Contents tagged with xem tướng tai

  • Ảnh: Hãy cùng khám phá, xem bói tướng tai của bạn

    Hãy cùng khám phá, xem bói tướng tai của bạn

    Xem bói tướng,tai lệch lại thấp lõm, cả đời vất vả Trong thuật xem bói tướng: Người mà có tai lệch, thấp lõm chủ cả đời phá hoại tiêu tán. Trong Vạn kim tướng nói: Người có tai trái khiếm khuyết …