI TUỔI TÂN SỬU 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1961 năm 2019 là 59 tuổi (Sinh từ 15/2 /1961 đến 04 /02/1962) Thổ Mạng - Âm Nam Bích Thượng Thổ   - Đất Trên Vách Tử vi tuổi Tân Sửu năm 2019 nam mạng và các sao …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Quý Sửu nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Quý Sửu nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI QUÝ SỬU 2019 NỮ MẠNG 1973 Nữ sinh năm 1973 năm 2019 là 47 TUỔI (Sinh từ 03/02/1973 đến 22/01/1974) Mộc Mạng - Âm Nữ Tang Đố Mộc - Gỗ Cây Dâu   Khái quát về tử vi tuổi Quý Sửu …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Quý Sửu nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Quý Sửu nam mạng

  TỬ VI TUỔI QUÝ SỬU 2019 NAM MẠNG 1973 Sinh năm 1973 năm 2019 là 47 TUỔI (Sinh từ 03/2 /1973 đến 22/01/1974) Mộc Mạng - Âm Nam Tang Đố Mộc   - Gỗ Cây Dâu   Khái quát tử vi tuổi Quý Sửu nam mạng …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Ất Sửu nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Ất Sửu nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI ẤT SỬU 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1985 năm 2019 là 35 TUỔI (Sinh từ 20/2 /1985 đến 08 /02/1986) Kim Mạng - Âm Nữ Hải Trung Kim - Vàng dưới biển   Khái quát tử vi tuổi Ất Sửu nữ mạng năm 2019 Xem vận mệnh tuổi Ất Sử …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Ất Sửu nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Ất Sửu nam mạng

  BÓI TỬ VI TUỔI ẤT SỬU 2019 NAM MẠNG 1985 Sinh năm 1985 năm 2019 là 35 TUỔI (Sinh từ 20/2 /1985 đến 08 /02/1986) Kim Mạng - Âm Nam Hải Trung Kim - Vàng dưới biển Tử vi tuổi Ất Sửu nam mạng năm 2019 bị sao nào chiếu mệnh Sau đ& …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Đinh Sửu nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Đinh Sửu nữ mạng

  TỬ VI TUỔI ĐINH SỬU 2019 NỮ MẠNG 1997 Sinh năm 1997 năm 2019 là 23 tuổi (Sinh từ 07/02/1997 đến 27/01/1998 ) Thủy Mạng - Âm Nữ Giản Hạ Thủy  - Nước dưới sông   Khái quát tử vi 2019 tuổi Đinh Sửu nữ mạng 1997 Luận tử vi nữ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Đinh Sửu nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Đinh Sửu nam mạng

  TỬ VI TUỔI ĐINH SỬU 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1997 năm 2019 là 23 tuổi (Sinh từ 07/02/1997 đến 27/01/1998 ) Thủy Mạng - Âm Nam Giản Hạ Thủy  - Nước dưới sông Sao chiếu mệnh tử vi tuổi Đinh Sửu năm 2019 nam mạng 1997 Năm 2019 tuổi Đinh Sửu bị sao …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Kỷ Sửu nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Kỷ Sửu nữ mạng

  TỬ VI TUỔI KỶ SỬU 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 2009 năm 2019 là 11 tuổi (Sinh từ 29/1/2009 đến 16/02/2010) Hỏa Mạng - Âm nữ Tịch Lịch Hỏa - Lửa sấm sét Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Sửu năm 2019 nữ mạng sinh năm 2009 Năm 2019 tử vi tuổi Kỷ Sửu nữ mạng bị …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Kỷ Sửu nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Kỷ Sửu nam mạng

  TỬ VI TUỔI KỶ SỬU 2019 NAM MẠNG Sinh năm 2009 năm 2019 là 11 tuổi (Sinh từ 29/1 /2009 đến 16 /02/2010) Hỏa Mạng - Âm Nam Tịch Lịch Hỏa - Lửa sấm sét   Sao chiếu mệnh của tử vi tuổi Kỷ Sửu năm 2019 nam mạng 2009 SAO: Thái & …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Mậu Tuất nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Mậu Tuất nữ mạng

  TỬ VI TUỔI MẬU TUẤT 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1958 năm 2019 là 62 tuổi (Sinh từ 18/02/1958 đến 07/02/1959) Mộc mạng – Dương nữ Bình địa mộc – Cây ở đồng bằng Sơ lược tử vi 2019 tuổi Mậu Tuất nữ mạng Chi tiết tử vi quý cô tuổi 19 …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Mậu Tuất nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Mậu Tuất nam mạng

  TỬ VI TUỔI MẬU TUẤT 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1958 năm 2019 là 62 tuổi (Sinh từ 18/02/1958 đến 07/02/1959) Mộc mạng – Dương nam Bình địa mộc – Cây ở đồng bằng Khái quát cơ bản tử vi tuổi Mậu Tuất nam mạng năm 2019 - Gia đạo …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Canh Tuất nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Canh Tuất nữ mạng

  TỬ VI TUỔI CANH TUẤT 2019 NỮ MẠNG 1970 Sinh năm 1970 năm 2019 là 50 TUỔI (Sinh từ 06/02/1970 đến 26/01/1971) Kim mạng – Dương nữ Thoa xuyến kim – Vàng làm trang sức   Tổng quan về tử vi tuổi Canh Tuất năm 2019 nữ mạng Xem vậ …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Canh Tuất nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Canh Tuất nam mạng

  TỬ VI TUỔI CANH TUẤT 2019 NAM MẠNG Sinh năm 1970 năm 2019 là 50 tuổi (Sinh từ 06/02/1970 đến 26/01/1971) Kim mạng – Dương nam Thoa xuyến kim– Vàng làm trang sức   Xem tử vi tuổi Canh Tuất năm 2019 nam mạng bị sao nào chiếu …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng

  XEM TỬ VI TUỔI NHÂM TUẤT 2019 NỮ MẠNG 1982 Nữ sinh năm 1982 năm 2019 là 38 tuổi (Sinh từ 25/01/1982 đến 12/02/1983) Thủy mạng – Dương nữ Đại hải thủy – Nước trong biển Vài nét về tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2019 nữ mạng sinh …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Nhâm Tuất nam mạng

  Tử vi 2019 tuổi Nhâm Tuất nam mạng

  XEM TỬ VI TUỔI NHÂM TUẤT 2019 NAM MẠNG 1982 Sinh năm 1983 năm 2019 là 38 TUỔI (Sinh từ 25/01/1982 đến 12/02/1983) Thủy mạng – Dương nam Đại hải thủy – Nước trong biển   Vận hạn, sao chiếu mệnh của tử vi 2019 tuổi Nhâm Tuất nam mạng …

 • Ảnh: Tử vi 2019 tuổi Giáp Tuất nữ mạng

  Tử vi 2019 tuổi Giáp Tuất nữ mạng

  TỬ VI TUỔI GIÁP TUẤT 2019 NỮ MẠNG Nữ sinh năm 1994 năm 2019 là 26 tuổi (Sinh từ 10/02/1994 đến 31/01/1994) Hỏa mạng – Dương nữ Sơn đầu hỏa – Lửa trên núi Khái quát tử vi năm 2019 tuổi Giáp Tuất nữ mạng 1994 Năm …