Contents tagged with xuất sát

  • Ảnh: Thu Sơn, Xuất Sát trong Phong thủy Huyền Không

    Thu Sơn, Xuất Sát trong Phong thủy Huyền Không

    Như chúng ta đã biết, khí sinh, vượng của Sơn tinh phải đóng tại những nơi cao ráo, còn khí sinh, vượng của Hướng tinh phải đóng tại những nơi thấp, trũng hay gặp thủy. Nhưng nhìn vào trạch vận của 1 căn nh& …

  • Ảnh: Phản Ngâm và Phục Ngâm trong Phong Thủy

    Phản Ngâm và Phục Ngâm trong Phong Thủy

    Trong việc thiết lập các phương tọa, hướng của 1 căn nhà để có được 1 trạch vận tốt thì ngoài những vấn đề như nhà phải thật sự được “Đáo Sơn, Đáo Hướng” (tức là phi tinh phải hợp với hình thế b& …