Contents tagged with xem ngày

  • Ảnh: Âm lịch, Dương lịch Việt Nam

    Âm lịch, Dương lịch Việt Nam

    Lịch Việt Nam rất phong phú. Chưa kể các thứ lịch dân tộc thiểu số, đếm thài gian theo trăng và hoa rừng, theo mùa mưa và tiếng chim hót, ăn tết và vui lễ hội khác; chưa tính các loại lịch tô …