Contents tagged with xem tướng mũi

  • Ảnh: Nhân tướng học chọn người tin tưởng để hợp tác

    Nhân tướng học chọn người tin tưởng để hợp tác

    Vận dụng Nhân tướng học để lựa chọn cẩn thận đối tác trung thực, có thể tin tưởng được để giao thiệp; như vậy sẽ giảm thiểu được những rắc rối không đáng có trong, học hành, yêu đương, sự nghiệp, hôn nhân hay hợp t& …

  • Ảnh: Xem bói tướng mũi biết về cuộc sống

    Xem bói tướng mũi biết về cuộc sống

    Mũi được gọi là Tung nhạc, nằm ỏ vị trí trung tâm của khuôn mặt, là trụ chống trời cao sừng sững, nối với Thiên đình. Mũi quản tín nghĩa và quan lộc. Vì vậy xem phú quý, địa vị, cần phải xem tướng mũ …